Szkolenie wyjazdowe


W dniach 16.10.2010 - 22.10.2010 odbyło się szkolenie wyjazdowe dla 8 osób niepełnosprawnych psychicznie w ramach projektu systemowego "Moda na sukces - czyli kroki w samodzielność". Szkolenie odbyło się w Zwardoniu w D.W. Janosik. W trakcie szkolenia uczestnicy brali udział w zajęciach z reintegracji społecznej w dziedzinie rozwoju osobistego i kompetencji społecznych w tym m.in.:

- w treningu intrapersonalnym,

- w treningu komunikacji interpersonalnej,

- w treningu autoprezentacji,

- w treningu umiejętności poruszania się na otwartym rynku pracy,

- w nauce niezależnego funkcjonowania z niepełnosprawnością.

Każdy uczestnik otrzymał wsparcie doradcy zawodowego, które pozwoliło okreslić jego predyzpozycje zawodowe czego następstwem było opracowanie optymalnej ściezki rozwoju zawodowego i indywidualnego planu działania względem ograniczeń spowodowanych chorobą. Zgodnie z przeprowadzoną konsultacją lekarską każdy uczestnik brał udział w zabiegach relaksacyjnych.