Zakończenie projektu socjalnego „Spotkania rekrutacyjne z pracodawcami”


Klub Integracji Społecznej działający przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sosnowcu zakończył projekt socjalny „Spotkania rekrutacyjne z pracodawcami”, który był realizowany w dniach 25 listopada 2022 r. oraz 02 grudnia 2022 r. Skierowany był do bezrobotnych mieszkańców Sosnowca, korzystających z pomocy naszego Ośrodka. Osoby pozostające bez zatrudnienia mogły na miejscu spotkać się z pracodawcą - Przedsiębiorstwo Budowy Szybów SA, pośrednikami pracy oraz doradcami zawodowymi z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży z Katowic i Sosnowca. W realizowanym projekcie przedstawiono 49 osobom poszukującym zatrudnienia - 390 ofert pracy.

Celem projektu socjalnego były działania w zakresie aktywizacji zawodowej na rzecz osób bezrobotnych, korzystających ze świadczeń MOPS, polegającym na bezpośrednim spotkaniu z potencjalnym pracodawcą.

Mamy nadzieję, iż wychodząc w taki sposób naprzeciw naszym podopiecznym, uda nam się pomóc wielu osobom uporać się z problemem bezrobocia.