Działania PAL PT Centrum


belka systemowa.gif

Moda na sukces – czyli kroki w samodzielność” projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

 

Pracownicy socjalni Punktu Terenowego Nr 2 "Centrum" w 2009 roku realizują Program Aktywności Lokalnej w ramach projektu systemowego "Moda na sukces - czyli kroki w samodzielność" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

W ramach Programu zostały zrealizowane liczne działania:

 

1. Została utworzona grupa samopomocowa dla rodziców mających trudności opiekuńczo-wychowawcze „Razem łatwiej”.

Grupa liczyła 15 osób. Spotkania odbywały się w okresie 04-08.2009 w każdy piątek przez ok. 2 godziny. Podczas zajęć uczestniczki m.in. dzieliły się swoimi doświadczeniami, a także motywowały do działania

.

1-minipx.jpg

Opiekunowie grupy tj. starszy pracownik socjalny Emilia Zimnal oraz pracownik socjalny Magdalena Czekaj na zajęcia zaprosili specjalistów:

Psychologa, Panią Magdalenę Zakrocką, która poprowadziła dwa spotkania
z zakresu:

- pochwały i krytyka, bezpieczeństwo z sferze materialnej i emocjonalnej, wyznaczanie granic, jak sobie radzić z rozpieszczonym

dzieckiem, prawa i obowiązki z rodzinie,

- jak sobie radzić ze stresemm, ćwiczenia relaksacyjne.

3-minipx.jpg

Specjalistę z zakresu pielęgniarstwa i pedagogiki, Panią Ewę Gryta, która prowadziła poradnictwo z zakresu:

- higieny i pielęgniarstwa.

Konsultanta ds. wizażu, Panią Paulinę Górską, która przedstawiła:

- techniki wykonywania makijażu, doboru kolorów, rodzaju kosmetyków,

- jak wybrać strój i biżuterię stosowną do sytuacji np. na rozmowę kwalifikacyjną czy uroczystość rodzinną.

5-minipx.jpg

Specjalistę ds. uzależnień, Panią Olgę Rodek, która udzielała poradnictwa
z zakresu:

- profilaktyka uzależnień od środków psychoaktywnych wśród dzieci i młodzieży.

Ponadto w dniu 18.06.2009 odbyła się impreza integracyjna dla uczestniczek grupy i ich rodzin na terenie Klubu Sportowego „Budowlani”. Panie

z grupy samopomocowej przygotowały poczęstunek

6-minipx.jpg

Pracownicy socjalni przygotowali konkursy dla dzieci.

10-minipx.jpg

Po zakończeniu spotkań grupy samopomocowej nadszedł czas na trening umiejętności wychowawczych, który przeprowadzony przez specjalistę w tej dziedzinie – Panią Ewę Baranowską w okresie od 18.09.2009 r. do 27.11.2009 r. (więcej …).


W dniu 25.11.2009 r. odbyła się impreza „Andrzejkowa” w „Fantasy Park” w Centrum Handlowym „Plaza”. W zabawie uczestniczyły Panie z grupy samopomocowej wraz

z dziećmi. Wszystkie chętne osoby przeszły profesjonalny instruktaż gry w bowling,

a następnie rozpoczęły rozgrywki.

Okazało się, że w tym sporcie wiek nie gra roli.

14-minipx.jpg15-minipx.jpg

W okresie od 16.09.2009 do 30.11.2009r zorganizowano trening umiejętności wychowawczych. Więcej informacji w zakładce Projekt 2009.

W dniach od 26.11.2009 oraz 30.11.2009r odbyło się szkolenie „Animator, lider lokalny”, w którym uczestniczyło 16 osób.

Z kolei od 11 do 13.12.09 zrealizował szkolenie wyjazdowe dla osób uczestniczących w Programie Aktywności Lokalnej oraz członków ich rodzin .

W dniu 18.12.2009 r. w restauracji AfreeKana odbyło Spotkanie Opłatkowe.

Uroczystość była podsumowaniem 2009 roku. W świątecznej atmosferze, z kolędami w tle, osoby dzieliły się między innymi wrażeniami o tym

jakie zmiany w ich życiu przyniósł udział w projekcie oraz jakie mają plany na 2010 rok.

18-minipx.jpg

Na spotkanie została zaproszona Pani Krystyna Borkowska- liderka społeczności lokalnej, która uczestniczyła również w spotkaniach grupy

samopomocowej (w ramach PAL realizowanego przez PT nr 4). Pani Krystyna jest poetką i uświetniła imprezę swoimi wierszami. 

Każdy z zaproszonych gości otrzymał skromny upominek oraz poczęstunek świąteczny. 

W miłych nastrojach wszyscy wrócili do swoich domów. Liczymy, że zawarte znajomości przetrwają długi czas, a zdobyte wiadomości

będą pomocne w życiu codziennym. Opiekunowie grupy: Emilia Zimna, Magdalena Czekaj.

 

 

2. Aktywizacja mieszkańców ul. Szklarnianej pn. „Bezpieczne podwórko”.


W okresie 03-11.2009 r. zostało zorganizowanych 6 spotkań z mieszkańcami,

w których uczestniczyli również przedstawiciele MZZL, Komendy Miejskiej Policji oraz radny miasta Sosnowca Pan Wiesław Suwalski. Podczas

spotkań tematem dominującym były trudne warunki mieszkaniowe lokatorów oraz wysokie opłaty za wodę. Zaproszeni goście odpowiadali na pytania

lokatorów oraz starali się pomóc w miarę swoich kompetencji. Ostatnie spotkanie miało charakter szczególny, ponieważ był to moment podziękowań

za współpracę oraz podsumowania dotychczasowych osiągnięć. Spotkanie odbyło się 26.11.2009 r. w restauracji „Empire”. (zdjęcia)

W m-cu czerwcu została zamontowana brama wjazdowa. Teraz wszyscy mieszkańcy mogą czuć się bezpieczniej.

W okresie letnim została wyremontowana jedna klatka schodowa w budynku przy ul. Szklarnianej 1.

07.10.2009 r. mieszkańcy upiększali swoje podwórze. Posadzono tuje i cyprysy, została zasiana również trawa.

Mieszkańcy aktywnie uczestniczyli we wszystkich spotkaniach oraz podejmowanych inicjatywach.

Serdecznie dziękujemy wszystkim za współpracę i okazaną pomoc.

Realizatorzy projektu: Agnieszka Leś, Bożena Koźmin, Mariola Cembrzyńska.


 3. Spotkania z mieszkańcami ul. 1-go Maja, Chłodnej, Warneńczyka, Rozwojowej i Białej.

W okresie 09-11.2009 r. zostały zorganizowane dwa spotkania z mieszkańcami. Osoby uczestniczące w spotkaniach zgłaszały przede wszystkim problem związany

z bezpieczeństwem lokatorów. W odpowiedzi na zgłaszane trudności na spotkanie został zaproszony dzielnicowy z Komisariatu I. Mieszkańcy zostali poinformowani o swoich

prawach i obowiązkach oraz jak należy postępować w sytuacjach zagrożenia zdrowia bądź życia. Pracownicy socjalni również podjęli stosowne działania zgodnie ze swoimi

kompetencjami. Spotkania odbyły się w Domu Katolickim przy ul. Kościelnej 6, dzięki uprzejmości księdza proboszcza Jana Gaika z parafii Wniebowzięcia NMP.

Organizatorzy spotkań: Agnieszka Lipowiec, Halina Kokoszka, Monika Szalewicz, Patrycja Nyk.


4. Cykl zajęć profilaktyczno-edukacyjnych dla dzieci w wieku 6-13 lat o tematyce teatralnej zrealizowany w okresie od 09-12.2009 r.

 

Łącznie odbyło się 14 spotkań. Podczas zajęć dzieci wybrały najciekawszą wersję scenariusza „Jasełek”, uczyły się roli, przygotowywały scenariusz oraz scenografię, poznały również

historię kolęd, opowiadały o tradycjach związanych ze Świętami Bożego Narodzenia. W dniu 30.10.2009 r. dzieci wraz z opiekunami grupy wybrały się do kina na film „Odlot” w technologii

3D. 08.11.2009 r. był ważnym dniem dla dzieci, które interesują się tematyką teatralną, ponieważ zwiedziły Teatr Zagłębia oraz obejrzały spektakl „Królewna Śnieżka”.

Na zajęcia 20.11.2009 r. został zaproszony Pan Michał Kublik – realizator filmu promocyjnego projektu „Moda na sukces-czyli kroki w samodzielność”. Dzieci miały okazję zobaczyć i

dowiedzieć się jak działa profesjonalna kamera oraz jak powstaje program telewizyjny. 

04.12.2009 r. wszystkie dzieci otrzymały paczki mikołajkowe z zabawkami i słodyczami. Nie obyło się również bez próby tekstu i śpiewania kolęd. Ten dzień został uwieczniony na

pamiątkowych zdjęciach.Premiera „Jasełek” będzie miała miejsce 09.01.2009 r. w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Jagiellońskiej w Sosnowcu.

 Opiekunowie grupy: Anna Wilk, Katarzyna Górska, Monika Szalewicz, Patrycja Nyk.