Wyjazd dla rodzin


belka systemowa.gif

Moda na sukces – czyli kroki w samodzielność” projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Zakład Usług Rehabilitacyjno- Socjalnych z Katowic od 11 do 13.12.09 zrealizował szkolenie wyjazdowe dla osób uczestniczących w Programie Aktywności Lokalnej oraz członków ich rodzin . Liczba uczestników- 68 w tym: 24 osoby dorosłe i 44 dzieci. Celem głównym szkolenia była aktywizacja społeczna zmierzająca do rozwoju umiejętności społecznych uczestników, w tym umiejętności wychowawczych, poprawa komunikacji i pogłębienie więzi rodzinnych. Integracja rodzin wielodzietnych. Uczestnicy w trakcie wyjazdu brali udział w zajęciach profilaktycznych,

grupowych, integracyjnych prowadzonych przez wykwalifikowanych psychologów i pedagogów. Wyjazd zakończony został wizytą w Parku Św. Mikołaja w Zatorze, gdzie dzieci otrzymały podarunki. Potwierdzeniem uczestnictwa w szkoleniu wyjazdowym było wydanie zaświadczeń dla dorosłych i dyplomów dla dzieci. Rodzice otrzymali publikacje z zakresu pełnienia ról rodzicielskich, poprawnej komunikacji w rodzinie.

 

 

DSCN4965-minipx.jpgDSCN1407-minipx.jpg

DSCN5086-minipx.jpgDSCN5061-minipx.jpg

DSCN4988-minipx.jpg