Gdzie szukać pomocy?


JEŚLI JESTEŚ OSOBĄ DOŚWIADCZAJĄCĄ PRZEMOCY LUB ŚWIADKIEM PRZEMOCY W RODZINIE 
ZGŁOŚ SIĘ DO :

 

MIEJSKIEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

ul. Szpitalna 1, 41-200 Sosnowiec

piętro II, pokoje 1-6,

 tel. 669 783 012

 e-mail: zppwr@mopssosnowiec.pl

 

MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

SOSNOWIEC, ul. 3 Maja 33 

 tel. 32 296 22 01

 

KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI

SOSNOWIEC, ul. Piłsudskiego 2

tel. 32  296 12 00, 32 296 12 66, 32 296 12 55

fax  32  296 12 44

 

PRACOWNIKA SŁUŻBY ZDROWIA LUB OŚWIATY 

 

Telefony alarmowe – Jednostki ratownicze 

999 POGOTOWIE RATUNKOWE

998 STRAŻ POŻARNA

997 POLICJA

986 STRAŻ MIEJSKA

112  OGÓLNY NUMER ALARMOWY

 

Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie – Niebieska Linia

801 120 002 (płatny pierwszy impuls)

 

Policyjny Telefon Zaufania

800 120 226 (bezpłatny)

Codziennie godz. 13.00-.21.00

 

E-Poradnia dla Osób Dorosłych w Kryzysie Emocjonalnym

116 123 (bezpłatny)

Codziennie godz. 14.00-22.00

 

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

116 111 (bezpłatny)

Poniedziałek – sobota godz. 12.00-20.00