Działania PAL PT4 Wawel


Sosnowiec, dnia 28.08.2009r

W ramach realizacji Programu Aktywności Lokalnej pracownicy socjalni Punktu Terenowego nr 4 przeprowadzili następujące działania :

1. Spotkania grupy samopomocowej dla osób sprawujących opieką nad osobami zależnymi tj. niepełnosprawnymi bądź długotrwale chorymi.

15 osobowa grupa rozpoczęła spotkania od 21.04.2009r do 15.07.2009r ( łącznie 15 spotkań w każdy wtorek, średni czas spotkania ok. 2 godziny) w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu ul. Rzeźnicza 12, pokój 403. W trakcie spotkań uczestnicy grupy zwrócili się prośba o zorganizowanie spotkań ze specjalistami : terapeutą zajęciowym, rehabilitantem, prawnikiem oraz psychologiem.
Pracownicy socjalni opiekujący się grupą zorganizowali spotkania z wymienionymi specjalistami, którzy udzielali porad z zakresu problematyki dotyczącej trudności sprawowania opieki nad osobami zależnymi. Grupa wyraziła zainteresowanie kontynuacją spotkań od września 2009r.

2. Spotkania grupy samopomocowej dla osób mających trudności wychowawcze

15 osobowa grupa rozpoczęła spotkania od 23.04.2009r do 23.07.2009r ( łącznie 14 spotkań w każdy czwartek, średni czas spotkania ok. 2 godziny) w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu ul. Rzeźnicza 12, pokój 403.

W trakcie spotkań uczestnicy grupy wyrazili zainteresowanie spotkań z min. z psychologiem z Miejskiego Ośrodka Wspierania Rodziny w Sosnowcu, pracownikiem socjalnym zajmującym się wolontariatem w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sosnowcu( spotkanie dot. uzyskania możliwości bezpłatnych korepetycji dla dzieci w nowym roku szkolnym). Zorganizowano także wykład połączony z prezentacją multimedialną pt „ Toksyczne dzieciństwo” dotyczącą przyczyn niepowodzeń szkolnych. Wykład poprowadził nauczyciel ze SP nr 1 w Sosnowcu.

3. Spotkania z mieszkańcami:

3.1 W dniu 16.04.2009r o godz.14:30 w stołówce środowiskowej przy Placu Kościuszki 5 odbyło się pierwsze spotkanie z mieszkańcami ulic: Plac Kościuszki, oraz Staszica nr od 1 do 27, i 4,6,8.
Podczas spotkania poruszano następujące zagadnienia:

 • przedstawienie założeń Programu Aktywności Lokalnej dla wymienionych ulic, zapoznanie z planowanymi działaniami
 • dyskusja dotycząca problemów mieszkańców
 • chęć zaproszenia prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasza”


3.2 W dniu 18.06.2009r o godz.14:30 w stołówce środowiskowej przy Placu Kościuszki 5 odbyło się drugie spotkanie z mieszkańcami ulic: Plac Kościuszki, oraz Staszica nr od 1 do 27, i 4,6,8. Na spotkanie zaproszono prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasza” P. Tadeusza Rybak.

Działania PAL PT4 Wawel

Podczas spotkania poruszano następujące zagadnienia:

 • naprawa dachu oraz brak toalety w budynku mieszkalnym przy ul. Plac Kościuszki 15
 • konieczność naprawy drzwi wejściowych naprawa toalety w budynku mieszkalnym przy ul. Staszica 7
 • naprawa schodów prowadzących do budynku przy ul. Staszica 7
 • wysokość czynszów w budynku przy ul. Staszica 9, który uległ spaleniu
 • kwestia bezpieczeństwa na osiedlu
Działania PAL PT4 Wawel Działania PAL PT4 Wawel Działania PAL PT4 Wawel

3.3 W dniu 16.07.2009r o godz.14:30 w stołówce środowiskowej przy Placu Kościuszki 5 odbyło się trzecie spotkanie z mieszkańcami ulic: Plac Kościuszki, oraz Staszica nr od 1 do 27, i 4,6,8. Na spotkanie zaproszony został przedstawiciel Policji Pan Sebastian Golka i przedstawiciel Straży Miejskiej Pan Tomasz Mikołajek.

Działania PAL PT4 Wawel Działania PAL PT4 Wawel

Podczas zebrania poruszono następujące zagadnienia:

 • zakłócanie spokoju przez młodzież w godzinach nocnych
 • problem psów pozostawionych bez opieki, które stanowią zagrożenie głównie dla dzieci
 • sprzedaż alkoholu nietrzeźwym i młodzieży w sklepie całodobowym
 • wzmożenie patroli Policji w godzinach nocnych
 • kontrole w obrębie stołówki w czasie wydawania posiłków


3.4 W dniu 13.08.2009r o godz.15:00 w stołówce środowiskowej przy Placu Kościuszki 5 odbyło się czwarte spotkanie z mieszkańcami ulic: Plac Kościuszki, oraz Staszica nr od 1 do 27, i 4,6,8. Na spotkanie zaproszono Dyrektora Technicznego Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasza” Pana mgr inż. Witold Ślefarski.

Podczas zebrania poruszono następujące zagadnienia:

 • omówienie wykonanych prac remontowych przez spółdzielnię
 • podłączenie budynków do centralnego ogrzewania
 • omówienie sprawy związanej z koniecznością zaciągnięcia przez spółdzielnię kredytu na remont budynku przy Staszica 9
 • omówienie sprawy związanej z planowanym wybudowaniem piaskownicy wraz z ogrodzeniem


3.5  W dniu 25.08.2009 r. o godz. 14:30 w stołówce środowiskowej przy Placu Kościuszki 5 odbyło się piąte spotkanie z mieszkańcami ulic: Plac Kościuszki, oraz Staszica nr od 1 do 27, i 4,6,8.

Tematem spotkania był zbliżający się FESTYN INTEGRACYJNY dla mieszkańców. Oprócz zaproszonych mieszkańców w spotkaniu wzięła udział Zastępca Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu Pani Elżbieta Wilk. W trakcie spotkania mieszkańcy zostali:

 • zapoznani z harmonogramem festynu,
 • listą zaproszonych gości i instytucji.

Ponadto poproszono mieszkańców do włączenia się w przygotowania do festynu, i w zachęcaniu innych do przybycia na festyn.

Działania PAL PT4 Wawel Działania PAL PT4 Wawel


4. Organizacja i współorganizacja imprez środowiskowych” tj:

4.1 W dniu 10.07.2009 r. na terenie Akwenu Wodnego „STAWIKI” odbył się pierwszy projekt socjalny z cyklu organizacji i współorganizacji imprez środowiskowych pt: „Dzieci i woda”.

W projekcie oprócz zaproszonych dzieci wzięli udział zaproszeni goście Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu Pani Elżbieta Wilk i kierownik DPŚ mgr Jadwiga Jamróz, Radny Miasta Sosnowiec Pan Zygmunt Witkowski, oraz Starszy Ratownik Pan Adrian Uciński wraz z ratownikami WOPR-u.

Działania PAL PT4 Wawel

Po przybyciu gości odbyło się uroczyste powitanie dzieci przez Kierownika Zespołu Punktu terenowego Nr 4 Panią Małgorzatę Janusz. W trakcie trwania projektu „Dzieci i woda” odbyły się liczne pokazy akcji ratowniczej w tym instruktaż udzielania pierwszej pomocy na manekinie fantomie.

Po części teoretycznej i praktycznej ratownictwa odbyły się gry i zabawy zespołowe na plaży pod kierunkiem pracowników socjalnych Punktu Terenowego Nr 4.

Dzieci rywalizowały w:

 • wyścigach w workach do mety
 • ćwiczeniach sprawnościowych
 • zabawach z balonami.
Działania PAL PT4 Wawel

Po zakończeniu zabaw, dzieci udały się na ognisko, gdzie piekły kiełbaski.

Działania PAL PT4 Wawel

Na zakończenie projektu dzieci otrzymały dyplomy oraz drobne podarunki.

Działania PAL PT4 Wawel

4.2 W dniu 30.07.2009 r. w siedzibie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Sosnowcu odbył się drugi projekt socjalny „Dzieci i ogień”.

W projekcie oprócz zaproszonych dzieci wzięli udział zaproszeni goście przybyła Zastępca Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu Pani Elżbieta Wilk i kierownik DPŚ mgr Jadwiga Jamróz.

Po przybyciu gości odbyło się uroczyste powitanie dzieci przez zastępcę komendanta Państwowej Straży Pożarnej mł. kpt. inż. Dariusza Kluszczyk, mł. kpt. inż. Jacka Szczypiorskiego oraz kierownika zespołu Punktu Terenowego Nr 4 Małgorzatę Janusz.

Działania PAL PT4 Wawel

W trakcie trwania projektu „Dzieci i ogień” odbyły się liczne pokazy zorganizowane przez strażaków mające na celu przybliżenie dzieciom pracę strażaków oraz zasygnalizowanie niebezpieczeństw wynikających z niewłaściwego obchodzenia się z ogniem a także uświadomienie dzieciom, co należy zrobić, gdy dojdzie do pożaru.

Dzieci mogły uczestniczyć w pokazach między innymi obsługując wąż strażacki,

Działania PAL PT4 Wawel

przymierzając hełmy strażackie, zwiedzając wozy strażackie oraz oglądając ich bardzo ciekawe wyposażenie.

Działania PAL PT4 Wawel Działania PAL PT4 Wawel

Strażacy zaprezentowali akcję ukazującą przygotowanie strażaków do akcji wyjazdowej do pożaru.

Działania PAL PT4 Wawel Działania PAL PT4 Wawel

Wielkim zainteresowaniem cieszyły się przyrządy wykorzystywane przez strażaków w trakcie akcji ratunkowej będącej wynikiem wypadków drogowych.

Działania PAL PT4 Wawel

Spory aplauz wywołało pojawienie się wozu strażackiego z drabiną zakończoną koszem sięgającą do 10 piętra.

Działania PAL PT4 Wawel

Po zakończonym pokazie na świeżym powietrzu dzieci oraz gospodarze przeszli do świetlicy w budynku Państwowej Straży Pożarnej, gdzie odbyła się prelekcja wygłoszona przez mł. kpt. inż. Jacka Szczypiorskiego związana z tematami takimi jak:

 • nabywanie umiejętności wzywania pomocy osoby dorosłej;
 • uświadomienie dzieciom jak należy obchodzić się z urządzeniami elektrycznymi itp., aby nie dopuścić do pożaru;
 • poinformowanie dzieci, kogo należy zawiadomić, gdy jest się świadkiem pożaru w tym nabycie umiejętności wzywania straży pożarnej;
 • uświadomienie dzieci, co należy zrobić, gdy dojdzie do pożaru;


Prelekcja była także urozmaicona konkursem na temat pracy strażaka i wiedzy dzieci z zakresu profilaktyki przeciwpożarowej przy słodko – owocowym poczęstunku.

Działania PAL PT4 Wawel

Wszystkie dzieci zaskoczyły zarówno strażaków jak i pracowników socjalnych swoją wiedzą w efekcie, czego wszystkie dzieci mogło się pochwalić otrzymanym dyplomem wręczonym przez mł. kpt. inż. Jacka Szczypiorskiego.

Działania PAL PT4 Wawel

4.3 W dniu 20.08.2009 r. został zrealizowany trzeci projekt socjalny w ramach PAL pt: „Dzieci i pierwsza pomoc” przy współpracy z Zespołu Pogotowia Medycznego rejonowego Pogotowia ratunkowego W sosnowcu.

W projekcie oprócz zaproszonych dzieci wzięli udział zaproszeni goście Zastępca Prezydenta Miasta Sosnowiec Pan Zbigniew Jaskiernia oraz Zastępca Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu Pani Elżbieta Wilk.

Działania PAL PT4 Wawel

W trakcie spotkania pracownicy Pogotowia Ratunkowego zapoznali dzieci ze sposobami reagowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia oraz zademonstrowali metody udzielania pierwszej pomocy. Jednocześnie zaprezentowali dzieciom sprzęt medyczny będący na wyposażeniu karetki wypadkowej.

Działania PAL PT4 Wawel

Dzięki licznym pokazom przeprowadzonym przez ratowników, dzieci miały możliwość doświadczenia na sobie metod udzielania pierwszej pomocy, co sprawiło, że łatwiej przyswoiły przekazaną wiedzę.

Działania PAL PT4 Wawel Działania PAL PT4 Wawel

Na zakończenie spotkania wszystkie dzieci miały okazję pochwalić się zdobytą wiedzą podczas przeprowadzonego przez ratowników i pracowników socjalnych konkursu w efekcie, czego wszystkie dzieci mogło się pochwalić otrzymanym dyplomem.