Uczestnicy Klubu dla Mieszkańców „Konstantynów” na wystawie ,,Sosnowiec - 120 lat’’


Uczestnicy Klubu dla Mieszkańców „Konstantynów” wzięli udział w wystawie „Sosnowiec - 120 lat”. Wystawa została przygotowana z okazji jubileuszu nadania praw miejskich. Była prezentacją rozwoju miasta od jego najstarszych dziejów, aż do współczesności. Uczestnicy przenieśli się w podróż w czasy, gdy tereny dzisiejszego Sosnowca były lasem i borem. Historię Sosnowca ukazały oryginalne eksponaty ze zbiorów Pałacu Schoena Muzeum w Sosnowcu, nierzadko pokazywane po raz pierwszy. Ekspozycja została uzupełniona o filmy o Sosnowcu z różnych okresów jego istnienia oraz o kalendarium wydarzeń do 2022 r.