Jesień w Programie Aktywności Lokalnej „Kazimierz”


Członkowie klubu mieszkańca „Kazimierz” bardzo aktywnie spędzili miesiąc wrzesień i październik. Seniorzy co tydzień spotykali się na zajęciach z szycia. Brali tez udział w zajęciach manualnych. Seniorki współorganizowały ognisko integracyjne. Odwiedziły kino Helios, odbyło się również spotkanie dot. bezpieczeństwa seniora w sieci oraz dot. ochrony danych osobowych. Seniorzy dbali o zdrowie uczestnicząc w zajęciach z Nordic walking. Wzięli udział w dwóch wyjazdach edukacyjno - integracyjnych do Muzeum PRL oraz Doliny Będkowskiej.

Młodzież i dzieci rozwijały swoje umiejętności manualne, wykonując piękne prace plastyczne. W zajęciach uczestniczyły również dzieci z Ukrainy. Równocześnie odbywały się również zajęcia taneczne, animacje gry i zabawy.