Program Aktywności Lokalnej PT4


 

belka systemowa.gif

Moda na sukces – czyli kroki w samodzielność” projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

SPRAWOZDANIE Z PROJEKTU

PT. „ TANIEC NOWOCZESNY ”

W RAMACH

ZAJĘĆ PROFILAKTYCZNO-EDUKACYJNYCH

DLA DZIECI


zrealizowanego w ramach

PROGRAMU AKTYWNOŚCI LOKALNEJ

Punktu Terenowego Nr 4 „ WAWEL”

 

W dniu 14.12.2009 r., w ramach zajęć profilaktyczno - edukacyjnych dla dzieci Programu Aktywności Lokalnej Punktu Terenowego Nr 4 odbyły się ostatnie zajęcia z tańca nowoczesnego. Grupą docelową w projekcie były dzieci w wieku 7-12 lat zamieszkujące na obszarze działania pracowników socjalnych, ochodzące z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, korzystające z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

16-minipx.jpg17-minipx.jpg

 

W okresie od 05.10.2009 r., do 14.12.2009 r. zajęcia z tańca nowoczesnego dla 15 dzieci odbywały się w świetlicy Punktu Terenowego Nr 4, przy ul.Rzeźnicza12, na IV piętrze w pokoju 403. Zajęcia prowadzone były przez trenera tańca z Klubu Miejskiego im. Jana Kiepury w Sosnowcu Panią Lidie Bień. Zajęcia te odbywały się średnio raz w tygodniu po 2 godziny. Opiekę nad grupą sprawowała Kierownik Zespołu Pani Małgorzata Janusz oraz pracownik socjalny ds. koordynacji projektu Anna Dyc. W trakcie trwania zajęć dzieci zostały zapoznane między innymi z:

- z możliwościami uczestników zajęć w oparciu o wprowadzane elementy tańca klasycznego : demi plie, releve, passe.

- wprowadzenie terminologii stosowanej w profesjonalnym teatrze (scena, kulisy, widownia, kurtyna, kostiumy, rekwizyty, baletki, choreografia itp.

- dążenie do uzyskania właściwej sylwetki podczas wykonywania w/w elementów tańca klasycznego oraz ich transformacji do innych technik tanecznych w prostych etiudach taneczno – ruchowych

- stymulowanie lateralizacji oraz koordynacji ruchowej podczas marszu, biegu, w małych skokach oraz w wykonywanych elementach tanecznych

- wprowadzenie ustawienia: po kole (ruch w prawo i w lewo). po przekątnej sali oraz ustawienie szachownicowe. Dążenie do zachowania właściwego ułożenia podczas wykonywanych elementów tanecznych w odniesieniu do wskazanych punktów orientacji przestrzennej.

- wprowadzenie: wyjściowej, II oraz II pozycji rąk w tańcu klasycznym ze szczególnym uwzględnieniem położenia praz pracy dłoni, łokci, głowy.

- transpozycja poznanych elementów do techniki tańca nowoczesnego, hip - hop oraz disco. realizacja krótkiej etiudy tanecznej w oparciu o poznane wcześniej zagadnienia

- doskonalenie słuchu muzycznego oraz ćwiczenia rytmiczne z zastosowaniem instrumentarium jakim jest ciało człowieka (wyklaskiwanie, wytupywanie wartości rytmicznych etc.) w oparciu o utwory muzyczne  o zróżnicowanym metrum, tempie, dynamice, artykulacji.

- zabawy integracyjne taneczno - ruchowe z zastosowaniem chusty animacyjnej w oparciu o muzykę poważną: A. Vivaldi "Jesień" z cyklu "Cztery pory roku". Stymulowanie procesu lateralizacji poprzez ćwiczenia inhibicyjno - incytacyjne.

- realizacja krótkiej etiudy tanecznej o charakterze hip - hop z zastosowaniem poznanych uprzednio elementów oraz figur tanecznych

- wzbudzanie świadomości własnego ciała oraz estetyki i harmonii ruchu w aspekcie ilustracji ruchowo - muzycznej.

- wskazanie różnic w wykonaniu elementów i figur transponowanych do zróżnicowanych technik tanecznych w ćwiczeniach.

 

18-minipx.jpg19-minipx.jpg

Dzięki zajęciom profilaktyczno - edukacyjnym jakim był taniec nowoczesny zrealizowane zostały cele szczegółowe projektu takie jak:

1. Zapewnienie wsparcia dzieciom z otoczenia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

2. Pokazanie dzieciom jak efektywnie wykorzystywać wolny czas

3. Kształtowanie umiejętności współistnienia i współdziałania w grupie rówieśniczej i społecznej poprzez naukę tańca jako formę spędzania czasu wolnego.

4. Rozwijanie / wydobywanie u dzieci ich własnych zainteresowań

5. Podnoszenie sprawności, poczucia rytmiki i umiejętności ruchowych

6. Kształtowanie zgodności rytmu muzycznego i ruchowego

7. Charyzma artystyczna - wizualna prezentacja własnej osobowości

8. Nauka popisowych figur najmodniejszych tańców m.in. hip - hop

9. Możliwość poznania ciekawych i widowiskowych kroków.

10. Nauka umiejętnego łączenia kroków tanecznych w pokazowe układy

11. Wypracowanie u dzieci umiejętności współpracy w grupie, otwartości i komunikatywności

12. Integracja personalna i wyrabianie pożądanych podstaw społecznych

13. Budowanie pozytywnych interakcji w grupie

14. Nawiązanie nowych znajomości.

 

 

SPRAWOZDANIE Z PROJEKTU

PT. „SPOTKANIE ZE ŚWIĘTYM MIKOŁAJEM"

zrealizowanego w ramach

PROGRAMU AKTYWNOŚCI LOKALNEJ

Punktu Terenowego Nr 4 „ WAWEL”

 

W dniu 07.12.2009r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej Punkt Terenowy Nr 4 odbył się projekt socjalny zrealizowany w ramach Programu Aktywności Lokalnej pt: "Spotkanie ze św.

Mikołajem". Spotkanie dzieci ze Św. Mikołajem zorganizowane zostało pod kierunkiem Kierownika Zespołu Małgorzaty Janusz oraz starszego pracownika socjalnego ds. koordynacji

pracy zespołu Grażynę Stefaniak a także przez pracowników socjalnych:

- Annę Dyc

- Anitę Bartela

- Anetę Sychla

- Małgorzatę Kwiatkowską

- Beatę Broniarczyk

- Zuzannę Paluchowską

 

4-minipx.jpg

Pracownicy socjalni przebrani byli w stroje własnego pomysłu, co dodatkowo wzbogaciło podziw i zainteresowanie zaproszonych dzieci. Tuz po przybyciu, dzieci zostały serdecznie

powitane przez kierownika zespołu Małgorzatę Janusz. W trakcie "Spotkania ze św. Mikołajem" odbyły się w rytmie muzyki liczne zabawy, w których dzieci ochoczo uczestniczyły.

Pierwszym punktem naszej zabawy było rysowanie Świętego Mikołaja. Jak się okazało wszystkie zaproszone dzieci "wyrywały" się co było dużym zaskoczeniem.

 

5-minipx.jpg

Kolejnym punktem zabawy był konkurs pt: "Mama". Pomocnicy św. Mikołaja wcielili się w postacie mam, dzieląc dzieci na grupy. W rytm muzyki, wszyscy pląsali świetnie się bawiąc. Gdy

muzyka ustała, dzieci musiały odnaleźć swoją mamę co wzbudzało dużo emocji i uśmiechu na twarzach milusińskich. Po tych wszystkich licznych zabawach tanecznym krokiem dzieci

udały się na słodki poczęstunek. Następnym etapem było oczekiwanie wszystkich przybyłych na spotkanie ze św. Mikołajem przy miłej muzyce.

6-minipx.jpg7-minipx.jpg

Widząc na twarzach dzieci zniecierpliwienie, pomocnik św. Mikołaja wykonał do niego telefon informując, że wszystkie dzieci oczekują jego przybycia. Wszystkie dzieci gorączkowo

nasłuchiwały dzwoneczka obwieszczającego przybycie św. Mikołaja i jego pomocników. Gdy wywołując wiele emocji Mikołaj pojawił się u nas, nie było dziecka na którego twarzy, nie

gościł uśmiech. Jak sie później okazało Mikołaj oczekiwał od każdego z obdarowanych przedstawienia swoich umiejętności. Wszystkie występy obfitowały w salwy śmiechu, radości i

ogólnie rozumianą dobrą zabawę.

 

9-minipx.jpg8-minipx.jpg10-minipx.jpg

Po wręczeniu wszystkich paczek z prezentami w pląsach tanecznych pożegnano Mikołaja. Mamy nadzieję, że w wyniku podjętych przez nas działań "Spotkanie ze św. Mikołajem" było dla

zaproszonych dzieci wyjątkowym dniem z ich życia, zapamiętanym na bardzo długo. Jesteśmy zadowoleni, iż w wyniku podjętych starań dzieci mogły przeżyć te radosne chwile, jakich

jest mało w ich codziennym życiu.

 

 

 

SPRAWOZDANIE Z PROJEKTU SOCJALNEGO

"DZIECI I OGIEŃ"

zrealizowanego w ramach

PROGRAMU AKTYWNOŚCI LOKALNEJ

Punktu Terenowego Nr 4 "WAWEL"

 

W dniu 30. 07.2009r. w siedzibie Państwowej Straży Pożarnej w Sosnowcu przy ul. Klimontowskiej 21odbył się projekt socjalny zrealizowany w ramach Programu Aktywności Lokalnej pt:

"Dzieci i ogień". Został on zrealizowany wspólnymi siłami strażaków i pracowników socjalnych Punktu Terenowego Nr 4 - Anną Dyc, Anitą Bartelą, Beatą Broniarczyk, koordynatora ds.

PAL Marią Szkodą - Kozak. Oprócz zaproszonych dzieci na zaproszenie odpowiedziała v-ce dyrektor Elżbieta Wilk i kierownik DPŚ mgr Jadwiga Jamróz. Po przybyciu gości odbyło się

uroczyste powitanie dzieci przez zastępcę komendanta Państwowej Straży Pożarnej mł. kpt. inż. Dariusz Kłuszczyk, mł. kpt. inż. Jacka Szczypiorskiego oraz kierownika zespołu Punktu

Terenowego Nr 4 Małgorzatę Janusz. W trakcie trwania projektu "Dzieci i ogień" odbyły się liczne pokazy zorganizowane przez strażaków mające na celu przybliżenie dzieciom pracę

strażaków oraz zasygnalizowanie niebezpieczeństw wynikających z niewłaściwego obchodzenia się z ogniem a także uświadomienie dzieciom, co należy zrobić, gdy dojdzie do

pożaru. Dzieci mogły uczestniczyć w pokazach między innymi obsługując wąż strażacki, przymierzając hełmy strażackie, zwiedzając wozy strażackie oraz oglądając ich bardzo ciekawe

wyposażenie. Strażacy zaprezentowali akcję ukazującą przygotowanie strażaków do akcji wyjazdowej do pożaru. Wielkim zainteresowaniem cieszyły się przyrządy wykorzystywane przez

strażaków w trakcie akcji ratunkowej będącej wynikiem wypadków drogowych. Spory aplauz wywołało pojawienie się wozu strażackiego z drabiną zakończoną koszem sięgającym 10

piętra. Po zakończonym pokazie na świeżym powietrzu dzieci oraz gospodarze przeszli do świetlicy w budynku Państwowej Straży Pożarnej, gdzie odbyła się prelekcja wygłoszona przez

mł. kpt. inż. Jacka Szczypiorskiego jak również starszego ratownika mł. asp. Dawida Miś związana z tematami takimi jak:

- uświadomienie dzieciom zagrożeń na jakie mogą być narażone i poznanie sposobów radzenia sobie w razie ich wystąpienia

- kształtowanie zachowań bezpiecznych w czasie zabawy

- nabywanie umiejętności wzywania pomocy osoby dorosłej

- zaznajomienie dzieci ze stereotypami dotychczasowych zachowań osób zagrożonych pożarem

- zaznajomienie ze sposobami przezwyciężania paniki i innych niekorzystnych zachowań

- uświadomienie dzieciom jak należy obchodzić się z urządzeniami elektrycznymi itp., aby nie dopuścić do pożaru

- poinformowanie dzieci kogo należy zawiadomić, gdy jest się świadkiem pożaru w tym nabycie umiejętności wzywania straży pożarnej

- uświadomienie dzieci, co należy zrobić, gdy dojdzie do pożaru

Prelekcja była także urozmaicona konkursem na temat pracy strażaka i wiedzy dzieci z zakresu profilaktyki przeciwpożarowej przy słodko - owocowym poczęstunku. Wszystkie dzieci

zaskoczyły zarówno strażaków jak i pracowników socjalnych swoją wiedzą w efekcie czego, wszystkie dzieci mogły się pochwalić otrzymanym dyplomem wręczonym przez mł. kpt. inż.

Jacka Szczypiorskiego i starszego ratownika mł. asp. Dawida Miś. Mamy nadzieję, że w wyniku podjętych działań projekt "Dzieci i ogień" był dla wszystkich zaproszonych dzieci, gości a

także gospodarzy wyjątkowym dniem, który w przyszłości będziemy mieli szansę ponownie zrealizować.

 

SPRAWOZDANIE Z PROJEKTU SOCJALNEGO

"SADZENIE DRZEWEK"

zrealizowanego w ramach

PROGRAMU AKTYWNOŚCI LOKALNEJ

Punktu Terenowego Nr 4 "WAWEL"

 

W dniu 08.10.2009r. w ramach Działania: Aktywizacji Mieszkańców Programu Aktywności Lokalnej Punktu Terenowego Nr 4 odbył się projekt pt: "Sadzenie drzewek". Po przywitaniu przez Kierownika Zespołu Panią Małgorzatę Janusz przybyłych mieszkańców ulicy Staszica przystąpiono do realizacji projektu.

111-minipx.jpg222-minipx.jpg333-minipx.jpg

Wspólnymi siłami mieszkańców oraz liderek Pani Teresy Czetyrko i Pani Małgorzaty Ciuła jak również pracowników socjalnych Punktu Terenowego Nr 4 Krystyny Drewniak, Krystyny Ciechanowskiej, Anny Dyc i Zuzanny Paluchowskiej posadzono krzewy, które wysoce wzbogaciły teren okolicznej zieleni.

444-minipx.jpg555-minipx.jpg

Do sadzenia drzewek przyłączyło się także najmłodsze pokolenie, które swoim zachowaniem ochoczo zachęcało innych mieszkańców do przyłączenia się do projektu.

666-minipx.jpg

 

Mamy nadzieję, że w wyniku podjętych działań projekt "Aktywizacja Mieszkańców - Sadzenie Drzewek" był dla wszystkich wyjątkowym dniem, który na długo pozostanie w naszej pamięci.

 

SPRAWOZDANIE Z PROJEKTU

ZAJĘC PROFILAKTYCZNO - EDUKACYJNYCH

DLA DZIECI METODĄ "ART"

zrealizowanego w ramach

PROGRAMU AKTYWNOŚCI LOKALNEJ

Punktu Terenowego Nr 4 "WAWEL"

 

 

W dniu 15.12.2009r. w ramach zajęć profilaktyczno - edukacyjnych dla dzieci Programu Aktywności Lokalnej Punktu Terenowego Nr 4 odbyły się ostatnie zajęcia plastyczne metodą

"ART". Grupą docelową w projekcie były dzieci w wieku 7 - 12 lat zamieszkujące na obszarze działań pracowników socjalnych pochodzące z rodzin zagrożonych wykluczeniem

społecznym, korzystające z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. W okresie od 06.10.2009r. do 15.12.2009r. zajęcia plastyczne dla 15 dzieci odbywały się w świetlicy Punktu

terenowego Nr 4, przy ul. Rzeźniczej 12, na IV piętrze w pokoju 403. Zajęcia prowadzone były przez pedagoga posiadającego uprawnienia do artterapii Panią Magdaleną Grochowską.

Zajęcia te odbywały się we wtorki średnio raz w tygodniu po 2 godziny. Opiekę nad grupą sprawowała Kierownik Zespołu Pani Małgorzata Janusz praz pracownik socjalny ds. koordynacji

projektu Anna Dyc. W trakcie trwania zajęć dzieci zostały zapoznane między innymi z:

- metodą robienia witraży

 

1-minipx.jpg

2-minipx.jpg

- wyrabiania masy solnej

3-minipx.jpg

Dzięki zajęciom profilaktyczno - edukacyjnym jakim były zajęcia plastyczne metodą "ART" zrealizowane zostały cele szczegółowe projektu takie jak:

1. Stwarzanie warunków i możliwości do ekspresji osobowości w celu redukcji psychologicznych napięć emocjonalnych i agresji

2. Stwarzanie warunków i możliwości do kompensacji braków jako niezbędnych warunków zapewniających rozwój osobowości i zdrowia psychicznego

3. Rozbudzenie zainteresowań

4. Wyzwalanie różnorodnych obszarów aktywności dzieci

5. Podniesienie u dzieci własnej samooceny i wartości

6. Pomaganie w przezwyciężaniu barier emocjonalno - motywacyjnych

7. Pobudzanie do zaradności w różnych sytuacjach życiowych

8. Zaspokajanie potrzeb akceptacji, przydatności, celowości działań

9. Zaznajomienie dzieci z różnych ciekawymi a jednocześnie pożytecznymi formami spędzania wolnego czasu

10. Rozwijanie umiejętności pracy w zespole w czasie tworzenia wspólnych przedsięwzięć

11. Poznawanie poprzez działalność twórczą technik, narzędzi, materiałów i środków plastycznych

12. Oddziaływanie przez sztukę na obyczaje, kulturę uczniów i atmosferę w szkole

13. Rozwijanie wyobraźni

14. Rozwijanie poszanowania i uznania dla dorobku przeszłych pokoleń

15. Wzmacnianie więzi emocjonalnej ze swoim miejscem zamieszkania, regionem, krajem

16. Uświadamianie dzieciom regionalnych problemów , które należy rozwijać (np. ochrona środowiska)

17. Przekazywanie wartości narodowych, pielęgnowanie i kultywowanie tradycji

18. Pomaganie dzieciom w odkrywaniu własnych możliwości twórczych