Metropolitalna Wigilia dla Samotnych 2022


Fundacja Wolne Miejsce z siedzibą w Katowicach na zlecenie Gminy Sosnowiec realizuje zadanie polegające na organizacji Metropolitalnej Wigilii dla osób samotnych, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej lub zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Miasta Sosnowca. Zapraszamy do udziału.

Plakat. Zapraszamy na Metropolitalną Wigilię dla Samotnych. Wigilia odbędzie się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach w dniu 24 grudnia 2022 roku o godzinie 16