Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy cz. 2 (zrealizowano)


 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Moc Wsparcia z Sosnowca realizuje projekt pn. „Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - SOSNOWIEC - MIASTO NA PRAWACH POWIATU -  cz.2” w okresie od 1 czerwca 2022 r. do 30 września 2023 r.

W ramach projektu zapewniamy wsparcie dla obywateli ukraińskich tj. opiekunów tymczasowych lub małoletnich przebywających pod opieką opiekunów tymczasowych lub będących biologicznymi dziećmi opiekunów tymczasowych, przebywających na terenie miasta Sosnowiec, którzy przebywają na terytorium Rzeczpospolitej Polski od 24 lutego 2022 r., w postaci:

  • grupa wsparcia dla opiekunów tymczasowych
  • specjalistyczne poradnictwo psychologiczne/terapeutyczne dla dzieci
  • terapie wspomagające dla dzieci: hipoterapia, dogoterapia, arteterapia oraz wyjścia na basen
  • wsparcie asystenta językowego
  • korepetycje przedmiotowe dla dzieci
  • kurs języka polskiego dla dzieci i dorosłych
  • półkolonie dla dzieci
  • działania środowiskowe i integracyjne: piknik rodzinny, wyjazd integracyjny,

Całkowita wartość projektu wynosi: 504 000,00 zł
Dofinansowanie projektu z UE wynosi: 428 400,00 zł

Projekt realizowany w partnerstwie z Stowarzyszenie Moc Wsparcia (kliknij)