Rozpoczęcie kursów


belka systemowa.gif

 

W ramach projektu systemowego ,,Moda na sukces-czyli kroki w samodzielność” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki od 11.10.2010 rozpoczęły się następujące  kursy przyuczające do zawodu :

Kierowca autobusu kat. D uczestniczy 1 osoba.

Księgowość komputerowa + kadry i płace uczestniczy  2 osoby

Pracownik ochrony I stopnia uczestniczy 5 osób.

Kurs fryzjerski uczestniczy 5 osób.

Kurs obsługi koparko-ładowarki uczestniczy 1 osoba.

Pracownik magazynu + wózki widłowe uczestniczy 2 osoby.

Kurs kroju i szycia uczestniczy 1 osoba.

Księgowość komputerowa uczestniczy 5 osób.

Kucharz, mała gastronomia uczestniczy 8 osób.

 Zajęcia teoretyczne i praktyczne, mają na celu uzyskanie przez uczestników nowych kwalifikacji zawodowych, zmianę lub uzupełnienie posiadanych już kwalifikacji zawodowych uczestników. Kursy kończyć się będą egzaminem wewnętrznym lub zewnętrznym.  Każdy z uczestników otrzyma zaświadczenie i certyfikat.

 Program kursów powinien być zrealizowany do 17.12.2010.

Realizatorami działań są : Wojewódzki Uniwersytet Robotniczy z Katowic, Zakład Doskonalenia Zawodowego z Sosnowca oraz Ośrodek Szkoleniowy-Styl z Sosnowca.