Wyjście edukacyjno - integracyjne do Biura Poselskiego Mateusza Bochenka na wykład pt. „Seniorze nie daj się cyberprzestępcom”


W grudniu z zaproszenia od pana Mateusza Bochenka skorzystali uczestnicy Programu Aktywności Lokalnej „Milowice” oraz ich otoczenie. Zaproszenie dotyczyło wykładu pt. „Seniorze nie daj się cyberprzemocy”, który odbył się w biurze poselskim. Wykład prowadziła Pani Rzecznik Praw Konsumenta z Sosnowca. W czasie wykładu zostały poruszone tematy bezpieczeństwa w Internecie, m.in.:

  • bezpieczeństwo sprzętu, z którego korzystasz,
  • ogólne zasady poruszania się w wirtualnym świecie,
  • bezpieczne zakupy w sieci.