Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy cz. 3 (zrealizowano)


 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Moc Wsparcia z Sosnowca realizuje projekt pn. „Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - SOSNOWIEC - MIASTO NA PRAWACH POWIATU -  cz.3” w okresie od 1 lipca 2022 r. do 30 września 2023 r.

W ramach projektu zapewniamy wsparcie dla rodzin ukraińskich - dorosłych oraz dzieci - przebywających na terenie miasta Sosnowiec, którzy przebywają na terytorium Rzeczpospolitej Polski od 24 lutego 2022 r.,w postaci:

  • grupa wsparcia dla dorosłych
  • specjalistyczne poradnictwo prawne/psychologiczne/pedagogiczne
  • prowadzenie Klubu rodzinnego dla całych rodzin - zajęcia integracyjno - edukacyjne
  • wsparcie asystenta językowego
  • korepetycje przedmiotowe dla dzieci
  • kurs języka polskiego dla dzieci i dorosłych
  • działania środowiskowe i integracyjne: piknik rodzinny, wyjazd integracyjny, basen, kino, lodowisko

Całkowita wartość projektu wynosi: 504 000,00 zł
Dofinansowanie projektu z UE wynosi: 428 400,00 zł

Projekt realizowany w partnerstwie z Stowarzyszenie Moc Wsparcia (kliknij)