Bezpieczny Konstantynów - spacer z Policją po dzielnicy


W dniu 21.11.2022 uczestnicy oraz pracownicy socjalni Programu Aktywności Lokalnej ,,Konstantynów’’ wspólnie z funkcjonariuszami  Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu w składzie: młodszy aspirant Dawid Kubski i sierżant sztabowy Damian Nowicki prowadzili działania prewencyjne mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców.  Policjanci w szczególności pochylili się nad problematyką przestępstw dokonywanych na szkodę osób starszych, ostrzegali przed najczęściej spotykanymi  nowymi  metodami  oszustw i kradzieży, mówili  o dobrych praktykach, których przestrzeganie pomoże ustrzec się przed staniem się ofiarą przestępstwa.

Wspólny ,,spacer’’ oprócz walorów profilaktycznych był doskonałą okazją do rozmowy na temat problemów, które nurtują społeczność  Konstantynowa, integracji społeczności lokalnej.

Mieszkańcy otrzymali również przydatne i praktyczne materiały promocyjne miasta Sosnowca.