Klub dla Mieszkańców Dzielnicy Pogoń


Posumowanie działalności Klubu dla mieszkańców dzielnicy „Pogoń” w związku z realizacją Programu Aktywności Lokalnej w projekcie systemowym „Moda na sukces – czyli kroki w samodzielność”.

 

Klub jest prowadzony przez pracowników socjalnych i animatorkę społeczności lokalnej. Należy również podkreślić, że wszystkie działania są realizowane dzięki ogromnej pomocy wolontariuszy i mieszkańców dzielnicy.

W okresie od lipca 2014 r. do stycznia 2015 r. w Klubie zorganizowane zostały liczne zajęcia i warsztaty, w tym:

1. Dla dzieci:

- zajęcia ogólnorozwojowe

- warsztaty z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

- warsztaty plastyczne (decoupage, malowanie na szkle, wyrób ozdób świątecznych)

- Andrzejki

- Mikołajki

 Dodatkowo dzieci, które wymagały pomocy w nauce korzystały z korepetycji.

W zajęciach Klubu uczestniczyło ponad 40 dzieci.

 

  1. Dla osób dorosłych, w szczególności seniorów:

- zajęcia profilaktyczno-edukacyjne dla seniorów na temat rehabilitacji osób dorosłych, w szczególności starszych oraz nauki podstawowych ćwiczeń z zakresu gimnastyki ogólnoruchowej,

- warsztaty plastyczne (decoupage, malowanie na szkle, wyrób ozdób świątecznych)

- szafing,

- spotkanie opłatkowe,

- wyjścia kulturalno-integracyjne do kina, teatru oraz na koncert Katarzyny Groniec,

- spotkania z mieszkańcami m.in. na temat bezpieczeństwa w dzielnicy oraz możliwości poprawy jakości życia mieszkańców.

W spotkaniach dotychczas uczestniczyło prawie 30 osób.

 

Dodatkowo w ramach działalności Klubu jest prowadzone bezpłatne poradnictwo prawne dla mieszkańców. W okresie 07-11.2014 zostały udzielone łącznie 63 porady.