Trening umiejętności wychowawczych oraz psychospołecznych


belka systemowa.gif

Trening umiejętności wychowawczych oraz psychospołeczncyh

 

W okresie od 16.09.2009 do 30.11.2009r zorganizowano dla 60 osób z grup samopomocowych treningi umiejętności wychowawczych oraz psychospołecznych.

Zajęcia warsztatowe obejmowały 30 godzin lekcyjnych i zawierały następujące zagadnienia:

a) Trening umiejętności wychowawczych:

- jak ustalać i egzekwować, kary i nagrody w procesie wpajania samodyscypliny,

- techniki naturalnych i logicznych konsekwencji,-„czas na przemyślenie”, jako technik wychowawczych,

- sztuki empatycznego słuchania,

-sztuki stosowania pochwał, zachęcania dziecka do współpracy,

- zmiana zachowania poprzez zmianę otoczenia, stosowania komunikatów „ja”, reguł wyznaczania granic, sposobów motywowania dziecka do nauki.

b) Trening umiejętności psychospołecznych:

- automotywację,

- radzenie sobie ze stresem,

- zachowanie asertywne w kontaktach interpersonalnych,

- wyznaczanie celów,

- tworzenie atmosfery sprzyjającej dobrym relacjom,

- zrozumienie i akceptację siebie,

- rozwiązywanie konfliktów,

- zrozumienia „jak mnie postrzegają inni”,

- elastyczność i otwartość na zmiany,

- zastępowanie agresji,

- samodoskonalenia,

- komunikacji interpersonalnej, zasad aktywnego słuchania,

- kształtowania poczucia własnej wartości.

Wykonawcą zadania był Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach z siedzibą w Katowicach a zajęcia odbywały się w siedzibie Klubu Integracji Społecznej w Sosnowcu przy ul. Naftowej 35.