Razem dla siebie (zrealizowany)


Razem dla siebie - baner.jpg

 

„RAZEM DLA SIEBIE”
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu w ramach otwartego konkursu ofert pt. „Gminne programy aktywizacji społeczno - zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego” edycja 2013 otrzymał dotację z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na realizację projektu „Razem dla siebie”.
Realizacja projektu miała na celu aktywizację zawodową osób długotrwale bezrobotnych (klientów Ośrodka)  oraz poprawę zasobu mieszkaniowego gminy Sosnowiec. Do udziału w projekcie zostało zakwalifikowanych 10 osób. W ramach zadania zrealizowane zostały działania związane z aktywizacją społeczną i zawodową: indywidualne doradztwo zawodowe, trening z zakresu kompetencji społecznych, warsztat z zakresu ekonomii społecznej oraz kurs przyuczający do zawodu. Zaproponowane formy wsparcia nastawione były na wzmacnianie kompetencji społecznych i zawodowych, niwelowanie napięcia związanego z poczuciem bezradności, przełamywanie barier utrudniających integrację ze środowiskiem. 
Uczestnicy projektu od marca do listopada 2014 wykonywali prace społecznie użyteczne w 5 lokalach socjalnych wytypowanych przez pracownika Miejskiego Zakładu Zasobów Lokalowych.
Dzięki ich pracy i zaangażowaniu wszystkie wyremontowane mieszkania zostaną rozdysponowane zgodnie z potrzebami osób oczekujących na przydział lokalów z zasobów gminy. W grudniu 2014 nastąpiło uroczyste zakończenie działań w ramach zadania publicznego „Razem dla siebie”.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu w ramach otwartego konkursu ofert pt. „Gminne programy aktywizacji społeczno - zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego” edycja 2013 otrzymał dotację z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na realizację projektu „Razem dla siebie”.

Realizacja projektu miała na celu aktywizację zawodową osób długotrwale bezrobotnych (klientów Ośrodka)  oraz poprawę zasobu mieszkaniowego gminy Sosnowiec. Do udziału w projekcie zostało zakwalifikowanych 10 osób. W ramach zadania zrealizowane zostały działania związane z aktywizacją społeczną i zawodową: indywidualne doradztwo zawodowe, trening z zakresu kompetencji społecznych, warsztat z zakresu ekonomii społecznej oraz kurs przyuczający do zawodu. Zaproponowane formy wsparcia nastawione były na wzmacnianie kompetencji społecznych i zawodowych, niwelowanie napięcia związanego z poczuciem bezradności, przełamywanie barier utrudniających integrację ze środowiskiem. 

projekt ministerialny przed-minipx.jpgprojekt ministerialny po 2-minipx.jpgprojekt ministerialny zakończenie-minipx.jpg

 

Uczestnicy projektu od marca do listopada 2014 wykonywali prace społecznie użyteczne w 5 lokalach socjalnych wytypowanych przez pracownika Miejskiego Zakładu Zasobów Lokalowych.

Dzięki ich pracy i zaangażowaniu wszystkie wyremontowane mieszkania zostaną rozdysponowane zgodnie z potrzebami osób oczekujących na przydział lokalów z zasobów gminy. W grudniu 2014 nastąpiło uroczyste zakończenie działań w ramach zadania publicznego „Razem dla siebie”.

 

Sosnowiec dla rodziny

projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020