Aktywny listopad w Klubie dla Mieszkańców „Kazimierz”


Uczestnicy Programu Aktywności Lokalnej „Kazimierz” bardzo ciekawie spędzili miesiąc listopad. Seniorzy co tydzień spotykali się na zajęciach z szycia na maszynie. Brali tez udział w zajęciach manualnych m.in. wykonali piękne anioły i zdobili świece. Seniorki miały możliwość obejrzenia spektaklu „Poskromienie złośnicy”.

Młodzież i dzieci rozwijały swoje umiejętności manualne, m.in. podczas wyrobu mydeł, wykonywania metodą decoupage prac na Halloween i ozdób świątecznych. W zajęciach uczestniczyły również dzieci z Ukrainy. Równocześnie odbywały się zajęcia taneczne, animacje, gry i zabawy. Ciekawą ofertą dla dzieci i młodzieży są rozpoczęte w listopadzie warsztaty z robotyki. Młodzież pomagała w organizacji gali pt. „Moja Niepodległa”, wspólnie z seniorami przygotowała pracę plastyczną, za co zostali wyróżnieni, wykonano 200 sztuk kotylionów z okazji święta narodowego. Andrzejki stały się okazją do zorganizowania dwóch imprez dla dzieci i seniorów.