Stanowiska ds. Pierwszego Kontaktu


Stanowiska ds. Pierwszego Kontaktu znajdują się w siedzibach Sekcji Pomocy Środowiskowej.

Zadania realizowane przez Stanowiska ds. Pierwszego Kontaktu:

  • przyjmowanie osób zgłaszających sie po raz pierwszy lub po długotrwałej przerwie do Ośrodka i kierowanie ich do właściwej komórki organizacyjnej po przeprowadzeniu wstępnej rozmowy
  • udzielenie osobom i rodzinom informacji w sprawach pomocy społecznej, organizacji pracy Ośrodka, prawach i uprawnieniach oraz o instytucjach właściwych do załatwienia sprawy
  • przeprowadzenie w sytuacjach szczególnych rodzinnego wywiadu środowiskowego
  • współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczenia trudności w prawidłowym funkcjonowaniu osób i rodzin (łagodzenie skutków ubóstwa, umawanie na spotkania)
  • przyjmowanie dokumentacji niezbędnej do przyznania świadczeń
  • wydawanie zaświadczeń osobom zainteresowanym w oparciu o dokumenty i oświadczenia (prowadzenie rejestru wydawanych zaświadczeń)