Sekcja Realizacji Świadczeń


Sekcja Realizacji Świadczeń

 ul. 3 Maja 33, 41-200 Sosnowiec

pokój 413 - sporządzanie list wypłat, ubezpieczenia

Telefon tel. 32 296 22 56

 

pokój 414 - Prowadzenie korespondencji w zakresie spraw obsługiwanych przez Sekcję

Telefon tel. 32 296 22 57

 

pokój 415 - sprawy dot. posiłków

Telefon tel. 32 296 22 58

 

pokój 416 - obsługa Sekcji "Naftowa", obsługa Sekcji "Wawel"

Telefon tel. 32 296 22 62

 

pokój 417- sprawy dot. zasiłków stałych

Telefon tel. 32 296 22 66

 

pokój 418 - obsługa Sekcji "Zagórze", obsługa Sekcji "Pogoń", obsługa Sekcji "Klimontów"

Telefon tel. 32 296 22 69

 

pokój 423 - decyzje ws. świadczeń niepieniężnych

Telefon tel. 32 296 22 44

E-mail email: ds@mopssosnowiec.pl

 

Zadania Sekcji:

  • przygotowanie decyzji w sprawach pomocy społecznej
  • sporządzanie list wypłat świadczeń pieniężnych
  • przygotowanie zleceń i prowadzenie rozliczeń usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
  • prowadzenie dokumentacji dot. pomocy w formie posiłku
  • obsługa zadań w zakresie obliczania i odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
  • prowadzenie spraw związanych z wydawaniem kart przedpłacowych dla osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej