Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy cz. 1 (zrealizowano)


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Moc Wsparcia z Sosnowca realizuje projekt pn. „Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - SOSNOWIEC - MIASTO NA PRAWACH POWIATU - cz.1” w okresie od 1 lipca 2022 r. do 30 września 2023 r.
W ramach projektu zapewniamy wsparcie dla rodzin ukraińskich przebywających na terenie miasta Sosnowiec, którzy przebywają na terytorium Rzeczpospolitej Polski od 24 lutego 2022 r. i są objęci wsparciem asystenta rodziny w postaci:

  • specjalistyczne poradnictwo prawne, psychologiczne i pedagogiczne
  • prowadzenie grupy wsparcia dla matek dorosłych obywatelek Ukrainy
  • zajęcia integracyjno – edukacyjne w Klubie rodzinnym
  • warsztaty zwiększające kompetencje dla matek
  • zapewnienie opieki dla dzieci podczas zajęć dla matek

Całkowita wartość projektu wynosi: 504 000,00 zł
Dofinansowanie projektu z UE wynosi: 428 400,00 zł

Projekt realizowany w partnerstwie z Stowarzyszenie Moc Wsparcia (kliknij)