Punkt Terenowy nr 2


gfx/files/92947c18b6566caef92c81ab69a35ed1.jpg

 


Spotkania opłatkowe w PAL


W dniach 11.12.2017 r. – 14.12.2017 r. odbyły się spotkania opłatkowe dla uczestników Programów Aktywności Lokalnej „Pogoń”, „Centrum”, „Wawel” i „Milowice” i osób z ich otoczenia.  Programy realizowane są w ramach projektu pozakonkursowego „Razem, więcej, lepiej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego. Spotkania rozpoczęły się od złożenia życzeń z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia i wspólnego kolędowania. Na stole nie zabrakło wigilijnych potraw, przygotowanych również przez uczestników PAL: czerwonego barszczu z pasztecikami, śledzi i ciasta. Celem spotkań była integracja środowiska lokalnego, kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia oraz symboliczne przełamanie barier społecznych i poczucia osamotnienia. Życzymy wszystkim uczestnikom i partnerom Programów Aktywności Lokalnej spokojnych, rodzinnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w nadchodzącym Nowym Roku 2018.

 

IMG_20171211_162009-minipx.jpg

 


 

Gadu Gadu z Mikołajem


W dniu 04.12.2017 r. w Miejskim Klubie im. Jana Kiepury w Sosnowcu odbyła się zabawa Mikołajkowa dla dzieci stanowiących otoczenie uczestników Programów Aktywności Lokalnych realizowanych w ramach projektu pozakonkursowego „Razem, więcej, lepiej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego. Organizatorzy przygotowali dla nich wiele niespodzianek: warsztaty tańca Break Dance, zabawy ruchowe i konkursy oraz poczęstunek. Dzieci nie tylko poznały tradycję związaną ze Świętym Mikołajem,  ale przede wszystkim spotkały się z nim osobiście. Każde dziecko mogło porozmawiać ze Świętym Mikołajem, opowiedzieć mu o swoich marzeniach oraz zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie. Tego magicznego wieczoru każde dziecko otrzymało od Świętego Mikołaja upominek. Rozdano także dzieciom nagrody za konkursy, w tym na najładniejszy strój mikołajkowy oraz taniec. Dzieci przygotowały również niespodziankę dla Świętego Mikołaja: zaprezentowały swoje talenty muzyczne, recytatorskie i taneczne. Celem spotkania była integracja środowiska lokalnego oraz pielęgnowanie tradycji.
Dziękujemy wszystkim współorganizatorom i partnerom: Panu Michałowi Góralowi Dyrektorowi Miejskiego Klubu im. Jana Kiepury w Sosnowcu, Panu Michałowi Batog właścicielowi Pączkarni Tradycyjnej „Dobrze Nadziane”, Panu Tomaszowi Molus Menagerowi Pizzerii „Dominium” w Sosnowcu, Panu Janowi Kulig Właścicielowi Restauracji MC Donald  oraz pracownikom Fundacji Młodzież. p
l


DSC02062-minipx.jpgDSC02080-minipx.jpgDSC02088-minipx.jpgDSC02076-minipx.jpg


Warsztaty dla mieszkańców „Działa-my lokalnie”

W ramach działalności sosnowieckich Programów Aktywności Lokalnej w okresie od 28.08.2017 r. do 31.10.2017 r. odbył się cykl zajęć edukacyjno-integracyjnych pn. „Działa-my lokalnie”. Warsztaty skierowane były do mieszkańców i miały na celu m.in. przedstawienie różnych form aktywizacji społecznej, wzrost poczucia przynależności do społeczności lokalnej oraz rozwijanie potencjału do podejmowania działań i rozwiazywania problemów występujących w miejscu zamieszkania. Spotkania poprowadzone zostały przez specjalistów z katowickiego Stowarzyszenia Fabryka Inicjatyw Lokalnych, którzy są praktykami i na co dzień rozbudzają potencjał do działania wśród społeczności lokalnych. W każdej z dzielnic: „Milowice”, „Pogoń”, „Wawel”, „Centrum” objętych Programem Aktywności Lokalnej odbyło się pięć spotkań, w ramach których poruszano tematykę związaną z formowaniem się grup w ramach społeczności, partnerstwach przy podejmowaniu inicjatyw obywatelskich, a także identyfikacji problemów i tworzeniu pewnego rodzaju diagnozy własnej społeczności lokalnej przez jej mieszkańców. Warsztaty zakończyły się projektami stworzonymi przez samych uczestników - członków społeczności lokalnych. W związku z tym, że każda dzielnica różni się od siebie, a mieszkańcy zmagają się z odmiennymi problemami, inicjatywy uczestników spotkań są różnorakie:
-„Milowice”: W spotkaniach wzięli udział mieszkańcy dzielnicy oraz partnerzy PAL (przedstawiciele Policji i Administracji Domów Mieszkalnych). Efektem prowadzonych zajęć jest zorganizowanie Barbórki przy szerokim udziale partnerów lokalnych na terenie parafii pw. Św. Brata Alberta w Sosnowcu. Uroczystości będzie towarzyszyć wystawa pamiątek górniczych. Celem inicjatywy jest pielęgnowanie tradycji związanej z górnictwem oraz integracja społeczności lokalnej.
- „Pogoń”: W spotkaniach uczestniczyli mieszkańcy, wśród nich liderzy społeczni. Zajęcia skupiały się w obszarze problemów występujących przy ul. Lwowskiej oraz przywiązania i odpowiedzialności za  „Klub dla Mieszkańców Pogoń”. Uczestnicy nabyli wiedzę jak tworzyć małe projekty, a pierwszym z nich będzie pomalowanie Klubu, do którego uczęszcza wielu z nich.
-„Wawel”: W spotkaniach uczestniczyli przede wszystkim mieszkańcy, członkowie Rady Dzielnicy Niwka i przedstawiciele Stowarzyszenia Aktywny Senior. Mieszkańcy wspominali miejsca w dzielnicy  uznane za historyczne, a obecnie zaniedbane i niedostępne. Efektem prowadzonych zajęć było zorganizowanie spaceru historycznym szlakiem z przewodnikiem - Panem Stanisławem Czekalskim do Trójkąta Trzech Cesarzy - miejsca styku różnych kultur. Efektem warsztatów było zachęcenie mieszkańców do poznania i pielęgnowania historii regionu.
- „Centrum”: W spotkaniach uczestniczyli członkowie grupy samopomocowej i osoby z ich otoczenia oraz mieszkańcy śródmieścia. Uczestnicy spotkań poznali zasady funkcjonowania organizacji pozarządowych, spółdzielni socjalnych i fundacji. Zwieńczeniem cyklu zajęć była wizyta studyjna w Fundacji „Młodzież kropka pl” i rozmowa z jej założycielkami. Uczestnicy zajęć podnieśli swoją wiedzę na temat podmiotów ekonomii społecznej, a przede wszystkim motywację do własnego rozwoju.
Udział w warsztatach przyczynił się do wzrostu motywacji prospołecznej mieszkańców, poczucia przynależności do społeczności lokalnej oraz potencjału do podejmowania działań w miejscu zamieszkania.
Programy Aktywności Lokalnej realizowane są przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu w ramach projektu pozakonkursowego „Razem, więcej, lepiej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego.

20170901_163818-minipx.jpgDSC01686-minipx.jpg20171010_153155-minipx.jpg


Wernisaż prac plastycznych uczestników warsztatów technik artystycznych i rękodzieła w ramach PAL

W dniu 23 października w Filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Gospodarczej 32 w Sosnowcu odbyło się uroczyste otwarcie wystawy prac wykonanych przez uczestników zajęć artystycznych z technik plastycznych i rękodzieła. Zajęcia prowadzone były pod kierunkiem animatora działań plastycznych Pani Katarzyny Zając w ramach Programów Aktywności Lokalnej  „Pogoń”, „Centrum”, „Wawel” i „Milowice”. Podczas zajęć wykorzystano różnorodność technik plastycznych m.in.: malarstwo na szkle i drewnie, decoupage, filcowanie, papieroplastykę. Udział w zajęciach pozwolił uczestnikom rozwinąć wrażliwość estetyczną, podnieść motywację do rozwoju osobistego i wiarę we własne możliwości. Kunszt wykonania, pomysłowość oraz niezwykła wyobraźnia uczestników zostały docenione przez licznie zgromadzonych gości. Swoją obecnością uroczystość zaszczycili Pan Wilhelm Zych Przewodniczący Rady Miasta Sosnowca oraz Pan prof. Marek Barański Doradca Prezydenta Miasta Sosnowca, którzy gratulowali wszystkim twórcom oraz życzyli dalszych sukcesów w poszukiwaniu nowych środków wyrazu. W wystąpieniach podkreślano wagę wspólnych działań prowadzonych w ramach Programów Aktywności Lokalnej, zarówno w wymiarze jednostkowym jak i społecznym. Miłym akcentem  na zakończenie części oficjalnej było wręczenie dyplomów dla uczestników zajęć zgromadzonych na wystawie.
Serdecznie dziękujemy współorganizatorom wystawy – Pani Monice Kozłowskiej Kierownik Filii Nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej wraz z pracownikami za pomoc i zaangażowanie w jej przygotowanie. Wystawę będzie można oglądać  do 18 listopada. Serdecznie zapraszamy!
Programy Aktywności Lokalnej realizowane są w ramach projektu pozakonkursowego „Razem, więcej, lepiej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

DSC01725-minipx.jpgDSC01739-minipx.jpg

DSC01755-minipx.jpgDSC01740-minipx.jpg

DSC01722-minipx.jpgDSC01724-minipx.jpg


Wystawa prac plastycznych

W dniu 23 października 2017 roku o godzinie 16.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sosnowcu przy ulicy Gospodarczej 32 (pawilon) odbędzie się wystawa prac plastycznych wykonanych przez uczestników Programów Aktywności Lokalnej „Pogoń”, „Milowice”, „Wawel” oraz „Centrum” i osoby z ich otoczenia pod kierunkiem Pani Katarzyny Zając animatorki działań plastycznych. Wystawa jest efektem wielomiesięcznej pracy uczestników zajęć artystycznych z technik plastycznych i rękodzieła, podczas których wykonali „małe arcydzieła” różnymi technikami plastycznymi: decoupage, malowanie na szkle, prace z filcu czy papieru. Wystawę można oglądać do 18.11.2017 r. w godzinach pracy Biblioteki – serdecznie zapraszamy! Wstęp wolny!
Programy Aktywności Lokalnej realizowane są w ramach projektu pozakonkursowego „Razem, więcej, lepiej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego.  


Plakat A4-1.jpg


Piknik Rodzinny

W dniu 04.09.2017 r. odbył się Piknik Rodzinny dla uczestników Programu Aktywności Lokalnej „Centrum”. Na uczestników czekało wiele niespodzianek i atrakcji: konkursy z nagrodami, zabawy ruchowe, spotkanie z kotem Sylwestrem, malowanie twarzy, balonowe zoo i wata cukrowa. Przy grillowym poczęstunku uczestnicy wspominali spędzone razem chwile, dzielili się pomysłami na dalsze inicjatywy. Piknik był okazją do integracji uczestników i zacieśnienia relacji rodzinnych. Uczestnicy po raz kolejny udowodnili, że potrafią współpracować dla wspólnego dobra i osiągać sukcesy. Oby tak dalej…

Dziękujemy wszystkim współorganizatorom:

- pracownikom Fundacji „Młodzież kropka pl”  z siedzibą w Sosnowcu,  ul.  Sienkiewicza 7,

- pracownikom restauracji „Dwór Hubertusa” w Mysłowicach,

- Zespołowi „Baro Drom”,

- pracownikom Pączkarni Tradycyjnej „Dobrze nadziane” z Sosnowca.

 

Program Aktywności Lokalnej „Centrum” realizowany jest w ramach projektu pozakonkursowego „Razem, więcej, lepiej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego.

IMG_20170904_160531-minipx.jpgIMG_20170904_155209-minipx.jpgIMG_20170904_160211-minipx.jpgIMG_20170904_172229-minipx.jpgIMG_20170904_161348-minipx.jpgIMG_20170904_171719-minipx.jpg


Letnie warsztaty dla dzieci i młodzieży

Wakacje to czas odpoczynku i zabawy, ale również nauki, o czym przekonały się dzieci stanowiące otoczenie uczestników Programów Aktywności Lokalnej „Milowice”, „Pogoń”, „Centrum” i „Wawel” biorące udział w okresie od 20.07.2017 r. do 31.08.2017 r. w zajęciach integracyjno-edukacyjnych pn. ”Letnie warsztaty dla dzieci i młodzieży” prowadzonych przez Fundację Młodzież.pl w Sosnowcu, ul. Sienkiewicza 6. W trakcie zajęć dzieci wykonywały prace plastyczne, szkatułki na drobiazgi, łapacze snów, bransoletki oraz szyły zabawne maskotki ze skarpetek. Nie zabrakło zabaw ruchowych i rozgrywek przy grach planszowych. Największą radość sprawiała jednak wszystkim praca długopisami 3 D, dzięki którym można było wyczarować różowe okulary, żółty rower czy kolorowego motyla. W trakcie wizyty w pokoju zagadek Let Me Out dzieci dowiedziały się jak ważne jest współdziałanie, pomaganie sobie i  współpraca. Zwieńczeniem wakacyjnego projektu Fundacji była wystawa wykonanych podczas zajęć prac, którymi uczestnicy zajęć mogli się pochwalić przed bliskimi i przyjaciółmi. Dziękujemy pracownikom Fundacji Młodzież.pl za współpracę, a dzieciom życzymy udanego powrotu do szkoły.

 

DSCN0764-minipx.jpgDSCN0742-minipx.jpgDSCN0760-minipx.jpgDSCN0743-minipx.jpgDSCN0751-minipx.jpgDSCN0767-minipx.jpg20170828_095648-minipx.jpg


„Dzień dobry lato” - wyjazd integracyjny do Parku Etnograficznego w Chorzowie


W dniach 27 czerwca 2017 r. oraz 29 czerwca 2017r. uczestnicy Programów Aktywności Lokalnej „Wawel” i „Centrum” wraz z rodzinami i osobami ze swojego otoczenia oraz opiekunowie osób niepełnosprawnych  wzięli udział w wyjeździe integracyjno-edukacyjnym do Parku Etnograficznego w Chorzowie. Skansen to szczególne miejsce, pełne historii śląskiej i wspomnień dawnej wsi. W osadach można zobaczyć jak kiedyś żyli chłopi i jak ciężką była praca całych rodzin w gospodarstwie.  Najmłodszych uczestników wyjazdu szczególnie zainteresował pokaz wyrabiania mąki i przędzenia wełny. Najciekawszym miejscem okazał się stary budynek szkoły, gdzie dzieci nie tylko siedziały w niespotykanych dla nich ławkach ale także klęczały na grochu, który niegdyś dla ich rówieśników był formą kary za nieposłuszeństwo. Starsi z rozrzewnieniem wspominali domy rodzinne, które często przypominały te prezentowane w skansenie. Stabilność i silne więzi rodzinne społeczności wiejskich dawały im oparcie i poczucie bezpieczeństwa. Być może zatem właśnie spotkanie z historią stanie się inspiracją dla wszystkich uczestników wyjazdu, nauczy ich by budować nowe więzi społeczne oparte na szacunku i wsparciu gdyż, jak wynika z doświadczenia tylko współpraca i wzajemna pomoc czyni społeczeństwo silnym i mądrym. Na zakończenie spotkania odbyło się ognisko z pieczoną kiełbasą, a po nim gry i zabawy dla najmłodszych. Wyjazd zorganizowany został w związku z realizacją projektu pozakonkursowego „Razem, więcej, lepiej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

20170627_120517-minipx.jpg20170627_103333-minipx.jpg20170627_105641-minipx.jpg


Wyjazd edukacyjno-integracyjny do Kopalni Guido w Zabrzu

W dniach 28 – 29 kwietnia 2017 r. uczestnicy sosnowieckich Programów Aktywności Lokalnej i osoby z ich otoczenia wzięli udział w wyjeździe edukacyjno-integracyjnym do Kopalni Guido w Zabrzu. Zwiedzający obejrzeli wystawę maszyn górniczych, mieli możliwość przekonać się jak wygląda dzień pracy górnika i w jaki sposób wydobywa się węgiel. Największą atrakcją był przejazd elektryczną kolejką podwieszaną. Inicjatywa ta miała na celu wyrównanie dostępu do oferty kulturalnej oraz motywowanie uczestników do aktywnego spędzania czasu wolnego i rozwijania własnych zainteresowań. Celem wyjazdu było również kultywowanie tradycji górniczej tak mocno obecnej w życiu mieszkańców Sosnowca.
Wyjazd odbył się w ramach projektu pozakonkursowego „Razem, więcej, lepiej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

CAM01174-minipx.jpgCAM01178-minipx.jpg


Maraton pisania listów

 

W dniu 05.12.2016 r., w Dzień Wolontariusza młodzież wraz z Fundacją „Młodzież kropka pl” oraz Punktem Terenowym Nr 2 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu zorganizowała maraton pisania listów w ramach  inicjatywy Amnesty International. Maraton Pisania Listów odbywa się co roku w ramach świętowania Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka (10 grudnia). Wysyłane są apele do władz oraz listy solidarności do osób, których prawa są łamane. W tym roku akcja ma 11 głównych bohaterów.Listy są ogromnym wsparciem dla bohaterów i ich bliskich - dają im siłę i nadzieję w walce o swoje prawa.Uczestnikom inicjatywy udało się zebrać ponad 90 listów.

 

IMG_20161205_150239-minipx.jpg

IMG_20161205_150347-minipx.jpgIMG_20161205_151127-minipx.jpg


Kraina Świętego Mikołaja

W dniu 10 grudnia 2016 r. w ramach projektu pozakonkursowego „Razem, więcej, lepiej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego odbył się wyjazd edukacyjno-integracyjny do Parku Świętego Mikołaja w Zatorze dla uczestników Programów Aktywności Lokalnej i osób z ich otoczenia. Dzieci z radością odkrywały niespodzianki, jakie czekały na nie w Parku: domki bajek, plac zabaw, diabelski młyn, zjeżdżalnia i lodowisko. Największą atrakcją było spotkanie ze Świętym Mikołajem i pamiątkowe zdjęcie. Wielu emocji dostarczył także pokaz magii i iluzji. Na zakończenie uczestnicy podziwiali Paradę Bajek, której przewodniczył Święty Mikołaj. Celem spotkania była integracja uczestników Programów Aktywności Lokalnej i ich rodzin oraz kultywowanie tradycji bożonarodzeniowych.

 

DSC01244-minipx.jpgDSC01233-minipx.jpgDSC01249-minipx.jpgDSC01271-minipx.jpg


Młodzież Kropka Pl

Miło nam poinformować, że uczestniczki Programu Aktywności Lokalnej realizowanego w dzielnicy „Centrum” w ramach projektu pozakonkursowego „Razem, więcej, lepiej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego założyły Fundację pn. „Młodzież Kropka Pl”. Fundacja „Młodzież Kropka Pl” chce podejmować działania m.in. włączające dzieci i młodzież do aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym, służące rozwijaniu wolontariatu oraz zachęcające do podejmowania przez młodzież inicjatyw na rzecz środowiska lokalnego. Ważnym aspektem działalności Fundacji będzie uwrażliwianie na problemy nietolerancji oraz przeciwdziałanie wykluczeniu i marginalizacji dzieci i młodzieży.
Życzymy wielu sukcesów w działalności społecznej oraz zdobycia zaufania społecznego. 

Wystawa prac plastycznych


W dniu 24 października 2016 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sosnowcu przy ulicy Piłsudskiego 27 odbyła się wystawa prac plastycznych wykonanych przez uczestników Programów Aktywności Lokalnej „Pogoń”, „Milowice”, „Wawel” oraz „Centrum” i osoby z ich otoczenia pod kierunkiem Pani Katarzyny Zając animatorki działań plastycznych. Wystawa jest efektem wielomiesięcznej pracy uczestników zajęć artystycznych z technik plastycznych i rękodzieła, podczas których wykonali „małe arcydzieła’ różnymi technikami plastycznymi: decoupage, malowanie na szkle, prace z filcu czy papieru. Udział w zajęciach pozwolił nabyć nowe umiejętności, podnieść poczucie wartości a także rozwijać zainteresowania. Wystawę można oglądać do 18.11.2016 r. w godzinach pracy Biblioteki – serdecznie zapraszamy! Wstęp wolny

 

 

 

DSC00995-minipx.jpgDSC00998-minipx.jpgDSC00979-minipx.jpgDSC04019-minipx.jpg


Policjant pierwszego kontaktu

W dniu 21.10.2016 zorganizowano spotkanie uczestników grupy samopomocowej Programu Aktywności Lokalnej „Centrum” z dzielnicowymi z Komisariatu I Policji: młodszym aspirantem Markiem Janusz oraz aspirantem sztabowym Marcinem Drozd. W trakcie spotkania uczestnicy dowiedzieli się jak dbać o bezpieczeństwo swoje i najbliższych. Podjęto temat szeroko rozumianej samoobrony, ochrony danych osobowych, kradzieży tożsamości i wynikających z niej konsekwencji prawnych, a także cyberprzestępstw. Uczestnicy dowiedzieli się jakiej pomocy mogą oczekiwać od funkcjonariusza Policji, a także jak wspólnymi siłami tworzyć mapę zagrożeń, która odzwierciedlałaby realne zagrożenia dla mieszkańców dzielnicy Centrum. Dzielnicowi zaoferowali swoją pomoc dla uczestniczek grupy samopomocowej planujących podjęcie działań na rzecz młodzieży z rejonu Centrum. Na koniec funkcjonariusze Policji zapoznali obecnych na spotkaniu z aplikacją „Moja komenda”, dzięki której za pomocą kilku ruchów można skontaktować się telefonicznie z dzielnicowym, napisać do niego maila lub ustalić adres najbliższego Komisariatu  Policji.

 

IMG_20161021_091233-minipx.jpg

 


 

III sektor - jestem na tak


W dniu 13 czerwca 2016r., uczestnicy grup samopomocowych PAL Centrum oraz PAL Pogoń brali udział w spotkaniu dot. organizowania oraz działalności organizacji pozarządowych. Podczas spotkania uczestnicy mogli się dowiedzieć od przedstawiciela Sosnowieckiego Centrum Organizacji Pozarządowych, Pana Michała Starzyńskiego, iż w mieście Sosnowcu działa około 300 organizacji skupiających tysiące osób, którym nie jest obojętny los współmieszkańców. Misją Centrum jest wspieranie lokalnej społeczności w aktywnych działaniach w ramach trzeciego sektora, propagowanie idei wolontariatu oraz promowanie idei współpracy i współdziałania w ramach rozwoju obywatelskiego. Pracownik Centrum udzielił informacji nt. prawnych jak i finansowych aspektów funkcjonowania organizacji pozarządowych. Drugim zaproszonym gościem była Pani Agnieszka Rzepecka - prezes stowarzyszenia „Mocni razem”, która opowiedziała o blaskach i cieniach wynikających z prowadzenia organizacji pozarządowej. Organizacja ta wspiera zarówno indywidulane osoby oraz społeczności w rozwoju, w kreowaniu rzeczywistości, w zmienianiu siebie i świata na lepsze. Goście chętnie odpowiadali na liczne pytania.

Spotkanie dowiodło, że nawet pozostając bez pracy można aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym pomagając sobie, najbliższym oraz otoczeniu. Dodatkowo doskonale uzupełniło wiedzę, którą uczestnicy nabywali podczas spotkań grup samopomocowych w PT Centrum oraz PT Pogoń.

 

 

 _IMG_20160613_101230-minipx.jpg  _IMG_20160613_111449-minipx.jpg  _IMG_20160613_101240-minipx.jpg  _IMG_20160613_111504-minipx.jpg  _IMG_20160613_111511-minipx.jpg


 

 

Piknik Rodzinny uczestników grupy samopomocowej PAL Centrum

 

W dniu 30 maja 2016r., uczestnicy grupy samopomocowej PAL Centrum zorganizowali Piknik Rodzinny dla swoich najbliższych w ramach projektu pozakonkursowego „Razem, więcej, lepiej”. Piknik odbył się w Dworze Hubertusa w Mysłowicach przy ul. Szabelnia 18, którego atmosfera i klimat oczarował uczestników spotkania. Rodzice przygotowali mnóstwo atrakcji dla najmłodszych uczestników Pikniku nie pozwalając im się nudzić. W trakcie spotkania odbyły się gry, zabawy, pokaz baniek mydlanych i występy sceniczne. Czas pikniku umilała biesiadna muzyka kapeli cygańskiej Baro Drom. W trakcie spotkania można było skosztować kiełbasy z grilla, nad którą czuwał Pan Wojciech uczestnik grupy samopomocowej ,oraz przepysznych pancakesów z owocami, przyrządzonych przez gospodarzy. Fantastycznej, rodzinnej atmosferze towarzyszyły śmiechy najmłodszych i dobry humor uczestników Pikniku. Tego typu imprezy pokazują jak radośnie a do tego rodzinnie można spędzać czas w gronie najbliższych.
Chcielibyśmy podziękować za okazaną nam wszechstronną pomoc i wsparcie podczas realizacji Pikniku: Firmie „Jacek” Jacek Barański ul. Gen. Andersa 76, 41-200 Sosnowiec oraz Kapeli cygańskiej „Baro Drom”.
Aktualnie uczestnicy grupy samopomocowej PAL Centrum planują kolejne rodzinne spotkania. Szczegóły niebawem...

 

IMG_20160530_164223-minipx.jpg IMG_20160530_182309-minipx.jpg

IMG_20160530_182235-minipx.jpgIMG_20160530_182836-minipx.jpg

IMG_20160530_182758-minipx.jpgIMG_20160530_165310-minipx.jpg

IMG_20160530_184054-minipx.jpgIMG_20160530_185907-minipx.jpg

 


 

Warsztaty plastyczne z Panią Katarzyną Zając – animatorem działań plastycznych


Uczestnicy grupy samopomocowej działającej w ramach Programu Aktywności Lokalnej „Centrum” w dniu 22 kwietnia 2016 r. spotkali się w Klubie Integracji Społecznej w Sosnowcu przy ul. Warszawskiej 6a, aby wspólnie wziąć udział warsztatach plastycznych prowadzonych przez animatora działań plastycznych - Panią Katarzynę Zając. Celem spotkania było rozwijanie zdolności manualnych oraz zmniejszenie poziomu stresu. Podczas zajęć Pani Katarzyna Zając krok po kroku tłumaczyła  na czym polega technika decoupage. Uczestnicy grupy z dużym zaangażowaniem i zaciekawieniem ozdabiali  stare butelki oraz wazony przy wykorzystaniu tej techniki. Dzięki warsztatom uczestnicy mogli zdobyć nowe umiejętności plastyczne, spędzić czas w przyjemniej atmosferze oraz samodzielnie stworzyć ozdoby do swoich domów.

 

IMG_20160505_091323-minipx.jpgIMG_20160505_091326-minipx.jpg

 


 

Udział grupy samopomocowej w spektaklu ,,Korzeniec”

 

W dniu 22 kwietnia 2016 r. uczestnicy grupy samopomocowej PAL Centrum w ramach projektu pozakonkursowego „Razem, więcej, lepiej” współfinansowanego z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego wraz z otoczeniem wzięli udział w spektaklu ,,Korzeniec” wystawionym w Teatrze Zagłębia. Spektakl ten jest adaptacją książki pod tym samym tytułem. Historia dzieje się w Sosnowcu tuż przed wybuchem I wojny światowej i opowiada o morderstwie glazurnika Alojzego Korzeńca, które wstrząsnęło mieszkańcami Sosnowca.
Spektakl został pozytywnie odebrany przez widzów, a po zakończeniu cała zgromadzona publiczność biła kłaniającym się aktorom owacje na stojąco.
Wizyta uczestników grupy samopomocowej w teatrze pozwoliła im na poznanie alternatywnej formy spędzania czasu oraz oderwania się na chwilę od trosk życia codziennego.

 

IMG_20160422_185244-minipx.jpg


Wspólny Dzień Kobiet z Klubem Seniora

W dniu 10 marca 2016 grupa samopomocowa PAL Centrum spotkała się z członkami Klubu Seniora na wspólnych obchodach Dnia Kobiet. Uczestnicy spotkania poznali początki obchodów Dnia Kobiet, a także opowiedzieli jak sami obchodzili to święto w przeszłości.
Obydwie grupy chętnie uczestniczyły w ,,kalamburach”, w konkursie  ,,Co jest w worku?” oraz wspólnym śpiewaniu i tańcu. Czas szybko płynął w przyjemnej atmosferze. Seniorzy przygotowali i przedstawili wiersze swojego autorstwa. Spotkanie było pierwszym krokiem podjętym ku integracji dwóch pokoleń mieszkańców Centrum. Liczymy na kolejne owocne spotkania z seniorami.
Pragniemy nadmienić iż spotkanie nie byłoby możliwe bez pomocy sponsorów,
którym chcemy serdecznie podziękować.


•    Fabryki Kurtosza przy ul. Zwycięstwa 1
•    Kwiaciarni przy ul. Wareńczyka 3
•    Sklepu Żabki przy ul. Modrzejowskiej 33

DSC03012-minipx.jpgDSC03078-minipx.jpg

DSC03155-minipx.jpgDSC03055-minipx.jpg


Spotkanie grupy samopomocowej nt. spółdzielni socjalnych

 

Ekonomia społeczna oraz prowadzenie spółdzielni socjalnych jako formy aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych było tematem spotkania grupy samopomocowej PAL Centrum  19 lutego 2016 r.
Na spotkaniu gościła pani Sonia Rzeczkowska - przedstawicielka Stowarzyszenia Wspierania Organizacji Pozarządowych „MOST” oraz Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES). Opowiedziała o idei ekonomii społecznej, czym rożni się od innych modeli biznesowych wraz z podkreśleniem jej ,,ludzkiego” charakteru. Przedstawiła również zasady tworzenia spółdzielni socjalnych i ich działalności. Członkowie grupy samopomocowej wykazali duże zainteresowanie taką formą zatrudnienia, w związku z tym zostały zaplanowane kolejne spotkania dotyczącej tej tematyki.

ekonomia społeczna (3)-minipx.jpgekonomia społeczna (1)-minipx.jpgekonomia społeczna (2)-minipx.jpg


Konsultacje społeczne dotyczące utworzenia mapy miejsc niebezpiecznych

W dn. 17.02.2016 r. uczestnicy PAL Centrum wraz pracownikiem socjalnym ds. animacji lokalnej, specjalistą pracy socjalnej oraz kierownikiem PT 2 wzięli udział w konsultacjach społecznych dotyczących utworzenia mapy miejsc niebezpiecznych na obszarze centrum Sosnowca. Spotkanie odbyło się w Wyższej Szkole Humanitas. Działania te prowadzane są w ramach tworzenia Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Na spotkaniu pojawiło się wielu mieszkańców oraz gości w tym przedstawicieli m.in. Straży Miejskiej, Kościoła, spółdzielni mieszkaniowych i innych organizacji funkcjonujących na terenie miasta.
Spotkanie składało się z dwóch bloków. W trakcie pierwszej części przedstawiciele sosnowieckiej Komendy Policji przedstawili statystyki dotyczące ilości popełnionych w mieście przestępstw i ich wykrywalności. Podczas drugiej części głos zabierali zarówno zaproszeni goście, jak i zgromadzeni mieszkańcy, którym zależy na zwiększeniu bezpieczeństwa obszaru Centrum.

 


Spotkanie grupy samopomocowej

Dnia 12 lutego 2016r. odbyło się spotkanie grupy samopomocowej w ramach Programu Aktywności Lokalnej w rejonie Punktu Terenowego nr 2. Spotkanie dotyczyło inicjowania i funkcjonowania Rad Dzielnicy. W spotkaniu wzięło udział ośmiu mieszkańców Centrum, z czego więkoszość stanowiły kobiety. Na spotkaniu pojawiła sie przewodnicząca Rady Dzielnicy Ostrowy Górnicze Pani Krystyna Cencek oraz przedstawiciele powstającej Rady Dzielnicy Centrum Wschód Pani Joanna Rebisz - Wojtala i Pan Grzegorz Mikucki. 

Pani Cencek opowiedziała o zasadach tworzenia Rady Dzielnicy, jej funkcjonowaniui trudnościach związanych z jej działalnością. Pani Rebisz - Wojtala oraz Pan Mikucki poinformowali uczestników o akcji zbierania podpisów potrzebnych do utworzenia Rady Dzielnicy Centrum Wschód, rozdali także listy potrzebne do zbierania podpisów. Po prezentacji uczestnicy zadawali pytania zaproszonym gościom. Grupa samopomocowa otrzymała również zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych w sprawie projektu stworzenia Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa na obszarze Sosnowca, które miały się odbyć 17 lutego br. Uczestnicy wyrazili zainteresowanie tą inicjatywą.

20160212_093816-minipx.jpg

Dobiegła końca rekrutacja osób bezrobotnych do grupy samopomocowej 

prowadzonej w ramach Programu Aktywności Lokalnej w Punkcie Terenowym Nr 2 do projektu pozakonkursowego „Razem, więcej, lepiej”. Do udziału w grupie zakwalifikowano 10 uczestników/uczestniczek.

Grupa będzie prowadzona przez pracownika socjalnego ds. animacji oraz specjalistę pracy socjalnej w pomieszczeniach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. 3 Maja 33. Najbliższe spotkania 27 listopada oraz 11 i 18 grudnia br. 

W spotkaniach grupy będą uczestniczyć m.in. przedstawiciele Powiatowego Urzędu Pracy, Rzecznika Praw Konsumentów, Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzależnień, Centrum Wolontariatu.

Dobiegła końca rekrutacja osób bezrobotnych do grupy samopomocowej prowadzonej w ramach Programu Aktywności Lokalnej w Punkcie Terenowym Nr 2

Dobiegła końca rekrutacja osób bezrobotnych do grupy samopomocowej prowadzonej w ramach Programu Aktywności Lokalnej w Punkcie Terenowym Nr 2 do projektu pozakonkursowego „Razem, więcej, lepiej”. Do udziału w grupie zakwalifikowano 10 uczestników/uczestniczek. Grupa będzie prowadzona przez pracownika socjalnego ds. animacji oraz specjalistę pracy socjalnej w pomieszczeniach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. 3 Maja 33. Najbliższe spotkania 27 listopada oraz 11 i 18 grudnia br.  W spotkaniach grupy będą uczestniczyć m.in. przedstawiciele Powiatowego Urzędu Pracy, Rzecznika Praw Konsumentów, Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzależnień, Centrum Wolontariatu.


Plan Spotkań Grupy Samopomocowej Dla Osób Bezrobotnych Realizowanej w Ramach Programu Aktywności Lokalnej dla Pt Nr 2 w 2015 Roku

1. 06.11.2015 r. g. 10.00-12.00   ul. 3 Maja 33

Spotkanie integracyjne – ćwiczenia integracyjne, przedstawienie założeń Programu Aktywności Lokalnej i ścieżki wsparcia, określenie potrzeb i oczekiwań uczestników grupy, zawarcie kontraktu określającego zasady pracy w grupie. Spotkanie poprowadzone przez pracowników socjalnych pracujących przy PAL oraz pracownika socjalnego ds. animacji.

2. 13.11.2015 r.  g.10.00-12.00   ul. 3 Maja 33

Komunikacja interpersonalna i zarządzanie czasem w aspekcie planowania całożyciowego - spotkanie poprowadzone przez pracownika socjalnego ds. animacji.

3.  19.11.2015r. g.12.30-14.30  ul. Rzeźnicza 12

Stop dopalaczom – spotkanie poprowadzone przez przedstawiciela Centrum Pediatrii w Sosnowcu oraz rzecznika Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu.

4.  20.11.2015 r.  g.10.00-12.00   ul. 3 Maja 33

Bankowa manipulacja klientem spotkanie poprowadzone przez pracownika socjalnego ds. animacji. 

5.  02.12.2015r.  g.10.00-12.00   ul. Rzeźnicza 12

Jak się ustrzec przed oszustwem związanym z podpisaniem niekorzystnej umowy – spotkanie poprowadzone przez pracownika Miejskiego Rzecznika Konsumentów.

 6. 09.12.2015 r.  g.10.00-12.00   ul. Rzeźnicza 12

Wsparcie dla osób bezrobotnych oferowane przez Powiatowy Urząd Pracy, w tym szkolenia, staże, prace społecznie użyteczne, dotacje na otwarcie własnej działalności gospodarczej. Omówienie obowiązków i praw z tytułu posiadania statutu osoby bezrobotnej wraz z elementami prawa pracy – spotkanie poprowadzone przez przedstawiciela Powiatowego Urzędu Pracy.

7. 11.12.2015 r. g.10.00-12.00  ul. Plac Kościuszki 5

Wolontariat osób bezrobotnych – spotkanie poprowadzone przez przedstawiciela Centrum Wolontariatu. 

8. 18.12.2015 r. g.08.00-10.00   ul. Rzeźnicza 12

Spotkanie podsumowująco- integracyjne, wydanie dyplomów potwierdzających ukończenie zajęć w PAL – zajęcia poprowadzone przez pracowników socjalnych pracujących przy PAL oraz  pracownika socjalnego ds. animacji.