Akcja Charytatywna na rzecz Sosnowieckiego Hospicjum im. Św. Tomasza Apostoła


W miesiącu grudniu uczestnicy  Klubu  dla Mieszkańców Milowic wspólnie z Przedszkolem nr 11 włączyli się do Akcji Charytatywnej na rzecz Sosnowieckiego Hospicjum im. Św. Tomasza Apostoła. Od miesiąca listopada w Klubie zbierane były min. środki opatrunkowe, higieniczne, środki czystości, słodycze, artykuły żywnościowe z długą datą ważności oraz nakrętki. Zebrane rzeczy 15.12.2023 r. przekazane zostały na ręce Pani Beaty Mieczkowskiej - koordynatorce akcji w Przedszkolu Nr 11.