Kursy zawodowe


belka systemowa.gif

W ramach projektu systemowego ,,Moda na sukces-czyli kroki w samodzielność’’ rozpoczęły się kolejne kursy przyuczające do zawodu:

 -Kelner, barman ,Kosmetyka – wizaż i stylizacja , Nowoczesne techniki wykończenia wnętrz, Florystyka + kasa fiskalna , Kadry i płace ,Pracownik magazynu - hurtowni ,Stylizacja paznokci ,Kasjer sprzedawca + kasa fiskalna ,Tworzenie stron internetowych z elementami grafiki komputerowej  Uprawnienia SEP do 1 KV, Obsługa kasy fiskalnej + książeczka zdrowia.

Adresatami zadania są osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo, zatrudnione, będące

 w wieku aktywności zawodowej, korzystające z pomocy społecznej, zagrożone wykluczeniem społecznym.

Zajęcia teoretyczne i praktyczne, mające na celu uzyskanie przez uczestników nowych kwalifikacji zawodowych, zmianę lub uzupełnienie posiadanych kwalifikacji zawodowych. Kursy kończyć się będą egzaminem wewnętrznym lub zewnętrznym
w zależności od specyfiki danego kursu zawodowego. Uczestnicy którzy ukończą wyznaczony kurs przyuczający do zawodu zgodnie z regulaminem uczestnictwa
w projekcie ,,Moda na sukces-czyli kroki w samodzielność” otrzymają  zaświadczenie
i certyfikat.  Zajęcia ostatecznie mają zakończyć się do 17.12.2010 .

Wykonawcy, którzy realizujący zadanie:

-Wojewódzki Uniwersytet Robotniczy z  Katowic

-Zakład Doskonalenia Zawodowego z Sosnowca

-Centrum Edukacji Zawodowej CARGO z Jaworzna

-Przedsiębiorstwo  Usług Inżynieryjno-Technicznych z Sosnowca.