Inspektor Danych Osobowych


Inspektor Ochrony Danych

ul. 3 Maja 33,  pokój 312

Telefon tel. 32 296 22 12

E-mail email: iod@mopssosnowiec.pl