Czerwcowe aktywności w Klubie dla Mieszkańców „Kazimierz”


Uczestnicy Klubu dla Mieszkańców „Kazimierz” bardzo aktywnie spędzili miesiąc czerwiec. Seniorzy co tydzień spotykali się na zajęciach z szycia, brali udział w zajęciach plastycznych, jak również uczestniczyli w koncercie z okazji 120-lecia Sosnowca- inicjatywa społeczna we współpracy z Miejskim Domem Kultury i Fundacją „Nadzieja”. Młodzież i dzieci rozwijały swoje umiejętności manualne, wykonując ciekawe prace. W zajęciach uczestniczyły również dzieci z Ukrainy. Uczestnicy Programu Aktywności Lokalnej „Kazimierz” przekazał z okazji „Światowego  Dnia Psa” karmę i zakrętki zebrane podczas inicjatywy p.n.  „Szafing dziecięcy”. Pracownicy socjalni odwiedzili pobliskie Przedszkole Miejskie z akcją eko - „ Czysta dzielnica - zachwyca”. W ramach „Akademii Ogrodnika” mieszkańcy ozdobili teren przed siedzibą Klubu kwiatami i roślinami doniczkowymi.

Serdecznie gratulujemy uczestnikom Klubu wspaniałych efektów wspólnej pracy!