Szkolenie "Aminator, lider lokalny"


belka systemowa.gif

Moda na sukces – czyli kroki w samodzielność” projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

W dniach od 26.11.2009 oraz 30.11.2009r odbyło się szkolenie „Animator, lider lokalny”, w którym uczestniczyło 16 osób. Realizatorem zadania był Instytut Współpracy i Partnerstwa Lokalnego z Katowic. Podczas zajęć uczestnicy zdobyli wiedzę na temat:

-Centrum Aktywności Lokalnej jako metody aktywizacji środowiska lokalnego,

-roli animatora i lidera społecznego,

- metod i umiejętności przydatnych w pracy animatora i lidera społecznego,

-mapy zasobów i potrzeb lokalnych,

-partnerstwa, wolontariatu i idei samopomocy.

 

IMG_0596-minipx.jpgIMG_0607-minipx.jpg