Zajęcia taneczne z grupa wsparcia z Sekcją Asysty Rodzinnej


W miesiącu listopadzie w  Klubie  dla mieszkańców Milowic, odbyły się pierwsze, ale nie ostatnie Zajęcia taneczne  z grupą wsparcia z Sekcji Asysty Rodzinnej. Zajęcia zostały przeprowadzone przez pracownika socjalnego ds. animacji lokalnej z Pal Niwka Panią Anetę Sychla. W trakcie zajęć panował bardzo wesoły nastrój, nauczyliśmy się wielu ciekawych kroków tanecznych, co pozytywnie wpłynęło na grupę i ich samopoczucie. Wszyscy uczestnicy jednogłośnie oświadczyli, że potrzebują więcej takich zajęć, gdyż przez taniec rozładowują swoją złą energię, co pozytywnie wpływa na ich funkcjonowanie w życiu codziennym oraz integruje grupę.