Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem


W dniach od 20 do 26 lutego 2023 r. członkowie Izby Adwokackiej w Katowicach uczestniczą w organizacji Tygodnia Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem.

Projekt koordynuje Ministerstwo Sprawiedliwości corocznie, w związku z obchodzonym w dniu 22 lutego - Dniem Ofiar Przestępstw. W związku z tym adwokaci Izby zapraszają do korzystania z udzielanych nieodpłatnie porad prawnych osobom pokrzywdzonym przestępstwem w ramach zaplanowanych dyżurów. Pomoc prawna będzie udzielana co do zasady za pomocą środków komunikowania się na odległość, z możliwością spotkania stacjonarnie w kancelarii wybranego adwokata po uprzednim ustaleniu z nim terminu. W projekcie corocznie biorą udział między innymi sądy, prokuratury, jednostki Policji, organizacje pozarządowe i przedstawiciele zawodów prawniczych. Każda osoba zainteresowana będzie mogła w tym czasie uzyskać bezpłatną poradę prawną, m.in. w sądach, zaś z ramienia Izby Adwokackiej zdalnie, kontaktując się z adwokatami, którzy podjęli się pomocy prawnej w ramach obchodów.

Celem organizacji obchodów „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”, jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem.

Kliknięcie spowoduje otwarcie plikuLista adwokatów udzielajacych porad w ramach Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestepstwem 2023 r. (kliknij, otwórz i pobierz)

Kliknięcie spowoduje otwarcie plikuUlotka dotycząca Tygodnia Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem (kliknij, otwórz i pobierz)

Plakat zawierający informacje dotyczące Tygodnia Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem