Komunikat dotyczący zasad przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego


Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych informuje, iż od stycznia br. zmieniono zasady przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego. Aktualnie osoba opiekująca się niepełnosprawnym dzieckiem do 18 roku życia może pobierać świadczenie pielęgnacyjne nie rezygnując z pracy zawodowej. Prawo do świadczenia ustalane jest w drodze decyzji administracyjnej po uprzednim złożeniu stosownego wniosku. Osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne na starych zasadach zachowują do niego prawo, nie mogą jednak łączyć opieki z pracą zawodową – w przypadku chęci podjęcia pracy konieczna jest rezygnacja ze „starego” świadczenia i złożenie wniosku na nowych zasadach, o ile spełnione są obecne przepisy do tegoż świadczenia.