Sosnowieckie Zimowe Ptakoliczenie


Uczestnicy PAL „Konstantynów” wzięli udział w Sosnowieckim Zimowym Ptakoliczeniu. Inicjatorem tego wydarzenia, jak również przewodnikiem był Pan Przemysław Bartos, przyrodnik, autor bloga „Przyroda dla Sosnowca”. Zimowe Ptakoliczenie odbyło się na terenie sosnowieckich Stawików oraz Parku Kruczkowskiego podczas spaceru ornitologicznego .

Celem spaceru było zwiększenie świadomości społecznej na temat rodzimego ptactwa.