Korpus Wsparcia Seniorów (zrealizowany)


Gmina Sosnowiec przystąpiła do realizacji Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 - Moduł II Program finansowany jest z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Na realizację zadania Gminie Sosnowiec przyznano środki w wysokości: 529 970 zł.

Grupa docelowa: seniorzy w wieku 65 lat i więcej, mieszkańców Sosnowca którzy:

 • mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia,
 • prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

 

Liczba osób: 400 osób z możliwością zwiększenia, w ramach posiadanych środków.

 Termin realizacji: do 31.12.2022 r.

 Zakres wsparcia: w ramach programu seniorom w wieku 65 lat i więcej zostanie zapewniony dostęp do tzw. „opasek bezpieczeństwa” wyposażonych w co najmniej trzy
 z następujących funkcji:

 •  przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS,
 •  funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami,
 •  detektor upadku,
 •  lokalizator GPS,
 •  czujnik zdjęcia opaski,
 •  funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja).

 

Opaski będą posiadać kartę SIM, która umożliwi seniorom możliwość wywołania sygnału SOS oraz kontakt głosowy z konsultantem telecentrum.

 

Zapraszamy osoby chętne do udziału w Programie
 „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022
finansowanego z Funduszu Przeciwdziałania COVID–19 

W związku z przystąpieniem przez gminę Sosnowiec do realizacji Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 Moduł II serdecznie zapraszamy osoby chętne do udziału w Programie.

Uczestnikami Programu mogą być:

seniorzy w wieku 65 lat i więcej, mieszkańców Sosnowca którzy:

 • mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia,
 • prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

Zakres usług w ramach programu:

dla uczestników Programu zostanie zapewniony dostęp do tzw. „opasek bezpieczeństwa” wyposażonych w  następujące funkcje:

 •  przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS,
 •  lokalizator GPS,
 •  funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami,
 •  funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja).

 

JAK ZGŁOSIĆ SIĘ DO PROGRAMU

Zgłoszenia uczestnictwa do Programu przyjmowane będą w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu ul. 3 Maja 33 Kancelaria pokój 127 poprzez złożenie wypełnionej Karty zgłoszeniowej kandydata na uczestnika Programu „Korpus Wsparcia Seniora” na rok 2022.

 Informacja tel. 32 296 22 52 lub 32 296 22 67 

TERMINY

Rekrutacja do Programu trwać będzie do 30.07. 2022 r.
O przyjęciu do Programu decyduje kolejność zgłoszeń !

O przyjęciu do Programu lub odmowie zostaną Państwo poinformowani pisemnie po rozpatrzeniu wniosków.

 

UWAGA! W Karcie zgłoszeniowej uczestnika Programu należy zwrócić uwagę, że znajdują się dwie klauzule informacyjne. Pierwsza klauzula powinna zostać podpisana przez osobę zgłaszaną do programu (seniora), natomiast druga klauzula powinna zostać podpisana przez osobę podaną do kontaktu w karcie zgłoszeniowej (np. członka rodziny, sąsiada).

 

DOKUMENTY DO POBRANIA 

 1. Kliknięcie spowoduje otwarcie plikuProgram „Korpus Wsparcia Seniora” na rok 2022 (kliknij i pobierz)
 2. Kliknięcie spowoduje otwarcie plikuKarta zgłoszeniowa uczestnika Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 wraz z klauzulą informacyjną (kliknij i pobierz)