Styczniowe aktywności w Klubie dla Mieszkańców „Niwka”


Uczestnicy Klubu dla Mieszkańców „Niwka” w miesiącu styczniu wzięli udział w wielu ciekawych aktywnościach. Podczas zajęć rekreacji ruchowej mogli zadbać o swój kręgosłup i właściwą postawę, wziąć udział w ćwiczeniach ogólnorozwojowych z elementami tańca.

Podczas zajęć artystycznych z technik plastycznych i rękodzieła rozwijali swoje umiejętności manualne, wrażliwość artystyczną. Wykonywali prace plastyczne różnymi technikami, m.in. malowali na szkle.

Podczas zajęć edukacyjnych z zakresu gospodarowania środkami finansowymi w gospodarstwie domowym dla osób dorosłych uczestnicy uczyli się planować wydatki w gospodarstwie domowym, unikać pułapek kredytowych.