Sosnowieckie Dni Seniora 2019 za nami


W dniach 7-8 września odbyły się Sosnowieckie Dni Seniora. Obchody rozpoczęto przemarszem seniorów spod Urzędu Miejskiego do Parku Sieleckiego, gdzie wręczono seniorom klucze do bram miasta. Występy sceniczne, pokazy sportowe, gry oraz inne atrakcje były dla dzieci i seniorów świetną okazją do wspólnej zabawy, integracji oraz spotkań międzypokoleniowych. Uroczysty zwrot kluczy władzom miasta nastąpił w Sali koncertowej Szkoły Muzycznej.

W organizację Sosnowieckich Dni Seniora tradycyjnie włączył się Wolontariat Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu.

W trakcie imprezy wolontariusze wspierali również Regionalne Centrum Wolontariatu z Katowic w promocji Programu Rządowego „Korpus Solidarności - Program Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-2030”.

Dni Seniora 1-minipx.jpgDni Seniora 2-minipx.jpgDni Seniora 3-minipx.jpgDni Seniora 4-minipx.jpgDni Seniora 5-minipx.jpgDni Seniora 6-minipx.jpgDni Seniora 7-minipx.jpgDni Seniora 8-minipx.jpg