1328x5603
Komunikat:
DODATEK ELEKTRYCZNY
Dodatek elektryczny został wprowadzony na podstawie ustawy z dnia 7 października 2022r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz.U. z 2022 r. poz. 2127 z późniejszymi zmianami).
logo_MOPS_Sosnowiec_-_kolory_RGB_internet_i_drukarka_biurowa_-_wersja_pelnokolorowa4
Komunikat:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu poszukuje opiekuna osoby niepełnosprawnej do realizacji programu „Opieka wytchnieniowa’’ edycja 2022
1328x5602
Komunikat:
Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła (wniosek)
Dodatek dla gospodarstw domowych jest przyznawany na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022r., poz. 1967)
images
Komunikat:
Informacja o dodatku węglowym - pobierz wniosek
Uprzejmie informujemy, że została opublikowana ustawa z dnia 5 sierpnia.2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1692). Pobierz wniosek.
dogma_logo
Komunikat:
Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w 2022
Miasto Sosnowiec w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem „DOGMA” prowadzi punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji dla mieszkańców Miasta.
120554474_122017082991043_3302331498145944410_n
Komunikat:
Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Sosnowcu
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu podpisał Porozumienie o współpracy z Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu celem, którego jest umożliwienie dzieciom i ich rodzinom zamieszkałym na terenie miasta Sosnowiec skorzystanie m.in. ze wsparcia i pomocy dla dzieci oraz młodzieży...
Fundacja Wolne Miejsce z siedzibą w Katowicach na zlecenie Gminy Sosnowiec realizuje zadanie polegające na organizacji Metropolitalnej Wigilii dla osób samotnych, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej lub zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Miasta Sosnowca.
Szybki kontakt

Ważne adresy