Wakacje w KIS


Projekt socjalny Wakacje w KIS rozpoczął się 4 lipca i potrwa do 26 sierpnia 2024 r. w siedzibie Klubu Integracji Społecznej ul. Staszica 62 w Sosnowcu. Projekt jest realizowany cyklicznie od kilku lat, a jego grupę docelową stanowią dzieci i młodzież w wieku szkoły podstawowej, z rodzin objętych pomocą MOPS, które w okresie wakacyjnym pozostają w mieście. Od lat w ramach projektów socjalnych realizowanych dla najmłodszych Klub Integracji Społecznej współpracuje z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży Ochotnicze Hufce Pracy. Zajęcia dla dzieci przygotowane są w lekkiej, atrakcyjnej formie, zawierają jednak aspekt edukacyjny, czyli łączą przyjemne z pożytecznym.

Plan zajęć:

  • zajęcia integracyjne,
  • trening skutecznej komunikacji dla dzieci i młodzieży,
  • zajęcia sportowe na boisku (teren budynku przy ul. Staszica 62),
  • warsztaty nt. „Poznajemy świat zawodów”,
  • warsztaty nt. „Praca-poznaję swoje możliwości i korzyści z pracy”,
  • omówienie zawodów przyszłościowych mając na uwadze obecne realia,
  • warsztaty „Kreatywne myślenie”,
  • gry i zabawy edukacyjne,
  • zalety i wady płynące z wykonywania pracy fizycznej oraz umysłowej.