Korpus Wsparcia Seniora - edycja 2023 (zrealizowano)


Flaga i godło Rzeczpospolitej Polski

 

Gmina Sosnowiec przystąpiła do realizacji Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 - Moduł II  - dofinansowanie kosztów użytkowania opasek bezpieczeństwa zakupionych w ramach programu Korpus Wsparcia Seniorów w 2022 roku.

Na realizację zadania Wojewoda przyznał Gminie Sosnowiec dotację celową z budżetu państwa w wysokości: 237 600 zł  

Całkowita wartość zadania : 297 000 zł

Procentowy udział środków własnych Gminy w całkowitych kosztach zadania nie może być niższy niż 20% całkowitych kosztów zadania.

 Grupa docelowa: seniorzy w wieku 65 lat i więcej, mieszkańców Sosnowca którzy:

  • mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia,
  • prowadzą samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkają z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającej opieki w codziennym funkcjonowaniu w zakresie odpowiadającym ich potrzebom

Liczba osób: 400 osób

 Termin realizacji: do 31 grudnia 2023 r.

Zakres wsparcia: w ramach programu seniorom w wieku 65 lat i więcej zostanie zapewniony dostęp do tzw. „opasek bezpieczeństwa” wyposażonych w następujące funkcje:

  • przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS,
  • lokalizator GPS,
  • funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami,
  • funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja).

 Opaski  posiadają kartę SIM, która umożliwia seniorom możliwość wywołania sygnału SOS oraz kontakt głosowy z konsultantem telecentrum.

Realizowana w ramach Programu usługa ma na celu poprawę poczucia bezpieczeństwa i możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opaski na odległość”.

 

Informujemy, że wyczerpany został limit środków przeznaczonych na organizację działań w  Programie: Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2023 - Moduł II. Istnieje możliwość wpisania na listę rezerwową, co nie gwarantuje, że kandydat/ kandydatka  weźmie udział w tej edycji. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przewiduje realizację tego typu Programu również w przyszłych latach.