Wyjście edukacyjno - integracyjne do Cerkwii w Sosnowcu


W miesiącu październiku uczestnicy Programu Aktywności Lokalnej „Milowice” odwiedzili Cerkiew w Sosnowcu. Było to dla nas bardzo ciekawe doświadczenie, gdyż oprowadził nas po Cerkwi ksiądz, przekazując wiele cennych informacji. A mianowicie, że Parafia powstała 28 listopada 1889 roku, kiedy to nastąpiło uroczyste poświęcenie nowej cerkwi – pod wezwaniem św. św. Wiery, Nadziei, Luby i ich matki Zofii.

Obecnie parafia pomimo niewielkiej liczby rozwija się, co jest bardzo widoczne na wielu płaszczyznach. W sferze duszpasterskiej wzrasta liczba osób uczestniczących w nabożeństwach i przyjmujących sakramenty, w sferze katechetycznej stopniowo zwiększa się liczba uczniów uczestniczących regularnie w zajęciach z zakresu religii natomiast dla dorosłych organizowane są „Sosnowieckie spotkania z prawosławiem”. Sosnowiecka cerkiew jest wizytówką regionu i jest bardzo chętnie odwiedzana przez grupy szkolne oraz  turystów. Ponadto jest jedyną świątynią Prawosławną w całej aglomeracji śląskiej. Teren parafii jest bardzo rozległy, obejmuje aglomeracje śląską, rybnicką, Śląsk cieszyński, Podbeskidzie. W parafii spotykają się różne narody i różnorodne tradycje, można usłyszeć tam wiele języków. Parafię tworzą prawosławni Polacy oraz Ukraińcy, Rosjanie, Białorusini, Serbowie, Rumuni, Grecy, Łemkowie i Ślązacy.

Proboszczem Parafii od września 2018 r. jest ks. dr. Mikołaj Dziewiatowski.

Cerkiew urzekła nas nie tylko cennymi  ikonami, kolorowymi obrazami ale również klimatem i atmosferą, w ciszy i spokoju kontemplowaliśmy niezwykłość tego miejsca. Nasze wspólne wyjazdy pozwalają nam odkrywać nie tylko nowe miejsca, ale też pomagają przezwyciężać samotność.