Sekcja Asysty Rodzinnej


Sekcja Asysty Rodzinnej

Kierownik - Barbara Kasprzyk

 ul. Zamkowa 8b, 41-200 Sosnowiec

Telefon tel. 887 033 115

E-mail email: sar@mopssosnowiec.pl

 

Pedagog:

Magdalena Szymańska

 ul. Rzeźnicza 12, pokój nr 2

Telefon tel. 32 292 15 30

Godziny poniedziałek - piątek: 8:00 do 15:00

Przed pierwszą wizytą w celu ustalenia spotkania z pedagogiem proszę o kontakt telefoniczny.

 

Zadania Sekcji Asysty Rodzinnej:

  • udzielanie  rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych pomocy w opiece i wychowaniu dziecka,
  • wspieranie rodziny poprzez pracę z rodziną w formie działań asystenta rodziny
  • wspieranie rodziny poprzez objęcie pomocą w formie rodziny wspierającej
  • udzielanie poradnictwa i świadczenia pomocy pedagogicznej rodzinom z dziećmi
  • współpraca z komórkami organizacyjnymi, organami administracji publicznej, placówkami, instytucjami i organizacjami prowadzącymi działania na rzecz dziecka i rodziny, w tym placówkami opiekuńczo-wychowawczymi,
  • realizacja zadań związanych z koordynacją wsparcia rodzin - zgodnie z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem",
  • tworzenie programów w zakresie wspierania rodziny.