Archiwum Aktualności


Wolontariusze pomagają mikołajowi

Z nadejściem grudnia wszystkie dzieci jak co roku oczekują na pojawienie się Świętego Mikołaja. A co jeśli Mikołaj nie poradzi sobie z dostarczeniem takiej ilości prezentów? Wtedy może liczyć na pomocników – wolontariuszy z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu.

W tym roku wolontariusze udzielili wsparcia św. Mikołajowi w czasie spotkań w kinie Helios w dniach 2, 8 i 9 grudnia. Dzieci mogły uczestniczyć w różnych konkursach oraz pomalować bombki świąteczne, które później mogły zabrać ze sobą do domu. Dodatkowo 8 grudnia św. Mikołaj ufundował bezpłatne wejściówki na specjalny seans filmowy dla 20 dzieci z rodzin korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

 

Wolontariusze pomagają Mikołajowi 1-minipx.jpg

Nasi Wolontariusze wspomogli również św. Mikołajowi w czasie imprezy zorganizowanej w 6 grudnia na hali sportowej przy ul. Żeromskiego, oraz 15 grudnia w Sali koncertowej Zespołu Szkół Muzycznych w Sosnowcu.

Wolontariusze pomagają Mikołajowi 2-minipx.jpgWolontariusze pomagają Mikołajowi 3-minipx.jpgWolontariusze pomagają Mikołajowi 6-minipx.jpgWolontariusze pomagają Mikołajowi 4-minipx.jpgWolontariusze pomagają Mikołajowi 5-minipx.jpg

Zadaniem wolontariuszy z Brygady Świętego Mikołaja jest również niesienie pomocy w przygotowaniach do świąt Bożego Narodzenia dla osób starszych i niepełnosprawnych, odwiedziny w ich domach i rozmowa, które wypełniają codzienną pustkę.

Wolontariusze - uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 9 - przeprowadzili zbiórkę słodyczy w swojej szkole, które zostały dostarczone do dzieci nie mogących uczestniczyć w organizowanych imprezach Mikołajkowych. Słodycze zostały dostarczone przez asystentów rodzin.


Wolontariusze w akcji !!!

27 września 2018 odbyła się jednodniowa akcja przeprowadzona przez Centrum Wolontariatu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu oraz pracowników Orange, którzy przyjechali z Warszawy, Kielc i Rzeszowa.

Akcja objęła dwa działania: remont mieszkania chronionego oraz warsztaty dla seniorów dziennych domów pomocy społecznej.

Celem projektu wolontaryjnego był remont mieszkania w Sosnowcu przy ul. Piłsudskiego o powierzchni 137,59 m2, które stanowi schronienie dla 5 potrzebujących osób, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Na czas remontu zapewniono mieszkańcom inne zakwaterowanie. W remoncie mieszkania wzięło udział ok. 40 wolontariuszy, którzy odmalowali wszystkie pomieszczenia w mieszkaniu. Ze środków Fundacji Orange zakupiono materiały remontowo-budowlane oraz elektryczny ogrzewacz do wody, który został zamontowany w terminie późniejszym.

Remont 1-minipx.jpgRemont 6-minipx.jpgRemont 9-minipx.jpg

Zajęcia dla osób starszych zostały zorganizowane w Dziennym Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Szymanowskiego i Szybikowej oraz Dziennym Domu Pomocy Społecznej „Senio-WIGOR” przy Żeromskiego. W ramach warsztatów prowadzonych przez wolontariuszy seniorzy mogli zapoznać się z:

 • zasadami korzystania z komputera i internetu,
 • zasadami bezpiecznego użytkowania telefonu oraz funkcją ICE
 • Google Maps i funkcją steet view,
 • Youtube i możliwością stworzenia własnego kanału,
 • serwisem Znany Lekarz i OXL
 • zaletami wyszukiwarki Google
 • serwisem Kurnik.

Warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród seniorów.

Warszaty 7-minipx.jpgWarszaty 5-minipx.jpgWarszaty 6-minipx.jpgWarszaty 10-minipx.jpgWarszaty 9-minipx.jpg

Fundacja Orange ufundowała ponadto sprzęt muzyczny i sportowy dla Dziennych Domów Pomocy Społecznej w Sosnowcu oraz dwa ciśnieniomierze dla Centrum Wolontariatu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu.

Przekazanie-minipx.jpg

Serdecznie dziękujemy pracownikom firmy Orange, Fundacji Orange oraz naszym wolontariuszom  za czas, wysiłek  i zaangażowanie.

 


Sosnowieckie Dni Seniora 2018 za nami

W dniach 4-9 września odbyły się tegoroczne Sosnowieckie Dni Seniora. Mieszkańcy naszego miasta w wieku 60+ mogli uczestniczyć w wielu wydarzeniach przygotowanych specjalnie dla nich, m.in. w wieczorze poetyckim, zawodach pływackich, rajdzie rowerowym, rajdzie pieszym oraz grze miejskiej.

Zwieńczeniem obchodów była dwudniowa impreza w Parku Sieleckim, w programie której znalazł się szereg atrakcji dla wszystkich mieszkańców. Seniorzy mieli świetną okazję do wspólnej zabawy, integracji a także spotkań międzypokoleniowych.

W organizację Sosnowieckich Dni Seniora tradycyjnie włączyło się Centrum Wolontariatu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

41334438_-minipx.jpgDni Seniora 2018-minipx.jpg41362922_-minipx.jpg41323154_-minipx.jpg41328221_-minipx.jpg41437038_-minipx.jpgZawody pływackie 07.09.2018-minipx.jpg07.09.2018-minipx.jpg41469724_-minipx.jpg

 


Zostań Wolontariuszem!

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu zaprasza kandydatów na wolontariuszy.

Realizujemy wolontariat w obszarze pomocy dzieciom i rodzinie, pomagamy osobom starszym, niepełnosprawnym oraz bezdomnym. Nasi wolontariusze wykonują również prace biurowe, pomagają w organizacji imprez lokalnych i różnego typu akcji charytatywnych.

Oczekujemy ze strony wolontariusza dyspozycyjności w wymiarze 1-2 godz. tygodniowo. Jest możliwość wyboru oferty świadczenia pomocy blisko miejsca pracy, zamieszkania lub uczelni.

Ogłoszenie to kierujemy do studentów, licealistów, osób pracujących jak również osób przebywających na emeryturze lub rencie.

Zapraszam do mailowego, telefonicznego  lub osobistego kontaktu z pracownikiem MOPS zajmującym się koordynacją wolontariatu w dowolnym terminie po wcześniejszym uzgodnieniu spotkania. 
http://www.mopssosnowiec.pl/

e-mail: wolontariat@mopssosnoowiec.pl

 


MOPS w Błękitnym Marszu

W kwietniu obchodzony jest Światowy Miesiąc Wiedzy na Temat Autyzmu, który został ustanowiony w 2008 r. przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Celem głównym obchodów jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na problemy i potrzeby osób z autyzmem oraz zachęcenie do pogłębienia wiedzy na ten temat. Jednym z wydarzeń towarzyszących obchodom jest ogólnoświatowa akcja „Na niebiesko dla autyzmu”. Aby wyrazić swoją solidarność z osobami z autyzmem można ubrać się na niebiesko, zapalić niebieskie lampki i w ten sposób wyrazić swoją solidarność z osobami niepełnosprawnymi.
9 kwietnia 2018 roku o godzinie 10:30 wyruszył czwarty sosnowiecki "Błękitny Marsz", zorganizowany przez Szkołę Podstawową nr 6 i Gimnazjum nr 16. Sosnowiczanie przeszli ulicami Legionów, Warneńczyka, Urbanowicz i Mościckiego do Parku Sieleckiego.  W marszu wziął udział  Prezydent Miasta Sosnowca Arkadiusz Chęciński. W to szlachetne przedsięwzięcie po raz kolejny włączyło się Centrum Wolontariatu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu oraz uczestnicy Programu Aktywności Lokalnej z rejonu pracy socjalnej „Niwka” oraz „Pogoń” w ramach projektu konkursowego „Tacy sami, bez ściany między nami” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020. Uczestnikami marszu byli także uczniowie szkół podstawowych i średnich oraz przedszkoli. Akcja miała na celu promowanie wrażliwości oraz solidarności z osobami cierpiącymi na autyzm i zespół Aspergera. Gośćmi honorowymi imprezy byli Sławomir Łosowski- twórca i lider zespołu Kombi oraz Dariusz Rekosz- pisarz i animator kultury.

marsz1-minipx.jpgmarsz-minipx.jpgmarsz3-minipx.jpgmarsz2-minipx.jpg

 


Integracja poprzez pływanie

W dniu 27 lutego 2018 roku na terenie Pływalni Krytej przy ul. Żeromskiego w Sosnowcu odbyły się "I Sosnowieckie Impresje Pływackie", zorganizowane przez Instytut Twórczej Integracji przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji oraz Wolontariatem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu, który wspierał podczas zawodów osoby niepełnosprawne i pomagał w organizacji imprezy.

Po uroczystym otwarciu, w którym udział wzięli przedstawiciele miasta Sosnowca przystąpiono do rywalizacji sportowej na różnych dystansach pływackich. Udział w zawodach wzięli zarówno sportowcy pełnosprawni, jak i z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Po zakończonej rywalizacji każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy medal oraz słodkie upominki.
Celem zawodów była integracja sportowców pełnosprawnych i niepełnosprawnych oraz propagowanie pływania, jako jednej z form rehabilitacji.

p-minipx.jpgp8-minipx.jpgp3-minipx.jpgp7-minipx.jpgp5-minipx.jpgp1-minipx.jpgp6-minipx.jpgp4-minipx.jpgp2-minipx.jpg


Zawieszony pączek

Tłusty czwartek zawsze przypada w ostatni czwartek karnawału. Ponieważ data ta zależy od daty Wielkanocy, dzień ten jest świętem ruchomym. W 2018 roku przypadał wcześnie, bo już 8 lutego. W tym szczególnym dniu 576 pączków trafiło do środowisk objętych wsparciem systemu pomocy społecznej, a wszystko za sprawą Akcji „Zawieszony Pączek”, którą po raz trzeci zorganizowali pracownicy sosnowieckich agencji stacji SHELL w partnerstwie z Centrum Wolontariatu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu.

W tłusty czwartek "zawieszone" pączki zostały przekazane do osób bezdomnych z Noclegowni „Spokojna Noc”, z Ośrodka dla Bezdomnych oraz osób bezdomnych przebywających w tym dniu w Ogrzewalni, do osób przebywających w mieszkankach socjalnych przy ul. Dobrzańskiego, do rodzin przebywających w Ośrodku Interwencji Kryzysowej przy ul. Kraszewskiego, do osób objętych wsparciem Działu ds. Rodzin i Asysty Rodzinnej, Zespołu ds. Pieczy Zastępczej MOPS, do dzieci z Zespołu Opiekuńczo - Wychowawczego nr 4 Pomocy Dziecku i Rodzinie, do seniorów z Klubu Seniora działającego przy MOPS, do osób niepełnosprawnych intelektualnie ze Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul.  Grota Roweckiego, oraz na Oddział Kliniczny Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego Centrum Pediatrii w Sosnowcu.

Aby tradycji stała się zadość pracownicy i wolontariusze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu wyruszyli również ze słodkim poczęstunkiem bezpośrednio do osób i rodzin, które mają trudności w normalnym funkcjonowaniu, bądź w samodzielnej egzystencji. - Wszystkim, którzy wzięli udział w akcji serdecznie dziękujemy. Dziękujemy również pensjonariuszom Środowiskowego Domu Samopomocy, którzy przywitali nas pięknym, własnoręcznie wykonanym  pączkowym plakatem z logo MOPS i Shell. Życzymy wszystkim  pomyślności na cały rok.

 

paczek2-minipx.jpgpaczek3-minipx.jpgpączek4-minipx.jpgpaczek-minipx.jpg

 


Wolontariusze MOPS zagrali dla Orkiestry

W niedzielę 14 stycznia odbył się 26 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Także w tym roku wolontariusze MOPS Sosnowiec nie zawiedli. Wolontariusze zbierali pieniądze na wyposażenie oddziałów neonatologicznych w stanowiska do resuscytacji noworodków, nowoczesne inkubatory, aparaty do nieinwazyjnego wspomagania oddychania, pompy infuzyjne, specjalistyczne aparaty USG oraz pulsoksymetry. Dodatkowym Wsparciem dla sosnowieckiego WOŚP było zorganizowanie „Przystanku ciepła”, czyli miejsca, gdzie każdy z wolontariuszy po okazaniu identyfikatora mógł rozgrzać się gorącym napojem i naładować baterie do dalszej kwesty.  Nie zabrakło również atrakcji przed „Przystankiem Ciepła”, gdzie można było potańczyć przy muzyce, którą zaserwowali motocykliści.Ukoronowaniem całego dnia było wspólne odpalenie światełka do nieba podczas finału Orkiestry na Górce Środulskiej.

gfx/files/87660e704b6d96cc26e132c665508616-minipx.jpggfx/files/c104e8f40d3fb1da7a21f2a89580bfa5-minipx.jpggfx/files/9796e17de5e0d38536983e7312766185-minipx.jpggfx/files/b1933e9dce05920923339c45a8346b74-minipx.jpggfx/files/1acaf0da7fafe2136bb2b7eb2ced72d7-minipx.jpggfx/files/40e7bfb59407ac11d5423bf6a9491bdf-minipx.jpggfx/files/26e5ca9b08e293c39f6e6c241c17e168-minipx.jpggfx/files/daee886c1cdfe68fe6f832cf913d3296-minipx.jpg


Dzień Wolontariusza w MOPS

W czwartek 7 grudnia w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sosnowcu odbyło się uroczyste spotkanie z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza.
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu Pani Monika Holewa oraz Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej UM Pani Sabina Stanek podziękowały wolontariuszom za poświęcenie czasu, energii, umiejętności i wielkiego serca w organizację pomocy dla najbardziej potrzebujących mieszkańców Sosnowca.
Podczas spotkania wręczone zostały dyplomy uznania dla Wolontariuszy najaktywniej działających w Wolontariacie MOPS Sosnowiec, jak również upominki przygotowane z okazji Międzynarodowego Święta Wolontariusza.
Podczas spotkania przy kawie, herbacie i poczęstunku wolontariusze przedstawili swoje wnioski wynikające z prowadzonych działań wolontariackich, a przedstawiciele Miasta chętnie włączali się w rozmowę i odpowiadali na wszelkie pytania.

Dzień Wolontariusza 2017-minipx.jpg3-minipx.jpg1-minipx.jpg


Mikołajki z Wolontariatem

W niedzielę 3 grudnia 2017 r. Wolontariusze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej uczestniczyli  w organizowanej w Kinie Helios imprezie Mikołajkowej.
Wolontariusze jako Brygada Świętego Mikołaja  towarzyszyli dzieciom w oczekiwaniu na przybycie Mikołaja i oczywiście na prezenty. Dzieci miały okazję spotkać Olafa, Reniferki, Aniołki i pomocników Świętego, którzy rozdawali słodkości, opowiadali różne anegdoty, wszystko aby wywołać uśmiech na twarzach dzieci. Już dziś życzymy wszystkim dzieciom, tym małym i dużym wymarzonych prezentów od Mikołaja.

IMG_1839-minipx.jpgIMG_1778-minipx.jpgIMG_1785-minipx.jpgIMG_1820-minipx.jpg


Spotkanie Andrzejkowe

Andrzejki kojarzone są z wróżbami, zabawą, tańcem. To tradycyjny czas, w którym organizowane są wspólne zabawy. To ostatnia okazja do „tańców i swawoli” przed nadchodzącym Adwentem. W czwartek 30 listopada 2017 roku w Środowiskowym Domu Samopomocy na Grota Roweckiego 5 odbyła się zabawa Andrzejkowa, w której udział brali podopieczni placówki oraz wolontariusze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu. Wspólna zabawa z pewnością pozwoliła na zawarcie nowych znajomości oraz była kolejną okazją pokazania, że aktywizacja i integracja mają sens.

zabawa andrzejkowa-minipx.jpgŚDS Grota Roweckiego-minipx.jpglanie wosku-minipx.jpgwróżby-minipx.jpgwoskowe wróżby-minipx.jpg


Halloween na wesoło

W ostatnią niedziele października kino Helios opanowali Wolontariusze MOPS Sosnowiec wystylizowani na czarodziejów i czarownice. We współpracy z kinem Wolontariat Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu, zorganizował Halloween - imprezę rodem ze Stanów Zjednoczonych. Na dzieci czekało mnóstwo konkursów z nagrodami, seans filmowy „Potworna rodzinka”, dużo śmiechu, mroczny klimat i  mnóstwo słodyczy.  
Na zakończenie imprezy wolontariusze oraz 20 osobowa grupa dzieci uczestniczących w projekcie „Bliskie spotkania z wiedzą” obejrzeli sympatyczną animację o wartościach rodzinnych i demonicznym hrabi Drakuli.
Dziękujemy wszystkim za wspólne spędzenie czasu oraz kinu Helios za bezpłatne bilety.

DSC01831-minipx.jpg23107462-minipx.jpg

DSC01823-minipx.jpg23131080_-minipx.jpg


Pilates dla Seniora

W ofercie projektu wolontarystycznego ”Spacerkiem do Europy” można znaleźć szereg inicjatyw skierowanych do osób starszych, zarówno tych aktywnie uczestniczących w życiu społecznym, jak i seniorów, którzy ze względów zdrowotnych mają trudności z funkcjonowaniem w społeczeństwie. Jednym z takich działań były zajęcia z pilatesu prowadzone przez Panią Izabelę Dziedzic, terapeutkę zajęciową osób starszych. Odbyły się one 18 października br. w DDPS przy ul. Żeromskiego w Sosnowcu. Uczestnicy poznali proste ćwiczenia łączące oddech z aktywnością. Pilates to trening przeznaczony dla osób w każdym wieku, jednak seniorzy, którzy uczęszczają na tego typu zajęcia zyskują nie tylko sprawne ciało, ale również doskonałe samopoczucie. Spotkanie było także okazją do wręczenia upominków przygotowanych przez Wydział Polityki Społecznej w Sosnowcu w związku z przypadającym na dzień 20 października Europejskim Dniem Seniora.
Aktywność ruchowa ma pozytywny wpływ na organizm człowieka a regularne ćwiczenia usprawniają pracę całego organizmu, dlatego uczestnicy projektu mają już w planach kolejne spotkania.

IMG_1688-minipx.jpgIMG_1686x-minipx.jpg

IMG_1663x-minipx.jpgIMG_1662-minipx.jpg

   


Śląskie. Wolontariat!

W dniu 2 października 2017 r. w siedzibie Wolontariatu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Rzeźnicza 12 odbyło się szkolenie „Animator czasu wolnego dla dzieci”. Podczas szkolenia wolontariusze dowiedzieli się na czym polega praca animatora, poznali metody i techniki pracy z dziećmi oraz nabyli umiejętności praktyczne. Szkolenie zostało przeprowadzone przez RCW z Katowic w ramach projektu „Śląskie. Wolontariat!”, współfinansowanego z funduszy Samorządu Województwa Śląskiego.

śląskie1-minipx.jpgślaskie3-minipx.jpgśląskie2-minipx.jpgsląskie-minipx.jpg

 


Plenerowa Świetlica -”MopsikoBus”- wyruszyła w trasę!!

17 lipca 2017 r. o godzinie 12.30 po raz pierwszy przejechał ulicami Sosnowca MopsikoBus. Świetlica objazdowa to nasz sposób na dotarcie do dzieci i młodzieży z odległych od Centrum terenów Miasta. Chcemy pobudzać lokalne przestrzenie do życia, zachęcić mieszkańców do wspólnego działania i integracji. W tym dniu przystankiem docelowym plenerowej świetlicy był Zagórski Festyn Wakacyjny organizowany przez Bibliotekę Miejską filia 15 Mec, Centrum Wolontariatu MOPS Sosnowiec oraz Radnego Pana Kamila Wnuka. Dla najmłodszych przygotowano zabawy w autobusie zaadaptowanym na mobilną świetlicę, typowo plenerowe atrakcje jak dmuchany zamek, pokaz magii prowadzony przez Fundację Dr Clown, konkursy i zabawy, zestawy do zajęć edukacyjnych, watę cukrową, napoje, owoce, słodki poczęstunek, mnóstwo nagród oraz fachową opiekę pracowników biblioteki, pomocy społecznej i wolontariuszy. W ramach festynu przeprowadzono zbiórkę do puszek na perukę dla Natalii,  mieszkanki Zagórza. Zebrano ponad 1500 zł.  Impreza była bardzo udana, a zebrana kwota świadczy przede wszystkim o integracji i solidarności Zagórskiej społeczności. Pieniądze cały czas można wpłacać na konto Fundacji "O Mały Włos": 63 1020 2241 0000 2702 0047 2266 z dopiskiem DLA NATALKI.

gfx/files/afe4fd978bddfe6b840abf44e8d82db8-minipx.jpggfx/files/5afc76d716e5922496771214e66a410f-minipx.jpggfx/files/5333c9431b95af6a4f5b73850b3bdb2c-minipx.jpggfx/files/18c0d606c94b22337294300798060486-minipx.jpggfx/files/ac43e1197dadee3629566ebe9d330cb1-minipx.jpggfx/files/eb4facfafcc715aeb23fb9e5920c7b76-minipx.jpggfx/files/88c632f021637435304da398ec1a3c71-minipx.jpggfx/files/8d7c4b1faa4118d8845a8190ecc00b90-minipx.jpg

Sosnowiecki Tydzień Dziecka rozpoczęty!

Kreatywnie, twórczo, z wielkimi emocjami i radośnie – tak 20 osobowa grupa dzieci i młodzieży uczestnicząca w projekcie wolontarystycznym pt. „Bliskie spotkania z wiedzą” rozpoczęła 27 maja Tydzień Dziecka. Z okazji swojego święta dzieci miały możliwość obejrzeć filmy: „Disney Junior w kinie” i „Smerfy: Poszukiwacze zaginionej wioski”, a dla młodzieży przygotowano bilety na „Piratów z Karaibów: Zemsta Salazara”.

We współpracy z kinem Helios, Wolontariat Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu, przygotował szereg atrakcji dla wszystkich odwiedzających w tym dniu kino. Już od rana na dzieci czekało mnóstwo konkursów z nagrodami, słodkie niespodzianki, doskonałe filmy, pokazy, super animacje i zabawy.

Dziękujemy wszystkim za wspólne spędzenie czasu, kinu Helios za bilety i życzymy dalszych udanych imprez w Tygodniu Dziecka 2017, który trwa od 26 maja do1 czerwca.

gfx/files/fed9b654abc8027c2efd6059850a37f1-minipx.jpggfx/files/23427c8946c038116a19261d9657843a-minipx.jpggfx/files/49b6f3ec1fe98f687ae725c49d5ca5a4-minipx.jpggfx/files/a95b08388befdd85247e199171a6737f-minipx.jpggfx/files/f9caba6c881daae7f649e862f39fece7-minipx.jpg

Na niebiesko dla autyzmu

Kwiecień jest Światowym Miesiącem Wiedzy na Temat Autyzmu, ustanowionym w 2008 r. przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Jednym z wydarzeń towarzyszących obchodom jest ogólnoświatowa akcja „Na niebiesko dla autyzmu”. W środę 5 kwietnia spod Gimnazjum nr 16 im. Marii Konopnickiej w Sosnowcu już po raz trzeci wyruszył sosnowiecki "Błękitny Marsz”. Ideą marszu jest solidarność z osobami chorymi na autyzm i zespół Aspergera. Wszyscy żyjemy w tym samym świecie. Różni nas to, jak te same rzeczy postrzegamy i jak na nie reagujemy. Autyzm to nie choroba , autyzm jest zaburzeniem rozwojowym, które ma wpływ na zdolność komunikowania się i okazywania emocji. Niektórzy autyści nie mówią i poruszają się na wózkach inwalidzkich, inni pracują i zupełnie nie wyróżniają się z tłumu. To wspaniali ludzie z pasjami, własnym zdaniem i potrzebami. Wystarczy chcieć to zobaczyć. W to szlachetne przedsięwzięcie włączył się Wolontariat Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu, uczestnicy Programu Aktywności Lokalnej „Wawel” oraz Grupa Nordic Walking reprezentująca Klub dla Mieszkańców Pogoń. Gośćmi honorowymi imprezy była Izabela Trojanowska i Dariusz Rekosz.

gfx/files/b98d0ade98f87fe5ed7290dd8e633689-minipx.jpggfx/files/51508ad1707ea20b75c66b41b2eab601-minipx.jpggfx/files/ba08b07a0da1682f07e4b4217c8e45bd-minipx.jpggfx/files/3654ee98795eadb7577975959bb5e54d-minipx.jpggfx/files/b4438b83a0c06f8b41dc7993ca0501da-minipx.jpg

 

Wolontariusze w drodze po Certyfikaty

Rozwój wiedzy i umiejętności wolontariuszy wpływa znacząco na efekt wykonywanych działań. Mogli się o tym przekonać wolontariusze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu, biorący udział w projekcie „Niezależne życie - Asystent osoby niepełnosprawnej gwarancją realizacji osobistych potrzeb”.  
W celu podniesienia jakości usług na rzecz osób niepełnosprawnych projekt realizowany jest wspólnie z Regionalnym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu, które kształci przyszłych Asystentów Osób Niepełnosprawnych i Opiekunów Medycznych. W dniu 26 kwietnia w RCKU odbyła się uroczystość wręczenia zaświadczeń z ukończenia  Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych. Gratulujemy naszym wolontariuszkom !!
Osoby niepełnosprawne, zarówno dzieci jak i dorośli, często wymagają wsparcia. Zdarza się, że bez pomocy, nie mogą samodzielnie funkcjonować. Wielu rodziców osób z niepełnosprawnością nie widzi szans na ich niezależne życie, samodzielne zamieszkanie, możliwość decydowania o swoim losie czy założenia własnej rodziny. Mając na celu zapewnienie osobom z niepełnosprawnością wejście w społeczeństwo, pełne w nim funkcjonowanie i decydowanie o sobie, Centrum Wolontariatu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu realizuje projekt „Niezależne życie”. Ważnym założeniem projektu jest towarzyszenie osobom niepełnosprawnym, udzielanie potrzebnego wsparcia oraz umożliwienie jak najpełniejszego uczestnictwa w życiu społecznym poprzez asystę wolontariusza. Projekt funkcjonuje od października 2016 r. pomagając osobom niepełnosprawnym objętym wsparciem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu, ich rodzinom i opiekunom w pokonywaniu własnych i zewnętrznych ograniczeń.  W zależności od preferencji i potrzeb klienta w ramach projektu oferowana jest pomoc stała lub doraźna, dotyczy to także jednorazowych sytuacji awaryjnych i nagłych.

gfx/files/57ba094681e50254d151df1466576ca8-minipx.jpggfx/files/41a8f4f9808a20e3ba252dc35116e8d0-minipx.jpggfx/files/07475ad748a0c9cef38bf61c8e0f029c-minipx.jpg


Tłusty Czwartek za nami

23 lutego 2017r. obchodzony był dzień pączka, ale również Międzynarodowy Dzień Pomocy Potrzebującym. W tym szczególnym dniu 1248 pączków trafiło do środowisk objętych wsparciem systemu pomocy społecznej, a wszystko za sprawą Akcji „Zawieszony Pączek” zorganizowanej przez pracowników sosnowieckich AGENCJI STACJI SHELL w partnerstwie z Centrum Wolontariatu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu. W tłusty czwartek "zawieszone" pączki zostały przekazane do osób bezdomnych w Ośrodku Opiekuńczym, Ogrzewalni, oraz Noclegowni Caritas „Spokojna Noc”, do osób objętych wsparciem Działu ds. Rodzin i Asysty Rodzinnej, Zespołu ds. Pieczy Zastępczej MOPS, Działu Pomocy Środowiskowej, do dzieci z Zespołów Opiekuńczo -Wychowawczych, do grup samopomocowych działających w ramach Programu Aktywności Lokalnej MOPS, oraz do osób niepełnosprawnych intelektualnie ze Środowiskowego Domu Samopomocy na Grota Roweckiego. Aby tradycji stała się zadość pracownicy i wolontariusze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu wyruszyli również ze słodkim poczęstunkiem bezpośrednio w miejsca zamieszkania do osób i rodzin, które mają trudności w normalnym funkcjonowaniu, bądź w samodzielnej egzystencji. Cieszy nas, że mogliśmy dotrzeć ze świątecznym pączkiem do tylu środowisk. Wszystkim, którzy wzięli udział w akcji serdecznie dziękujemy.

Srodowiskowy Dom Samopomocy-minipx.jpgstacja Br.Mieroszewskich-minipx.jpginformowanie klientów o akcji-minipx.jpgGrota Roweckiego-minipx.jpgPączki MACIUŚ-minipx.jpgSeniorzy-minipx.jpg


Wolontariusze MOPS zagrali dla Orkiestry

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy grała przez całą niedzielę 15 stycznia 2017. Ukoronowaniem dnia było wspólne odpalenie światełka do nieba podczas finału Orkiestry na Górce Środulskiej.
Przeszło 120 tys. wolontariuszy - nie tylko w Polsce - zbierało w niedzielę środki na rzecz ratowania życia i zdrowia dzieci na oddziałach ogólnopediatrycznych,  oraz dla zapewnienia godnej opieki medycznej seniorom. Wśród nich byli również wolontariusze MOPS.
Tradycyjnie Wolontariat Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wspierał „Przystanek Ciepła” organizowany przez Stowarzyszenie Nowoczesny Sosnowiec, czyli miejsce, gdzie każdy z wolontariuszy WOŚP mógł rozgrzać się gorącą kawą i herbatą, oraz przekąsić coś słodkiego. W tym wyjątkowym dniu „Przystanek Ciepła” stał się również miejscem spotkań ludzi o niesamowitych sercach i pozytywnej energii. Dziękujemy Pani Katarzynie Błaszczyk- Domańskiej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego za „rozgrzanie” wolontariuszy swoją obecnością, Januszowi Kłosowicz ze Sztabu WOŚP Sosnowiec za świetną współpracę, oraz wszystkim, którzy w tym dniu byli z nami.

gfx/files/bf35d08913eea5c1e1a71f1827bc4613-minipx.jpggfx/files/9fd43870766608b6b570f91d2a2a19c4-minipx.jpggfx/files/9f3d9bad3d4e76dce4ae5457ba66f619-minipx.jpggfx/files/57a030fbeae4062a1e8f249e6e168b07-minipx.jpggfx/files/dc413ad0c16c8cf39c73bc9155ed2a1b-minipx.jpggfx/files/ec4696861b1fccd2545b44aa3675f752-minipx.jpg


Wolontariacka Brygada Świętego Mikołaja

Święta Bożego Narodzenia to dla wielu Polaków czas wyjątkowy. Ale są też i tacy, dla których Wigilia i Boże Narodzenie to dni, jak każde inne. To właśnie wtedy osoby samotne, starsze, niepełnosprawne szczególnie odczuwają osamotnienie i niezaradność.

Centrum Wolontariatu MOPS Sosnowiec, we współpracy z Zespołem Szkół Ogólnokształcących nr 14, oraz  Panią Sylwią Andrzejewską, słuchaczką RCKU w Sosnowcu zorganizowało przedświąteczną akcję „Brygada Świętego Mikołaja”.
W ramach projektu „Niezależne Życie” nasi wolontariusze asystują osobom niepełnosprawnym, pomagają się usamodzielnić, odwiedzają ich w domach,  rozmawiają, wypełniają codzienną pustkę – Wiemy jednak, że najtrudniejszym czasem dla nich to przygotowania do świąt, dlatego na ten „gorący” okres została powołana „Brygada Świętego Mikołaja”- mówi Barbara Kasza koordynatorka wolontariatu.  
Zadaniem wolontariuszy z Brygady jest pomoc w świątecznych porządkach, umyciu okien, ubraniu choinki, dokonaniu zakupów. Realizacja projektu jest również okazją do nawiązania kontaktów międzypokoleniowych. Wolontariusze  przeprowadzili  w swojej szkole zbiórkę artykułów spożywczych, oraz samodzielnie wykonali kartki  świąteczne i stroiki . Te drobne upominki zostaną wręczone tuż przed świętami tym osobom, u których wolontariusze porządkowali na święta mieszkania , jak również kilku rodzinom objętych wsparciem MOPS, oraz bezdomnym przebywającym w Noclegowni  przy ul. Kaliskiej.

gfx/files/e26112af9e38edc1f7d7c55e7010da61-minipx.jpggfx/files/bf7f2778eb5ddd547a1d5f7e2af58fe1-minipx.jpggfx/files/36a101f88dc53fb15bd8c420b500c8ce-minipx.jpggfx/files/f44b1381a17b25da055be010e64bf2ee-minipx.jpg


„Niezależne życie - asystent osoby niepełnosprawnej gwarancją realizacji osobistych potrzeb”

Ruszył  projekt  „Niezależne życie - asystent osoby niepełnosprawnej gwarancją realizacji osobistych potrzeb”.

Osoby niepełnosprawne, zarówno dzieci jak i dorośli, często wymagają wsparcia. Zdarza się, że bez pomocy, nie mogą samodzielnie funkcjonować. Wielu rodziców osób z niepełnosprawnością nie widzi szans na ich niezależne życie, samodzielne zamieszkanie, możliwość decydowania o swoim losie czy założenia własnej rodziny. Nie zawsze też jest rodzina, która mogłaby zapewnić opiekę.
Mając na celu zapewnienie osobom z niepełnosprawnością wejście w społeczeństwo, pełne w nim funkcjonowanie i decydowanie o sobie, Centrum Wolontariatu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu przygotował projekt „Niezależne życie”. Ważnym założeniem projektu jest towarzyszenie osobom niepełnosprawnym, udzielanie potrzebnego wsparcia oraz umożliwienie jak najpełniejszego uczestnictwa w życiu społecznym poprzez asystę wolontariusza.
W celu podniesienia jakości usług na rzecz osób niepełnosprawnych projekt realizowany jest wspólnie z Regionalnym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu, które kształci przyszłych asystentów osób niepełnosprawnych i opiekunów medycznych.
W dniu 22 października w sali konferencyjnej RCKU ul. Stalowa 9a odbyły się warsztaty doradczo-informacyjne dla uczniów i słuchaczy szkoły na temat projektu „Niezależne życie”, oraz nowej oferty programowej na rzecz osób niepełnosprawnych. Przedstawiono również podstawy prawne wolontariatu, obowiązujące zasady, oraz kwestie związane z bezpieczeństwem. Warsztaty poprowadziła Kasza Barbara - koordynatorka wolontariatu MOPS, oraz Dorota Łątka - kierownik szkolenia praktycznego.
Wolontariusze już niebawem wyruszą do środowisk zgłoszonych do projektu przez pracowników socjalnych, gdzie będą mogli wykorzystać posiadaną wiedzę teoretyczną i powiązać ją z wiedzą praktyczną. Przyczyni się to do podniesienia poziomu umiejętności zawodowych i tym samym wpłynie na poprawę jakości życia osób niepełnosprawnych.

IMG_04653-minipx.jpg


Statuetka Ostoi Pokoju im. Matki Ewy trafiła do Wolontariatu MOPS

W dniu 20 września 2016 r. w Refektarzu „Ciszy Syjonu” Ostoi Pokoju w Bytomiu Miechowicach odbyła się gala finałowa konkursu o nagrodę „Ostoi Pokoju” im. Matki Ewy. Uroczystość uświetnił koncert pt. „Człowieczy los” - pieśni z repertuaru Anny German z udziałem artystów: Aldony Szostak - śpiew, i Michała Szkurienko- akompaniament.

Konkurs o nagrodę „Ostoi Pokoju” im. Matki Ewy został ustanowiony przez gminę Bytom, samorządy województw: śląskiego, opolskiego i dolnośląskiego oraz Diecezję Katowicką Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP.
W tym roku Kapituła nagrody „Ostoi Pokoju” przyznała ją dwóm laureatom .
W kategorii zbiorowej Centrum Wolontariatu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu otrzymało nagrodę za dar jednoczenia ludzi wokół idei pomagania, integrację i aktywność na rzecz lokalnego środowiska.
Statuetkę, oraz list gratulacyjny od Prezydenta Miasta Bytomia, Pana Damiana Bartyli odebrała Barbara Kasza – koordynatorka Wolontariatu MOPS. Nagroda ta jest wyróżnieniem dla wolontariuszy i ma stanowić zachętę do dalszego działania w wielu aspektach pomocy społecznej i organizacji wolontariatu.
W kategorii indywidualnej statuetkę odebrała Monika Sobik z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Godowie, która została nagrodzona za inicjatywę i zaangażowanie w akcje charytatywne, bezinteresowność i otwartość na drugiego człowieka.
Nagrody Ostoi Pokoju ustanowiono, aby upamiętnić Ewę von Tiele-Winckler z Miechowic. Tutaj się urodziła i założyła dzieło swojego życia, zakłady opiekuńcze, znane na całym świecie pod nazwą "Ostoja Pokoju".

IMG_0055-minipx.jpgIMG_0028-minipx.jpg


Sosnowieckie Dni Seniora

W dniach 9-13 maja nasze miasto było gospodarzem międzynarodowego projektu pn. „Sosnowiec łączy seniorów.

Senior w Europie XXI wieku”. Wzięli w nim udział członkowie Rady Seniorów Miasta Sosnowca i seniorzy z miast: Roubaix, Les Mureaux (Francja), Caerphilly (Walia), Etterbeek (Belgia). Seniorom towarzyszyli także przedstawiciele władz i osoby odpowiedzialne za realizację polityki senioralnej w miastach biorących udział w projekcie. Projekt otworzyła międzynarodowa debata zorganizowana w Sosnowieckim Parku Naukowo-Technologicznym, która umożliwiła wymianę doświadczeń w zakresie polityki senioralnej oraz dobrych praktyk w obszarze aktywności społecznej osób starszych.
Goście mieli również okazję poznać miasto w nietypowy sposób. W dniu 11 maja odbył się Plenerowy Turniej Wiedzy przygotowany we współpracy z uczniami sosnowieckich Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, którzy wcielili się w znane sosnowieckie postacie oraz z wolontariuszami z MOPS w Sosnowcu, zaangażowanymi w pomoc językową w komunikacji międzynarodowych uczestników.
Finał turnieju miał miejsce w Sali Widowiskowo-Koncertowej Muza, gdzie w kolejnym dniu odbył się również warsztat taneczny. 3-dniowe spotkanie zakończyła impreza z udziałem gości i sosnowieckich seniorów, poprowadzony przez znaną DJ-kę  Wikę

gfx/files/7bac72ceefd69925de469d82da415f8b-minipx.jpg


MOPS Sosnowiec w Błękitnym Marszu

W kwietniu obchodzony jest Światowy Miesiąc Wiedzy na Temat Autyzmu, który został ustanowiony w 2008 r. przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Celem głównym obchodów jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na problemy i potrzeby osób z autyzmem oraz zachęcenie do pogłębienia wiedzy na ten temat. Jednym z wydarzeń towarzyszących obchodom jest ogólnoświatowa akcja „Na niebiesko dla autyzmu”. Aby wyrazić swoją solidarność z osobami z autyzmem można ubrać się na niebiesko, zapalić niebieskie lampki w oknie lub przypiąć niebieski znaczek puzzla i zachęcić do tego innych.

11 kwietnia 2016 roku o godzinie 10:30 wyruszył drugi sosnowiecki "Błękitny Marsz", zorganizowany przez społeczność Gimnazjum nr 16. Uczestnicy marszu przeszli ulicami Legionów, Władysława Warneńczyka, Urbanowicz i Mościckiego do Parku Sieleckiego. W to szlachetne przedsięwzięcie po raz drugi włączyło się Centrum Wolontariatu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu, oraz uczestnicy Programu Aktywności Lokalnej rejonu pracy socjalnej „Wawel” w ramach projektu pozakonkursowego „Razem, więcej, lepiej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014- 20120. Uczestnikami marszu byli także uczniowie Szkół Podstawowych nr 4, 18 i 22, IV LO im. Staszica, VII LO im. Baczyńskiego i Zespołu Szkół Specjalnych nr 4 oraz piłkarze Zagłębia Sosnowiec. Akcja miała na celu promowanie wrażliwości oraz solidarności z osobami cierpiącymi na autyzm i zespół Aspergera. Gośćmi honorowymi imprezy byli Ewa Wachowicz i Dariusz Rekosz.

gfx/files/f19ccf0fecc8e6cd5faf77ed95b3b0d0-minipx.jpggfx/files/833f9fa467dc8ddb621840bdd3dfc98c-minipx.jpggfx/files/e36493d031feb751e3e2eaeff0dd2131-minipx.jpg


14 kwietnia obchodzony jest w Polsce Dzień Ludzi Bezdomnych

„..Żyją wśród nas, mijamy ich każdego dnia na ulicach... Często do osób bezdomnych podchodzimy z niechęcią i pogardą, a przecież oni również mieli kiedyś plany na swój los, tylko życie je trochę zweryfikowało..”

Dzień Ludzi Bezdomnych to doroczne wydarzenie mające zwrócić uwagę całego społeczeństwa na problemy ludzi bezdomnych. W ramach obchodów tego dnia organizowane są w Polsce akcje informacyjne oraz rozmaite akcje pomocy ludziom bezdomnym. Warto na chwilę pomyśleć o tych, którzy stracili wszystko. Jest to również okazja, by uświadomić sobie, że ludzie bezdomni są częścią społeczeństwa i żyją wśród nas każdego dnia. Warto o tym pamiętać, nie tylko w dniu ich święta.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu tego typu działania wpisuje w swoją działalność codzienną. Jednym z nich jest projekt „Życzliwy patrol” realizowany przez Centrum Wolontariatu MOPS Sosnowiec. Jego celem jest:

1. Aktywizacja osób bezdomnych. Poszerzenie dostępów do informacji, pomoc w rozwijaniu zainteresowań zawodowych i twórczych - cykliczne spotkania w placówkach pomocowych (np. noclegownie, ośrodki wsparcia).
2. Wsparcie osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością w postaci bezpłatnego poradnictwa prawnego.
3. Prowadzenie kampanii informacyjnej poprzez rozdawanie ulotek na ulicach naszego miasta z adresami służb miejskich i innych podmiotów wspierających osoby bezdomne.

Wszystkich, którzy chcieliby dołączyć do Centrum Wolontariatu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu zapraszamy do kontaktu z koordynatorem Panią Barbarą Kasza pod numerem telefonu 500 536 369 oraz do odwiedzenia strony internetowej www.mopssosnowiec.pl, gdzie znajdą Państwo wszelkie niezbędne informacje.

 


Dzieci odpoczywają wolontariusze pomagają

Ferie zimowe to dla dzieci okres wypoczynku, relaksu i zabawy, a dla wolontariuszy wzmożonej pracy, podczas której zapewniają bezpieczeństwo najmłodszym.

 „Ferie bez nudy” to projekt Centrum Wolontariatu MOPS Sosnowiec, który rozpoczął się 16 lutego br. Aby zapobiec nudzie, dzieciaki które spędzają ferie w mieście maja możliwość uczestnictwa w zabawach promowanych przez Centrum Wolontariatu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu. Przez dwa tygodnie grupa ponad 20 dzieci spędzi czas na basenie, w jacuzzi, saunie, w kinie, teatrze, oraz na lodowisku.

W organizację efektywnego spędzenia wolnego czasu przez dzieci i młodzież włączyło się Kino HELIOS, Poseł VII kadencji Sejmu RP Witold Klepacz, oraz MOSiR. Wszystkie atrakcje są dla dzieci bezpłatne.
Przed nami ostatni tydzień ferii i zimowych szaleństw, ale nie koniec pomysłów na zajęcia pozalekcyjne, które są organizowane przez cały rok. Jeśli podoba Ci się to co robimy, masz potrzebę pomagania i chęci spożytkowania swojej energii, nabycia doświadczenia w pracy z dziećmi, wystarczy zgłosić się do koordynatora wolontariatu.

Helios 18.02.2016-minipx.jpgIMG_9684-minipx.jpg


Zawieszony pączek

Zawieszona kawa? A może pączek? ..... wszystko to swój początek miało we Włoszech. Pod tą tajemniczą nazwą kryje się ciekawy zwyczaj rodem z Neapolu. Kiedy do baru przychodził wyjątkowo szczęśliwy klient często zamawiał “il caffè sospeso”, innymi słowy zamawiał jedną kawę, ale płacił za dwie. Swoją pił i wychodził, druga zaś czekała w barze na nieznajomego, który nie mógł pozwolić sobie na jej zakup. Mógł za to przyjść do baru i zapytać, czy przypadkiem nie czeka tam na kogoś “zawieszona kawa”, którą otrzymywał, oczywiście gratis.

Jako Polacy lubimy kultywować tradycje, np. tłusty czwartek. Nic nie stoi na drodze, aby te, już zakorzenione w naszej kulturze, połączyć z nowymi, które przyszły zza granicy, zwłaszcza jeśli mogą komuś sprawić przyjemność i wywoływać uśmiech na twarzy. Właśnie taki tradycyjny mix postanowili zorganizować wolontariusze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu wraz z sosnowieckimi stacjami Shell oraz Piekarnią „Maciuś”. Każdy klient wybranych stacji wraz z zakupem pączków może je także „zawiesić”, a wolontariusze MOPS Sosnowiec w czwartkowy wieczór 4 lutego dostarczą je do noclegowni, ośrodka dla bezdomnych oraz ogrzewalni. Zainteresowanych akcją zapraszamy na stacje benzynowe Shell przy ul. Kresowej, ul. Br. Mieroszewskich, ul. Mikołajczyka oraz ul. Zagłębia Dąbrowskiego w Sosnowcu. Wszystkim, którzy wezmą udział w akcji serdecznie dziękujemy a ze swojej strony życzymy smacznego tłustego czwartku.

1..-minipx.jpgIMG_95322-minipx.jpgIMG_95155-minipx.jpg


Wolontariusze MOPS zagrali dla Orkiestry

W ubiegłą niedzielę odbył się 24 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Także w tym roku wolontariusze MOPS Sosnowiec nie zawiedli, 18 - osobowa grupa wolontariuszy już od godziny 8.00 kwestowała w Centrum Handlowym Auchan, na terenie Sosnowca oraz w miastach ościennych.

Wsparciem dla WOŚP był zorganizowany przez Stowarzyszenie Nowoczesny Sosnowiec przy współudziale Centrum Wolontariatu „Przystanek ciepło”, czyli miejsce, gdzie każdy z wolontariuszy po okazaniu identyfikatora mógł rozgrzać się gorącym napojem i naładować baterie do dalszej kwesty.  Ukoronowaniem całego dnia było wspólne odpalenie światełka do nieba podczas wojewódzkiego finału Orkiestry na Górce Środulskiej. W tym roku wolontariusze zbierali pieniądze na zakup urządzeń medycznych dla oddziałów pediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki medycznej seniorów.

IMG_92255 — kopia-minipx.jpg


Działam – pomagam - jestem wolontariuszem

W poniedziałek 21 grudnia br. odbyło się w sosnowieckim Kinie Helios spotkanie przedświąteczne dla dzieci i młodzieży, które zakończyło kolejną edycję programu wolontaryjnego pn. „Bliskie spotkania z wiedzą". 50 - osobowa grupa obejrzała  „Gwiezdne wojny: Przebudzenie Mocy” w wersji 3D, a słodkie upominki, oraz spotkanie z Mikołajem dodatkowo podkreśliły świąteczny nastrój.

Projekt „Bliskie spotkania z wiedzą” skierowany był do dzieci i młodzieży z rodzin objętych wsparciem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu. Miał na celu wsparcie i pomoc uczniom, którzy mają trudności w nauce, a także pobudzanie ich do aktywności dzięki bogatej ofercie form spędzania czasu wolnego. Projekt Centrum Wolontariatu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu uzyskał dofinansowanie w ramach Minigrantu „Działam, pomagam, jestem wolontariuszem”, którego fundatorem był ArcelorMittal Poland i trwał od czerwca do grudnia 2015 roku. Serdeczne podziękowania dla naszej wolontariuszki Marioli Hacia - Grotickiej, która w ramach wolontariatu pracowniczego pozyskała dotację na nasze działania.

mikołajki (1)-minipx.jpgmikołajki (2)-minipx.jpg


Filmowe Andrzejki z Wolontariatem

Filmowe Andrzejki dla najmłodszych to kolejna z propozycji Centrum Wolontariatu MOPS Sosnowiec skierowana do dzieci i młodzieży uczestniczących w projekcie  „Bliskie spotkania z wiedzą”.

Andrzejki to nie tylko lanie wosku i wróżby. W dzisiejszych czasach to przede wszystkim okazja do dobrej zabawy oraz spędzenia czasu w gronie znajomych. „Dobry dinozaur” to rewelacyjna animacja Disneya w sam raz na andrzejkowe popołudnie. Opowiada historię chłopca, który zostaje odnaleziony i przygarnięty przez dinozaury. Podczas swojej wędrówki przeżyją wiele zabawnych i wzruszających przygód. Filmowe Andrzejki  zostały  zorganizowane 30 listopada 2015 r. w kinie Helios, w ramach MINIGRANTU „Działam, Pomagam, jestem wolontariuszem", współfinansowanego przez ArcelorMittal Poland.  Serdecznie dziękujemy firmie ArcelorMittal Poland za pomoc w realizacji projektu.

KINO-minipx.jpg


Wolontariat MOPS Sosnowiec na Gali Dobrych Inicjatyw

Ludzie, którzy zmieniają rzeczywistość – pod takim hasłem odbywa się czwarta edycja Gali Dobrych Inicjatyw, która będzie miała miejsce w dniach 26-27 listopada 2015 r. Podczas uroczystości w Sali Widowiskowo-Koncertowej Muza poznamy między innymi Wolontariusza Roku, Społecznego Animatora Roku oraz Firmę przyjazną społeczności lokalnej. Prestiżowe wyróżnienia za działalność społeczną na rzecz mieszkańców Sosnowca wręczy Prezydenta Miasta. Imprezą towarzyszącą będą pierwsze sosnowieckie Targi Wolontariatu oraz koncert zespołu Fair Weather Friends.

Tegoroczna edycja ma charakter otwarty. To znaczy, że oprócz organizacji pozarządowych mogą wziąć w niej udział mieszkańcy. Nową kategorią konkursową jest wyróżnienie dla Społecznego Animatora Roku – Doceniamy ogromną pracę i wkład organizacji pozarządowych w poprawę jakości życia w mieście. Często jednak osoby nie związane z organizacjami lub działające w grupach nieformalnych podejmują działania na rzecz dobra mieszkańców, i takie osoby chcemy również wyróżnić – podkreśla prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński.

W tym roku do Gali zgłoszono dwudziestu nominowanych. Wyróżnieni, wybrani przez Kapitułę Konkursową otrzymają statuetki wykonane przez podopiecznych z Zespołu Szkół Specjalnych nr 4 w Sosnowcu, którymi opiekuje się Anna Pałys-Zatorska. Internauci tradycyjnie wybiorą Wolontariusza Roku.

Po raz pierwszy imprezą towarzyszącą Gali będą Targi Wolontariatu. – Wezmą w nich udział nie tylko sosnowieckie organizacje pozarządowe. Swój udział zapowiedzieli między innymi Regionalne Centrum Wolontariatu w Katowicach, Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości w Dąbrowie Górniczej – mówi Paulina Adamus, Naczelnik Wydziału Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. – Będzie to niepowtarzalna okazja szczególnie dla tych organizacji, które aktywnie poszukują wolontariuszy do zaprezentowania swojej działalności szerszemu gronu odbiorców. Ponieważ do udziału w targach zaprosiliśmy również młodzież, nie zabraknie dobrej muzyki i ciekawej oprawy – dodaje Adamus.

Źódło: www.sosnowiec.pl

 


Nowe  wyzwania – nowe  możliwości

W piątek 21 sierpnia 40 osobowa grupa dzieci wyruszyła na jednodniową wycieczkę autokarową, zorganizowaną przez Centrum Wolontariatu MOPS Sosnowiec. Program obejmował wiele atrakcji w tym zwiedzanie GEOsfery na terenie Sadowej Góry oraz AgroPiknik na prywatnym ranczo.

GEOsfera to centrum edukacji geologiczno-ekologicznej. W sali dydaktycznej Geosfery dzieci dowiedziały się o notozaurach – czterometrowych potworach, które królowały kiedyś na naszym terenie oraz obejrzały bogatą kolekcję skał, skamieniałości i minerałów. Ten wyjątkowy i unikatowy w skali kraju park tematyczny jest miejscem wypoczynku, rozrywki, edukacji i rekreacji.

Drugą częścią wycieczki był przejazd do jednej z dzielnic Jaworzna , gdzie na terenie rancza Pana Stanisława Korbiela,  Centrum zorganizowało AgroPiknik. Wszyscy mogli posilić się kiełbasą z grilla, pysznymi bułeczkami oraz innymi przysmakami, a także zobaczyć niezwykły pokaz profesjonalnej jazdy konnej. Każde dziecko miało okazję przejechać się konno i nakarmić zwierzęta domowe - kozy, króliki, koty i pieski. Dodatkową atrakcją był również pokaz Bractwa Rycerskiego zajęcia plastyczne, zawody sportowe, zabawy i konkursy. Dzieci wzięły także udział w zajęciach przyrodniczo-edukacyjnych, dzięki którym dowiedziały się jak wygląda stajnia, w jaki sposób pielęgnować i dbać o konie oraz inne zwierzęta gospodarcze.

- Zdecydowana większość dzieci nigdy nie była w gospodarstwie rolnym. Nie widziała zwierząt, obsianych pól i maszyn rolniczych. Swoją wiedzę na temat życia na wsi czerpała dotąd tylko z książek, zdjęć i telewizji. Organizując wycieczkę chcieliśmy wzbudzić zainteresowanie światem zwierząt, pięknem naszego regionu, otaczającej nas przyrody oraz zachęcać dzieci do częstego, aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu – mówi Barbara Kasza, Koordynator Centrum Wolontariatu MOPS Sosnowiec

Wycieczka została zorganizowana w ramach projektu wolontarystycznego  „Bliskie spotkania z wiedzą”, współfinansowanego przez ArcelorMittal w ramach MINIGRANTU „Działam, Pomagam, jestem wolontariuszem".
Za pomoc w realizacji projektu serdecznie dziękujemy Gospodarzom rancza oraz instruktorom jazdy konnej, Bractwu Rycerskiemu, SCOP, prywatnym darczyńcom i Wolontariuszom.

Agropiknik (12)-minipx.jpgAgropiknik (4)-minipx.jpgAgropiknik (21)-minipx.jpgAgropiknik (10)-minipx.jpgAgropiknik (13)-minipx.jpg

 


Bliskie spotkania z wiedzą

W piątek 15 lipca  br. odbyła się wycieczka dzieci z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu do Planetarium Śląskiego w Chorzowie. Wycieczka została zorganizowana w ramach projektu wolontarystycznego  „Bliskie spotkania z wiedzą” współfinansowanego przez ArcelorMittal w ramach MINIGRANTU „Działam, Pomagam, jestem wolontariuszem". 

Planetarium w Chorzowie powstało w 1955 dla uczczenia pamięci wielkiego astronoma Mikołaja Kopernika. Zostało wyposażone w aparaturę projekcyjną, umieszczoną pod 23-metrową kopułą, stanowiącą ekran sztucznego nieba. Pod niebem planetarium dzieci obejrzały „Podróż Małego Księcia”. Po projekcji zwiedziły dziedziniec, gdzie znajduje się okazałych rozmiarów zegar słoneczny oraz wystawę w planetarium. Przewodnik opowiedział o rozwoju zegarów na przestrzeni wieków oraz o tym, jak ważne w astronomii jest mierzenie czasu. Na wystawie dzieci mogły zobaczyć liczne eksponaty, a także sprawdzić ile ważyłyby ich ciała na księżycu.  

Wakacje to dobry czas, by poprzez podróże i wspólnie spędzony czas przekazać dzieciom nowe wiadomości, czy umiejętności.

 

8-minipx.jpg6-minipx.jpg


Wyniki prac kapituły konkursu Barwy Wolontariatu

Znane są już wyniki prac kapituły konkursu Barwy Wolontariatu organizowanego corocznie przez Ogólnopolską Sieć Centrów Wolontariatu. Spośród ponad stu nadesłanych zgłoszeń, w dziesiątce finalistów reprezentowanych przez różne środowiska i obejmujących różne obszary aktywności społecznej, znalazła się Wolontariuszka Centrum Wolontariatu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Anna Parzelska. Gala Wolontariatu kończąca konkurs odbyła się 8 czerwca w Warszawie. 

Anna Parzelska jest Wolontariuszką w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sosnowcu. W 2013 roku wyróżniona została przez Miasto Sosnowiec tytułem Wolontariusza Roku, a w 2014 została Wolontariuszem Roku podczas Śląskiej Gali Wolontariatu. Wyróżnienie przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej jest doskonałym podsumowaniem jej dotychczasowej działalności na rzecz mieszkańców naszego miasta. Przez ten czas angażowała się w wiele projektów realizowanych przez Ośrodek, lecz swój czas i serce w sposób szczególny poświęciła osobom bezdomnym i uzależnionym poprzez projekt „Życzliwy Patrol” oraz dzieciom w projekcie „Bliskie spotkania z wiedzą”.

- Wolontariat jest dla mnie czymś, co daje mi możliwość poznawania drugiego człowieka. Każda spotkana przeze mnie osoba jest inna, wyjątkowa, ma swoją historię. To dzięki rozmowie i pracy z daną osobą staram się zrozumieć drugiego człowieka, wczuć się w jego położenie, tym samym wyjść poza swój schemat myślowy, stereotypowy – stwierdza Anna Parzelska. Sposób, w jaki mówi o swojej pracy na rzecz Centrum Wolontariatu nie tylko zachęca inne osoby do tego, by wstąpić w szeregi wolontariuszy, lecz także pozwala spojrzeć pod innym kątem na własne życie. Jak widać, robiąc z pozoru kilka prostych rzeczy można jednocześnie pracować na wielu płaszczyznach i robić wiele dobrego. - To nie prawda, że wolontariat jest bezinteresowny, ja oprócz tego, że pomagam dostaje od tych ludzi bardzo wiele i nie są to rzeczy materialne, dostaje ich doświadczenie, przeżycia, emocje, problemy, które często są wspólne dla nas wszystkich. Kontakt z człowiekiem, który otwarcie mówi o sobie i otwiera się przede mną jest niepowtarzalny. Bywa, że zapominam o rzeczach naprawdę istotnych, mam pracę, mieszkanie, jestem zdrowa i nieraz nie zwracam na to wszystko uwagi. Wystarczy jednak spotkać się z bezdomną osobą, która straciła wszystko i od razu zaczynam doceniać to, co mam. Dotykam wtedy prawdy i przypominam sobie, co w życiu jest ważne. Podczas różnych rozmów dochodzę do wniosku, że w tym wszystkim najważniejszy jest człowiek, bo stracić można wiele rzeczy, ale drugiego człowieka nic nie zastąpi – podsumowuje Anna Parzelska. 

 

- Nikogo chyba nie trzeba przekonywać, jak cenna dla ludzi i środowisk oczekujących wsparcia jest pomoc wolontariuszy. Jak wiele życzliwości, ciepła i pogody ducha niosą ze sobą w swej posłudze na rzecz innych. To w dużej mierze dzięki pracy wolontariuszy możliwe jest zmienianie na lepsze otaczającego nas świata – to słowa Prezesa Centrum Wolontariatu Pana Dariusza Pietrowskiego do wszystkich osób nominowanych podczas tegorocznej Gali. Serdecznie gratulujemy Annie Parzelskiej zdobytego wyróżnienia. Wszystkich, którzy chcieliby dołączyć do Centrum Wolontariatu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu zapraszamy do kontaktu z koordynatorem Panią Barbarą Kaszą pod numerem telefonu 500 536 369 oraz do odwiedzenia strony internetowej www.mopssosnowiec.pl, gdzie znajdą Państwo wszelkie niezbędne informacje. 

gfx/files/37d20c00d5464a470d3a52648bc1ac4e-minipx.jpg


Kino na Temat

Większość młodych ludzi pozornie posiada wszystko, czego może potrzebować do szczęścia – rodzinne ciepło, dom, szkołę, beztroskie życie w gronie najbliższych i przyjaciół. Patrząc na współczesną młodzież, widzimy ludzi wolnych, szczęśliwych, przed którymi świat stoi otworem. W praktyce świat nastolatków jest bardziej skomplikowany. Codziennie każdy z nich staje przed problemami i dylematami wieku dorastania, adekwatnymi do rzeczywistości obecnych czasów. Problemy te, ze względu na zmiany cywilizacyjne i kulturowe ostatnich lat mogą dorosłym wydawać się obce. Jedną z dróg do ich rozwiązania okazuje się rozmowa. 

Kino na Temat to cykl imprez tematycznych, dotyczących aktualnych tematów społecznych, prowadzony przez zapraszanych ekspertów. Skierowane są do młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. Ostatnie spotkanie z cyklu odbyło się 12 czerwca br. i połączone było z projekcją filmu Jurassic World. Jego tematyka stała się okazją do dyskusji nt. Po co nam "głupie" pomysły? Zmiana: inspiracje, mutacje i innowacje. W rolę eksperta tym razem wcieliła się Barbara Kasza – koordynator Centrum Wolontariatu MOPS Sosnowiec, która jednocześnie przedstawiła działalność Centrum, jego założenia a także korzyści płynące z pomocy innym poprzez wolontariat. Wśród sosnowieckiej młodzieży biorącej udział w spotkaniu nie zabrakło Wolontariuszy MOPS - uczniów z ZSO nr 14 w Sosnowcu, dla których  Centrum Wolontariatu dzięki współpracy z Kinem Helios przygotowało bezpłatne wejściówki.

Wszystkich chętnych do udziału w spotkaniach jak również do wstąpienia w szeregi Centrum Wolontariatu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu zapraszamy do kontaktu z Koordynatorem, Panią Barbara Kaszą pod numerem telefonu 500 536 369 bądź kontakt mailowy pod adresem wolontariat@mopssosnowiec.pl

gfx/files/d52eaad0f344027ac3fa8b26d039c523-minipx.jpg


Nowe wyzwania - nowe możliwości

W piątek 21 sierpnia 40 osobowa grupa dzieci wyruszyła na jednodniową wycieczkę autokarową, zorganizowaną przez Centrum Wolontariatu MOPS Sosnowiec. Program obejmował wiele atrakcji w tym zwiedzanie GEOsfery na terenie Sadowej Góry oraz AgroPiknik na prywatnym ranczo.

GEOsfera to centrum edukacji geologiczno-ekologicznej. W sali dydaktycznej Geosfery dzieci dowiedziały się o notozaurach – czterometrowych potworach, które królowały kiedyś na naszym terenie oraz obejrzały bogatą kolekcję skał, skamieniałości i minerałów. Ten wyjątkowy i unikatowy w skali kraju park tematyczny jest miejscem wypoczynku, rozrywki, edukacji i rekreacji.

Drugą częścią wycieczki był przejazd do jednej z dzielnic Jaworzna , gdzie na terenie rancza Pana Stanisława Korbiela,  Centrum zorganizowało AgroPiknik. Wszyscy mogli posilić się kiełbasą z grilla, pysznymi bułeczkami oraz innymi przysmakami, a także zobaczyć niezwykły pokaz profesjonalnej jazdy konnej. Każde dziecko miało okazję przejechać się konno i nakarmić zwierzęta domowe - kozy, króliki, koty i pieski. Dodatkową atrakcją był również pokaz Bractwa Rycerskiego zajęcia plastyczne, zawody sportowe, zabawy i konkursy. Dzieci wzięły także udział w zajęciach przyrodniczo-edukacyjnych, dzięki którym dowiedziały się jak wygląda stajnia, w jaki sposób pielęgnować i dbać o konie oraz inne zwierzęta gospodarcze.

- Zdecydowana większość dzieci nigdy nie była w gospodarstwie rolnym. Nie widziała zwierząt, obsianych pól i maszyn rolniczych. Swoją wiedzę na temat życia na wsi czerpała dotąd tylko z książek, zdjęć i telewizji. Organizując wycieczkę chcieliśmy wzbudzić zainteresowanie światem zwierząt, pięknem naszego regionu, otaczającej nas przyrody oraz zachęcać dzieci do częstego, aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu – mówi Barbara Kasza, Koordynator Centrum Wolontariatu MOPS Sosnowiec

Wycieczka została zorganizowana w ramach projektu wolontarystycznego  „Bliskie spotkania z wiedzą”, współfinansowanego przez ArcelorMittal w ramach MINIGRANTU „Działam, Pomagam, jestem wolontariuszem". Za pomoc w realizacji projektu serdecznie dziękujemy Gospodarzom rancza oraz instruktorom jazdy konnej, Bractwu Rycerskiemu, SCOP, prywatnym darczyńcom i Wolontariuszom.

1-minipx.jpg3-minipx.jpg

DSCF1018-minipx.jpgDSCF1051-minipx.jpg


Bajkowy Dzień Dziecka z Wolontariatem 

Kreatywnie, twórczo, z wielkimi emocjami i radośnie – tak dzieci uczestniczące w projekcie wolontarystycznym pt. „Bliskie spotkania z wiedzą” spędziły Dzień Dziecka. Zgodnie z tradycją, 1 czerwca Wolontariusze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu, we współpracy z kinem Helios przygotowali szereg atrakcji dla najmłodszych.

Kolorowe balony, mnóstwo malowanek, słodkie upominki i wiele zabaw umiliło dzieciom oczekiwanie na seans kinowy, oraz dostarczyło wiele powodów do uśmiechu. Z okazji swojego święta dzieci miały możliwość obejrzeć bajkę „Rechotek” - pełną niezwykłych przygód i znakomitego humoru animowaną opowieść o najbardziej kumatej żabce świata.Dodatkową atrakcją dla wszystkich dzieci, które odwiedziły tego dnia sosnowieckie Kino Helios było malowanie buziek. Dziękujemy wszystkim za wspólne spędzenie czasu, a Kinu Helios za bezpłatne wejściówki,  bo  uśmiech dziecka w Dzień Dziecka, to największa radość.

11-minipx.jpg5-minipx.jpg10-minipx.jpg


Na niebiesko dla autyzmu

31 marca 2015 roku o godzinie 10:30 wyruszył pierwszy sosnowiecki "Błękitny Marsz", zorganizowany przez społeczność Gimnazjum nr 16, pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Sosnowca Arkadiusza Chęcińskiego. Przemarsz ulicami Sosnowca poprowadził Krzysztof Skiba, muzyk zespołu Big Cyc. Wolontariusze Centrum Wolontariatu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w solidarności z osobami chorymi na autyzm, włączyli  się w to szlachetne przedsięwzięcie, będące rozpoczęciem kwietniowych obchodów Miesiąca Wiedzy na Temat Autyzmu.

2 kwietnia to Światowy Dzień Wiedzy na Temat Autyzmu, który ustanowiony został w 2008 r. przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Obchody Dnia mają na celu podnoszenie świadomości społecznej na temat autyzmu. Są również okazją do globalnego politycznego zaangażowania i bardziej efektywnej współpracy międzynarodowej w tej dziedzinie. Podstawowe założenia obejmują zwiększenie potencjału zaspokajania szczególnych potrzeb osób dotkniętych autyzmem, umożliwienie rozwijania indywidualnych talentów oraz poprawę dostępu do usług opiekuńczych i pomocowych dla społeczności osób dotkniętych autyzmem. Coroczne obchody Światowego Dnia Wiedzy na temat Autyzmu mają zachęcić do podejmowania takich działań i zwrócić uwagę na niedopuszczalną dyskryminację, nadużycia i izolację, jakich doświadczają ludzie dotknięci autyzmem i ich najbliżsi. Jak podkreśla Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych, osoby z autyzmem są równe wobec prawa i przysługują im wszystkie prawa człowieka i podstawowe wolności.Każdy, kto chce przyłączyć się do akcji, 2 kwietnia może np. dodać coś niebieskiego do ubrania (to międzynarodowy kolor autyzmu), a także wesprzeć finansowo organizacje działające na rzecz osób z autyzmem (np. przekazać 1 proc. podatku lub darowiznę). 

niebiesko dla autyzmu 2-minipx.jpgniebiesko dla autyzmu-minipx.jpg


Poradnictwo prawno - psychologiczne dla bezdomnych

„Równe szanse” – to kolejna edycja projektu realizowanego przez Centrum Wolontariatu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu skierowanego do osób bezdomnych i zagrożonym bezdomnością.

Każdy z uczestników projektu będzie miał możliwość skorzystania z bezpłatnego poradnictwa prawnego, wsparcia psychologicznego, jak również pomocy w ugodowym rozwiązywaniu konfliktów poprzez wykorzystanie mediacji. Pomoc udzielana będzie przez wykwalifikowanych wolontariuszy bezpośrednio w Noclegowni dla Bezdomnych.Projekt obejmie również poradnictwo prawno - administracyjne w tym udzielanie porad z zakresu pism administracyjnych, wniosków do urzędów administracji, urzędów pracy i innych instytucji, udzielania wyjaśnień i porad z zakresu możliwości skorzystania z rozwiązań ustawowych, pomoc przy rozwiązywaniu spraw mieszkaniowych i socjalnych. Dostarczanie informacji na temat dostępnych usług, wspieranie, kontaktowanie i podtrzymywanie relacji z określonymi instytucjami, stanowią ważny element w procesie usamodzielnienia osób bezdomnych. Projekt realizowany będzie przez Centrum Wolontariatu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu do grudnia br.


Wolontariusze MOPS zagrali dla Orkiestry

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała  po raz 23.  Podczas niedzielnego finału Orkiestry w Sosnowcu  odbyło  się wiele imprez. W sztabie w II LO im. E. Plater pieniądze do puszek zbierało 95 wolontariuszy, w sztabie Gimnazjum nr 13, aż 240.  W akcję włączyli się również Wolontariusze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu -  uczniowie ZSO nr 14.  

W tym roku cały dochód z imprezy zostanie przekazany na rzecz podtrzymania wysokich standardów leczenia dzieci na oddziałach pediatrycznych i onkologicznych oraz godnej opieki medycznej seniorów.  

gfx/files/1ba5f44231986c57981393bc1ca9736a-minipx.jpggfx/files/e60e071907560d79feebba365b0da26a-minipx.jpg


Ferie bez nudy

„Ferie bez nudy ” rozpoczęte !!!  42 dzieci zgłoszonych do projektu przez pracowników socjalnych i asystentów rodzin weźmie udział w projekcie „ Ferie bez nudy” organizowanym przez Centrum Wolontariatu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu.  

Zajęcia odbywać się będą codziennie od poniedziałku do piątku w okresie od 2-13 lutego 2015 r.W programie m.in. wesołe zabawy , ciekawe konkursy, kino, basen, lodowisko, wycieczka do „Sztolni Czarnego Pstrąga”. Ferie to czas odpoczynku, relaksu oraz przygotowania się do nowego semestru i nowych szkolnych wyzwań. Chcemy, żeby ten czas był wykorzystany przez dzieci aktywnie, ciekawie i twórczo.

ferie bez nudy-minipx.jpg


Anna Parzelska Wolontariuszem Roku 2014 

W czwartkowe popołudnie 18 grudnia 2014 r. w auli Wydziału Teologicznego w Katowicach przy ul. Jordana 18 odbyła się Śląska Gala Wolontariatu. Organizatorzy konkursu podkreślali, że wybór laureatów był wyjątkowo trudny. Kapituła Konkursu, spośród 42 zgłoszeń wyłoniła dwa pierwsze miejsca.  

Tytuł Wolontariusza Roku 2014 w województwie śląskim w kategorii indywidualnej otrzymała Anna Parzelska nominowana przez Centrum Wolontariatu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu. W kategorii grupowej wyróżnione zostało Szkolne Koło Wolontariatu przy Gimnazjum nr 1 im. Janusza Korczaka w Lędzinach. 

Anna Parzelska od 2013 r. jest wolontariuszem programów realizowanych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sosnowcu - „Bliskie spotkania z wiedzą”, skierowanego do dzieci i młodzieży, mającego na celu zachęcanie do nauki i pracę z emocjami podopiecznych Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego, oraz programu „Życzliwy Patrol” skierowanego do osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością, w ramach którego pracuje w Noclegowni dla Bezdomnych oraz Izbie Wytrzeźwień.

Ania zdobyła I miejsce wśród laureatów Etapu Regionalnego Konkursu „Barwy Wolontariatu” i tym samym jej zgłoszenie zostanie przekazane do etapu ogólnopolskiego. 

 

Bez nazwy-1-minipx.jpg4-minipx.jpgIMG_5822-minipx.jpg


Brygada Świętego Mikołaja

6 grudnia br. Wolontariusze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dołączyli do Brygady Świętego Mikołaja. MOPS Sosnowiec we współpracy z kinem Helios przyszykował Mikołajkowe niespodzianki. Dla 30 dzieci wytypowanych do projektu przygotowaliśmy słodkie upominki, konkursy z nagrodami, oraz bezpłatne wejściówki  na zestaw bajek "Parauszek i Przyjaciele". 

Wszystkie dzieci, które odwiedziły tego szczególnego dnia sosnowieckie Kino Helios mogły spędzić miło czas z Brygadą Świętego Mikołaja. Wolontariusze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej także dla nich przygotowali wiele zabaw. Były malowane noski reniferów ,rysunki dla Mikołaja oraz mnóstwo konkursów. 

4-minipx.jpg5-minipx.jpg


Sosnowiecki Wolontariusz Roku

Sosnowieckie Centrum Organizacji Pozarządowych już po raz trzeci zorganizowało dwa konkursy propagujące ideę wolontariatu oraz wspieranie organizacji pozarządowych przez sektor prywatny i publiczny.

Nominowani przez sosnowieckie NGO kandydaci ubiegali się o tytuł: „Sosnowiecki Wolontariusz Roku 2013" oraz „Mecenas NGO Roku 2013".

Finał oraz ogłoszenie wyników nastąpiło podczas uroczystej Gali Laureatów NGO w dniu 14 listopada 2014 r., o godz. 17.00, w Sali Koncertowej Zespołu Szkół Muzycznych w Sosnowcu.

Z ramienia Kierownictwa Miasta obecni byli Prezydent Miasta Sosnowca: Kazimierz Górski, Wiceprezydent Miasta Sosnowca: Pani Agnieszka Czechowska – Kopeć, która pełniła funkcję Przewodniczącej Kapituły Konkursowej. Swoją obecnością zaszczycił Galę również Wicemarszałek Województwa Śląskiego Pan Kazimierz Karolczak. Nie zabrakło również reprezentantów Rady Miejskiej. Oficjalnego otwarcia Gali dokonali Pan Prezydent Kazimierz Górski oraz Pani Wiceprezydent Agnieszka Czechowska-Kopeć. W Konkursie „Mecenas NGO Roku 2013" Zwycięzcą została Fundacja „UNIA BRACKA" - nominowana przez Centrum Wolontariatu MOPS.

W Konkursie „Sosnowiecki Wolontariusz Roku 2013" - Główną nagrodę, czyli tytuł „Wolontariusza Roku 2013" przypadł Pani Annie Parzelskiej – Wolontariuszce Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu. Laureaci konkursów otrzymali statuetki oraz symboliczne nagrody ufundowane przez Miasto oraz Firmę Tchibo. Muzycznie czas spędzany na Sosnowieckiej Gali Laureatów NGO uświetnił występ Piotra Szumlasa oraz Jakuba Zaborskiego – Zwycięzców 5 edycji programu Must Be The Music. 

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

DSC01814-minipx.jpgDSC01647-minipx.jpgDSC01660-minipx.jpgDSC01769-minipx.jpg


Festiwal Euro śródziemnomorskiej Solidarności Młodych

W dniach od 24  do 26 października 2014 roku w Nimes we Francji odbył się Festiwal Euro śródziemnomorskiej Solidarności Młodych. Jego organizatorem było stowarzyszenie Secours populaire francais (SPF). Reprezentantami ze strony naszego miasta były Wolontariuszki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu – Ewelina Sypek i Sylwia Śliwińska.

Głównym celem Festiwalu była wymiana myśli, projektów, spostrzeżeń na temat tego, jak ulepszyć solidarność jutra. Zgromadził on niemal 300 młodych ludzi, wśród nich 200 z wszystkich regionów Francji, 70 z krajów europejskich i 30 z krajów południowych Basenu Morza Śródziemnego. Wydarzenie to było ważnym spotkaniem dla stowarzyszeń, które działają na rzecz walki  z ubóstwem i zagrożeniem biedą wśród młodych ludzi w skali europejskiej i krajów śródziemnomorskich. Uczestnicy festiwalu spotkali się, by wymienić się najlepszymi praktykami, swoim doświadczeniem, naszkicować perspektywy współpracy na rzecz mobilizacji młodych. Festiwal to również krok naprzód w budowaniu euro śródziemnomorskiej solidarności, umacnianiu poczucia przynależności do Europy i bliskości ze swoimi sąsiadami.

Pierwszy dzień  Festiwalu rozpoczął się od spotkania „okrągłego stołu” z przedstawicielami „Le Monde diplomatique”.  W drugim dniu odbyły się cztery warsztaty na których m.in. wymyślano oryginalny sposób na plan zbiórki potrzebnych rzeczy i żywności dla najuboższych. Należało dać tytuł wydarzeniu, opisać cele, przebieg i podać potrzebne materiały. - Za każdy pomysł dostawało się jednego naleśnika - wspomina z uśmiechem Sylwia Śliwińska.

Częścią programu Festiwalu był również przemarsz ulicami Nimes, podczas którego zbierano pieniądze dla powodzian, którzy ucierpieli podczas ostatniej powodzi jaka nawiedziła Francję. Młodzież odtańczyła zumbę na placu przed la Maison Carée, a w Arenie Nimes (rzymski amfiteatr) utworzono  liczbę 70, symbolizującą 70 lat istnienia SPF. W ostatnim dniu podsumowano sobotnie warsztaty. Festiwal zakończył się wystąpieniem prezesa SPF Juliena Lauprêtre.  - Spotkania takie jak to dają nam nie tylko możliwość zdobycia szerokich doświadczeń, ale także poczucie dobrej misji, dumy z tego kim jesteśmy - mówi Ewelina Sypek. - Mam nadzieję, że nasza wiedza i przekazane doświadczenia z  pracy wolontarystycznej w MOPS Sosnowiec staną się inspiracją  również dla innych uczestników Festiwalu  Nimes – dodaje.

Ewelina i Sylwia w Nimes-minipx.jpg20141025_173321_m-minipx.jpg20141025_170054_m-minipx.jpg

IMG_20141026_122044_m-minipx.jpgFestiwal w Nimes- Ewelina i Sylwia-minipx.jpg

 


Wizyta z miasta partnerskiego

W dniu 20 października br.  Centrum Wolontariatu MOPS ul. Rzeźnicza 12 gościło doradczynię Mera miasta partnerskiego Suceava (Rumunia) Panią Alinę Derla. Spotkanie miało na celu prezentację idei wolontariatu, zakresu zadań Centrum, oraz przedstawienie projektów realizowanych przez wolontariat

- Spotkanie to dało nam szansę podzielić się naszą wiedzą i doświadczeniem związanym z pomocą potrzebującym, wspólnie próbowaliśmy podsunąć świeże pomysły na rozpoczęcie podobnej działalności w Rumunii, jak również uświadomiło nam jak wiele jest jeszcze do zrobienia nie tylko w rodzimym mieście ale właśnie w zaprzyjaźnionej Suceavie, gdzie idea wolontariatu wymaga rozpowszechnienia i dużego wsparcia – podsumowuje Barbara Kasza, koordynator Centrum Wolontariatu MOPS Sosnowiec. - Wizyta Pani Aliny dodała nam także motywacji do działania, utwierdziła w przekonaniu, że wolontariat to dobro, którego inni chcą się od nas uczyć, to postawa, z której inni chcą brać przykład. I z tego jesteśmy bardzo dumni – dodaje Kasza. 

Z wizytą partnerską (1)-minipx.jpgZ wizytą partnerską (2)-minipx.jpg

 


Włącz się w społeczeństwo

W czwartek 9 października br. na Placu Stulecia odbył  się dla uczniów sosnowieckich szkół ponadgimnazjalnych konkurs wiedzy o Unii Europejskiej. Wolontariusze Centrum  pomagali w organizacji konkursu oraz prowadzili  punkt informacyjno - promocyjny,  zachęcając  zgromadzoną młodzież do podjęcia działalności wolontariackiej. Tematem przewodnim turnieju wiedzy o Unii Europejskiej była promocja aktywnego obywatelstwa.  Dodatkowo rozegrano konkurs na najlepsze hasło promujące wolontariat.  I miejsce  w konkursie na hasło promujące aktywność obywatelską w ramach wolontariatu zdobyło VII Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa  Kamila Baczyńskiego - "Sztuką jest dawać i nic za to nie dostawać". Centrum Wolontariatu MOPS dziękuje SPORT POZIOM 450 za ufundowanie dla zwycięskiej drużyny wejściówek na ściankę wspinaczkową, oraz kinu HELIOS za wsparcie.

 

Włącz się w społeczeństwo (1)-minipx.jpgWłącz się w społeczeństwo (2)-minipx.jpgWłącz się w społeczeństwo (4)-minipx.jpgWłącz się w społeczeństwo (3)-minipx.jpg

 


Młodzi Wolontariusze docenieni

 

Grupa wolontariuszy Centrum Wolontariatu MOPS - uczniów Gimnazjum Sportowego Nr 24 im. Olimpijczyków Zagłębia Dąbrowskiego, dzięki swojemu zaangażowaniu w działania Centrum otrzymała bilety do sosnowieckiego kina Helios.

W poniedziałek 29 września 2014 r. młodzież uczestniczyła w zajęciach z cyklu "Kino na Temat".  Było to spotkanie tematyczne, realizowane wspólnie z Gazetą Wyborczą, dotyczące aktualnych tematów społecznych. Pierwsze spotkanie w tym roku szkolnym miało temat "Historia w wersji POP. Jak najlepiej opowiadać o historii?" Dyskusja była poprzedzona projekcją filmu "MIASTO 44". Po projekcji filmu i dyskusji z udziałem ekspertów - dziennikarza i historyka, wszyscy widzowie w głosowaniu odpowiedzieli na pytanie „Czy twórcy filmów mają prawo modyfikować rzeczywistość historyczną w celu lepszego dotarcia do odbiorców?”.

Spotkanie zakończyło się sprawdzeniem wiedzy młodzieży - zadane zostały proste pytania na temat obejrzanego filmu. Chętni i odważni widzowie, dzięki uprzejmości sponsora szkole językowej SPEAK UP, otrzymali drobne upominki.

 


Senioriada

 

W dniu 27 września odbyła się dla mieszkańców Sosnowca 60+ Senioriada, zorganizowana przez Sosnowiecką Radę Seniorek i Seniorów. Impreza  rozpoczęła się rajdem rowerowym, oraz pieszym - nordic walking. Seniorzy wyruszyli spod Urzędu Miejskiego, Placu Papieskiego, oraz UŚ. ul. Będzińska. Miejscem docelowym uczestników rajdu była Górka Środulska, gdzie czekały na nich gorące posiłki, pachnąca kawa, biesiadna muzyka, oraz liczne atrakcje. W organizację tej imprezy włączyło się Centrum Wolontariatu MOPS.

IMG_4762-minipx.jpgIMG_4815-minipx.jpgIMG_4873-minipx.jpgIMG_4777-minipx.jpg

 


Odlotowe wakacje z Centrum Wolontariatu MOPS

 

W środę 27 sierpnia br. odbyła się wycieczka dzieci z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu do Międzynarodowego Portu Lotniczego w Katowicach. Dzięki uprzejmości Pana Piotra Gołąbka, oraz  Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego mali podopieczni mogli zobaczyć pracę lotniska od kuchni. Port lotniczy w Pyrzowicach obsługuje rocznie ponad 2,5 miliona pasażerów. Większość widzi jego pracę tylko z okien kołującego samolotu. Dzieci z MOPS mogły się przyjrzeć jak wygląda przygotowanie do lotu z drugiej strony.

Zwiedzanie lotniska to nie tylko uczta dla oka, ale również dla umysłu: kilka ciekawostek przyda się, aby rozruszać szare komórki tuż przed pójściem do szkoły. Kto wie gdzie jest najdalej wysunięte miejsce na ziemi? jak daleko samolot może polecieć „na jednym tankowaniu”, kto poznał język pilotów i  potrafi powiedzieć z jaką prędkością leci samolot pasażerski? czy samolot potrafi cofać? Na wszystkie pytania, a tych nie brakowało, odpowiadał Piotr Adamczyk, główny specjalista ds. public relations w GTL S.A.

Zobaczyć samoloty to jedno, dowiedzieć się o tym jak to się dzieje, że potrafią wznieść się tak wysoko – to drugie, ale zwiedzić hangar, być gościem w Lotniskowych Służbach Ratowniczo-Gaśniczych, usiąść za kierownicą nowoczesnego wozu strażackiego – kolosa Rosenbauer Panther, przejechać się lotniskowym autokarem,  zajrzeć do silnika jednego z najpopularniejszych samolotów na świecie - boeinga 737, zmierzyć jak duża jest rozpiętość jego skrzydeł, z bliska zobaczyć co samolot ma w dziobie i na koniec zjeść smaczną zupkę w Lunch Center – to już zupełnie inna bajka.

I choć tym razem podopieczni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nie oderwali się od ziemi, kiedy przyjdzie im gdzieś lecieć, o pracy lotniska będą wiedzieli znacznie więcej niż przeciętny pasażer.

lotnisko (1)-minipx.jpglotnisko (3)-minipx.jpglotnisko (5)-minipx.jpglotnisko (4)-minipx.jpg

 


Gimnazjaliści, działający w Wolontariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu zakończyli rok szkolny 2013/2014

W piątek 27 czerwca 2014 r. w Zespole  Szkół Ogólnokształcących nr 14 w Sosnowcu uroczyście zakończono rok szkolny. W podniosłym nastroju, w otoczeniu gości, nauczycieli i rodziców, nastąpiło wręczenie dyplomów i nagród książkowych tym uczniom, którzy najciężej pracowali, odnosząc przy tym godne naśladowania sukcesy.

Do takich sukcesów można zaliczyć wieloletnią współpracę szkoły na rzecz potrzebujących w ramach stałego wolontariatu organizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu.

Barbara Kasza - Koordynatorka  Wolontariatu MOPS Sosnowiec wręczyła na ręce Dyrektora Tomasza Pawłowskiego  podziękowanie, za rozwijanie postaw  wolontariackich wśród uczniów szkoły i ogromne zaangażowanie w pracę społeczną na rzecz potrzebujących. Grupa wyróżnionych uczniów Gimnazjum Sportowego  Nr 24 im. Olimpijczyków Zagłębia Dąbrowskiego otrzymała dyplomy uznania, oraz zaświadczenia o uczestnictwie w wolontariacie MOPS Sosnowiec.

Życzymy dalszych sukcesów, oraz udanych, szczęśliwych i bezpiecznych wakacji.

 

Gimnazjum (3)-minipx.jpgGimnazjum (2)-minipx.jpgGimnazjum (1)-minipx.jpg 


Wolontariusze na Międzypokoleniowym Koncercie Integracyjnym

Międzypokoleniowy Koncert Integracyjny, który odbył się 12 czerwca br. adresowany był do wszystkich mieszkańców Sosnowca, lecz szczególnie do starszych oraz niepełnosprawnych. Celem koncertu był wzrost aktywności tej grupy osób, poprzez udział w wydarzeniu kulturalno– integracyjnym, nawiązanie i podtrzymanie relacji interpersonalnych oraz podniesienie kompetencji społecznych jego uczestników.

Była to także doskonała okazja do promocji aktywnych postaw wśród osób starszych i niepełnosprawnych, poznania ich twórczości jak również promocji organizacji pozarządowych i placówek pomocy społecznej. Podczas uroczystości wśród obecnych gości znaleźli się Prezydent Miasta Sosnowca Kazimierz Górski wraz ze swoimi zastępcami – Ryszardem Łukawskim oraz Zbigniewem Szaleńcem,  Naczelnicy Wydziałów Urzędu Miejskiego, dyrektorzy oraz kierownicy sosnowieckich jednostek pomocy społecznej, oświaty oraz podmiotów działających na rzecz mieszkańców naszego miasta. Jak wiadomo muzyka łączy pokolenia, dlatego nie mogło jej zabraknąć zwłaszcza podczas tego wydarzenia.  Muzyczne doznania uczestnikom koncertu zapewniła Katarzyna Roterman wraz z zespołem a o stronę artystyczną zadbała Sosnowiecka Spółdzielnia Socjalna S3 prezentując wystawę wyrobów ceramicznych. Każdy z uczestników mógł własnoręcznie wykonać dzieła sztuki podczas warsztatów ceramicznych przy piecu węgierskim.  Organizatorem Koncertu było Stowarzyszenie „Radość i nadzieja” przy współpracy Wolontariatu MOPS Sosnowiec. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Prezydent Miasta Sosnowca Pan Kazimierz Górski.

Koncert międzypokoleniowy (3)-minipx.jpgKoncert międzypokoleniowy (4)-minipx.jpgKoncert międzypokoleniowy (2)-minipx.jpgKoncert międzypokoleniowy (1)-minipx.jpg


Wolontariusze MOPS Sosnowiec podczas sosnowieckiego Tygodnia Dziecka 

W tym roku nie było Dnia Dziecka – był Tydzień Dziecka zorganizowany przez sosnowiecki magistrat we współpracy z podległymi mu instytucjami oraz niezależnymi stowarzyszeniami. I tym razem nie mogło zabraknąć naszych wolontariuszy. 

Przez cały tydzień od 25 maja do 1 czerwca najmłodsi sosnowiczanie mogli korzystać z atrakcji przygotowanych w ramach Tygodnia Dziecka, a cała zabawa rozpoczęła się w niedzielę 25 maja  Bajecznym Zakątkiem. Wolontariat Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przygotował wiele interesujących atrakcji, m.in. możliwość strzelania z łuku oraz walki z rycerzami JEDI. Odbyły się liczne konkursy i zabawy, a dla najbardziej aktywnych przygotowano upominki, oraz  dyplomy.

Tydzień Dziecka (5)-minipx.jpgTydzień Dziecka (2)-minipx.jpgTydzień Dziecka (6)-minipx.jpgTydzień Dziecka (7)-minipx.jpgTydzień Dziecka (10)-minipx.jpgTydzień Dziecka (1)-minipx.jpg

 


Ruszył Kurs "Komputerowy Świat Seniora"

Wydział Polityki Społecznej wychodząc naprzeciw oczekiwaniom zgłaszanym przez sosnowieckich Seniorów zorganizował kurs podstaw obsługi komputera.

W środę 28 maja odbyło się spotkanie inauguracyjno – organizacyjne dla Seniorów, którzy przychodząc do Wydziału Polityki Społecznej po odbiór Karty „Aktywny Senior 60+” zgłaszali chęć udziału w takim szkoleniu. Spośród osób obecnych na spotkaniu utworzono dwie grupy szkoleniowe. Pierwszy cykl zajęć „przy komputerze” rozpocznie się 3 czerwca i będzie trwał do lipca br. Prowadzącymi zajęcia będą wolontariusze działający przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sosnowcu. Dla mieszkańców Sosnowca w wieku 60+, chcących uczestniczyć w takich zajęciach, przewidujemy ich kontynuację jesienią br.

http://senior60.sosnowiec.pl/ 

logotop-minipx.jpg

 

7-minipx.jpg4-minipx.jpg2-minipx.jpg


„Krok w lepszą przyszłość”

Choroba, problemy małżeńskie, brak mieszkania, utrata pracy, kiepskie warunki dla procesu socjalizacji i zdobywania wykształcenia, problemy z osobowością i wysokie bezrobocie prowadzą do tego, że pewne grupy społeczne o wiele częściej niż pozostałe popadają w bezdomność. Dostarczanie informacji na temat dostępnych usług, wspieranie i podtrzymywanie relacji z określonymi instytucjami, stanowi ważny element w procesie usamodzielnienia.

„Równe szanse” to projekt Wolontariatu MOPS Sosnowiec skierowany do osób bezdomnych, przebywających w Noclegowni dla Bezdomnych przy ul. Kaliskiej. Wolontariusze wytypowani do działań zgodnie z wykształceniem i kwalifikacjami prowadzą zajęcia psycho - edukacyjne oraz poradnictwo prawno - administracyjne.

Poradnictwo prawno - administracyjne obejmuje m in.:
• udzielanie pomocy oraz porad z zakresu kierowania pism administracyjnych, wniosków do urzędów i innych instytucji,
• udzielanie wyjaśnień i porad z zakresu możliwości skorzystania z rozwiązań ustawowych,
• pomoc przy rozwiązywaniu spraw mieszkaniowych  i socjalnych,
Przez cały okres trwania projektu będą prowadzone zajęcia psycho - edukacyjne obejmujące zajęcia z komunikacji społecznej, profilaktykę uzależnień, radzenie sobie ze stresem i przezwyciężanie problemów życiowych, pomoc przy obieraniu celów i ich realizacji.

Wolontariusze prowadzą dyżury w Noclegowni przy ul. Kaliskiej cztery razy w miesiącu w poniedziałki i czwartki od godz. 19.00 - 20.00. Projekt potrwa do 31 maja 2014 r

„Krok w lepszą przyszłość” - to projekt Wolontariatu MOPS Sosnowiec skierowany do rodzin przeżywających trudności  w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych i objętych wsparciem Zespołu ds. Asysty Rodzinnej i Pomocy Instytucjonalnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sosnowcu. Zapewnienie rodzinom wsparcia w postaci bezpłatnego poradnictwa prawnego daje szansę do podejmowania działań mających na celu poprawę ich trudnej sytuacji życiowej.

Pomoc prawna ma charakter wyłącznie konsultacyjny i polega na:

 • udzieleniu porady prawnej lub informacji prawnej w sprawach cywilnych, administracyjnych, z zakresu prawa rodzinnego, prawa pracy,
 • wskazaniu podmiotu lub organizacji właściwych do załatwienia danej sprawy, w tym podmiotu właściwego do załatwienia sprawy w drodze mediacji lub polubownego rozstrzygnięcia,
 • udzieleniu pomocy w opracowaniu pisma dotyczącego kwestii prawnej, w tym pierwszego pisma procesowego, wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych i wniosku o ustanowienie pełnomocnika z urzędu, albo przygotowaniu projektu takiego pisma.

Pomoc prawna nie obejmuje spraw:

 • związanych z wykonywaniem działalności gospodarczej;
 • związanych z działalnością instytucji społecznych, w szczególności fundacji lub stowarzyszeń;
 • podatkowych, celnych i dewizowych

Poradnictwo  prowadzone jest przez wolontariuszkę - prawnika Panią Annę Cembrzyńską w środy i czwartki w godz. 9.00 - 12.00 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej ul. 3-go Maja 33, pokój 316. Skierowanie na bezpłatną poradę prawną można uzyskać u asystentów rodziny. Projekt potrwa do 25 czerwca 2014 r.

 


Równe szanse

Choroba, problemy małżeńskie, brak mieszkania, utrata pracy, kiepskie warunki dla procesu socjalizacji i zdobywania wykształcenia, problemy z osobowością i wysokie bezrobocie prowadzą do tego, że pewne grupy społeczne o wiele częściej niż pozostałe popadają w bezdomność. Dostarczanie informacji na temat dostępnych usług, wspieranie i podtrzymywanie relacji z określonymi instytucjami, stanowi ważny element w procesie usamodzielnienia.

„Równe szanse” to projekt Wolontariatu MOPS Sosnowiec skierowany do osób bezdomnych, przebywających w Noclegowni dla Bezdomnych przy ul. Kaliskiej. Wolontariusze wytypowani do działań zgodnie z wykształceniem i kwalifikacjami prowadzą zajęcia psycho - edukacyjne oraz poradnictwo prawno - administracyjne. 

Poradnictwo prawno - administracyjne obejmuje m in.: 

• udzielanie pomocy oraz porad z zakresu kierowania pism administracyjnych, wniosków do urzędów i innych instytucji,

• udzielanie wyjaśnień i porad z zakresu możliwości skorzystania z rozwiązań ustawowych, 

• pomoc przy rozwiązywaniu spraw mieszkaniowych  i socjalnych,

 

Przez cały okres trwania projektu będą prowadzone zajęcia psycho - edukacyjne obejmujące zajęcia z komunikacji społecznej, profilaktykę uzależnień, radzenie sobie ze stresem i przezwyciężanie problemów życiowych, pomoc przy obieraniu celów i ich realizacji.

Wolontariusze prowadzą dyżury w Noclegowni przy ul. Kaliskiej cztery razy w miesiącu w poniedziałki i czwartki od godz. 19.00 - 20.00. Projekt potrwa do 31 maja 2014 r.

Równe szanse-minipx.jpg

 


By działać skutecznie

Celem Wolontariatu MOPS Sosnowiec jest  prowadzenie działań na rzecz mieszkańców, oraz tworzenie systemowych rozwiązań dla ważnych problemów społecznych. Wyzwanie, jakie stanowi pomoc na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym wymaga podnoszenia kwalifikacji i kompetencji wolontariuszy.

W dniu 25 lutego 2014r., na potrzeby programu wolontaryjnego „Życzliwy Patrol” odbyło się szkolenie dla wolontariuszy, mające na celu wzmocnienie kwalifikacji, wiedzy i umiejętności w zakresie pracy z osobami bezdomnymi. Tematem szkolenia była „Praca z trudnym klientem - komunikacja w pracy streetworkera”. Wolontariusze  zapoznali się m.in. z psychologicznymi aspektami sytuacji konfliktowych, typologią klienta, strategią postępowania a także z metodami kontroli własnych zachowań i emocji. Zdobycie praktycznej wiedzy wpływa również na wzmocnienie potencjału i poprawę jakości zespołu wolontaryjnego. W samym 2013 roku  liczba godzin szkoleniowych wyniosła 68,  a Wolontariusze MOPS Sosnowiec odbyli szkolenia z zakresu:

1. „Funkcjonowanie ról grupowych w zespole”.

2. Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy - uzyskanie przez wolontariuszy tytułu ratownika.

3. „Metody pracy z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami zachowania i nadpobudliwością psychoruchową”-   na potrzeby programu „Bliskie spotkania z wiedzą” zapoznanie wolontariuszy ze sposobami i metodami indywidualnej pracy z uczniem- dzieckiem nadpobudliwym, agresywnym oraz przejawiającym zachowania buntownicze.

4. Przygotowanie do pracy w charakterze Streetworkera i Partyworkera- przygotowanie profesjonalnej kadry streetworkerów do pracy z bezdomnymi w terenie w ramach programu „Życzliwy Patrol”.

5. „Alternatywne metody komunikacji-   szkolenie przygotowujące wolontariuszy do pracy z osobami głuchoniemymi ( Alfabet Lorma, Daktylografia, Daktylografia do dłoni, Język migowy (PJM), system językowo – migany (SJM), Język migowy odbierany dotykiem, Alfabet Braila).

Wsparcie doradczo-szkoleniowe dla wolontariuszy zapewnia wieloletni  partner wolontariatu MOPS Sosnowiec- Śląskie Forum Organizacji Pozarządowych "KAFOS".

 


Internet dla seniora

Każdy wiek jest dobry na naukę. Aby bezproblemowo zgłębić tajniki komputera i Internetu, wystarczą szczere chęci i trochę wiary w siebie.

Internet daje wiele możliwości. Można częściej kontaktować się ze swoją rodziną oraz z przyjaciółmi, robić zakupy i płacić rachunki bez konieczności wychodzenia z domu. W dniu 13 lutego odbyły się pierwsze zajęcia dla seniorów. Warsztaty  poprowadził Jakub Grygiel - Animator Zajęć Komputerowych dla osób 50+, oraz wolontariusze. Pierwsze kroki w pracy z komputerem, posługiwanie się myszką i klawiaturą, tworzenie pliku, dostęp do Internetu, tworzenie i wysyłanie wiadomości, wyszukiwanie informacji w zasobach sieci Internet, to tylko niektóre z zagadnień,  jakie poznają i nauczą się  stosować w praktyce seniorzy. „Komputerowy świat seniora” to projekt Wolontariatu MOPS Sosnowiec oraz Działu ds. Osób Starszych i Niepełnosprawnych, skierowany do uczestników  Klubu Seniora „Złoty Wiek”, działającego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sosnowcu. Projekt potrwa do 18 kwietnia 2014 r. 

Internet dla seniora2-minipx.jpgInternet dla seniora3-minipx.jpgInternet dla seniora1-minipx.jpg

 


Senior w operetce

Wyjście na operetkę to znakomita propozycja na wzbogacenie oferty dotyczącej spędzania wolnego czasu przez Seniorów. Tym razem grupa miłośników opery miała okazję obejrzeć spektakl pt. „KRAINA UŚMIECHU„  F. LEHAR / DAS LAND DES LACHELNS. 

To wspaniałe widowisko z piękną muzyką, cudownymi ariami i śpiewem przy akompaniamencie orkiestry symfonicznej pozwoliło przeżyć wiele wzruszeń. Wszyscy byli zachwyceni przepięknym librettem.
Przedpremierowe  spotkanie seniorów z tenorem operowym Jarosławem Wewiórą, odtwórcą jednej z głównych ról, zostało zorganizowane w Klubie Seniora „Złoty wiek”, oraz w DDPS przy ul. Szymanowskiego. Od samego artysty seniorzy wysłuchali wspaniałych opowieści na temat „Krainy uśmiechu”, oraz zostali wprowadzeni w tajniki świata opery. 
Spektakl odbył się 23 marca br. w Miejskim Klubie im. Jana Kiepury w Sosnowcu - Energetyczne Centrum Kultury. Projekt zorganizowany został dzięki wsparciu  partnera Wolontariatu MOPS Sosnowiec - Teatru Muzycznego "Arte Creatura".

operetka 23 marzec 2014-minipx.jpgklub kiepury 23.03.2014-minipx.jpg

  


Ferie z wolontariatem

"Ferie bez nudy" dobiegły końca. Na projekt złożył się cykl zajęć stacjonarnych realizowanych od 28 do 31 stycznia br. w Krytej Pływalni przy ul. Żeromskiego. Dodatkowymi atrakcjami, z których mogli skorzystać uczestnicy zajęć była wycieczka autokarem do Będzina. Dzieci oprowadzone zostały przez muzealnych przewodników, dzięki czemu poznały ciekawą historią Zamku Będzińskiego oraz podziemi.  Na zakończenie Ferii odbyło się spotkanie w „Kawiarence Kreatywnej”, oraz „Galerii z Kontrastem”. W programie spotkania przewidziano zajęcia fotograficzne z artystą- fotografikiem Eweliną Neska. Mamy nadzieję, że nabyte podczas ich trwania umiejętności staną się przyczynkiem do odkrycia swoich pasji i talentów. W organizację efektywnego spędzenia wolnego czasu przez dzieci i młodzież włączyło się Biuro Poselskie Witolda Klepacza- Posła na Sejm RP. Projekt "Ferie bez nudy" skierowany był do dzieci z terenu Gminy Sosnowiec uczestniczących w programie wolontarystycznym "Bliskie spotkania z wiedzą", który trwa do grudnia 2014 r. Zapraszamy!!
Ferie z wolontariatem3-minipx.jpgFerie z wolontariatem2-minipx.jpgFerie z wolontariatem4-minipx.jpgFerie z wolontariatem4-minipx.jpgFerie z wolontariatem5-minipx.jpg