Za życiem (zrealizowany)


WSPARCIE FINANSOWE ZADAŃ I PROGRAMÓW REALIZACJI ZADAŃ POMOCY SPOŁECZNEJ UTWORZENIE I ZAKUP WYPOSAŻENIA DO MIESZKANIA CHRONIONEGO WSPIERANEGO

DOFINANSOWANIE: 320 000 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 400 000 zł

Dotacja jest przeznaczona na realizacje zadania publicznego polegającego na utworzeniu, wyposażeniu i uruchomieniu mieszkania chronionego wspieranego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 12 ustawy o pomocy społecznej.

Celem przyznania środków jest wsparcie samorządów w tworzeniu mieszkań chronionych dla osób niepełnosprawnych, zgodnie z działaniem 4.4. Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem", przyjęty uchwałą nr 160 Rady Ministrów z 20 grudnia 2016 r. (M.P z 2016 r. poz.1250 z późn.zm).

Efektem realizacji zadania będzie utworzenie oraz uruchomienie 1 mieszkania chronionego wspieranego dla 7 osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.