Zespół ds. Usług


Zespół ds. Usług

Kierownik - Jolanta Marzec

ul. 3 Maja 33, 41-200 Sosnowiec

 

pokój 107 - kierownik

Telefon tel. 32 296 22 90

e-mail: dsn@mopssosnowiec.pl

  

pokój 111 - kierowanie do ośrodków wsparcia oraz placówek dla osób bezdomnych

Telefon tel. 32 296 22 48

 

pokój 115 - obsługa DPS

Telefon tel. 32 296 22 91

  

Psycholog

ul. Modrzejowska 42, I piętro

Telefon tel. 720 865 441

Uzgodnienie terminu spotaknia pod numerem: Telefon  695 140 835

 

Do zadań działu należy m.in.:

  • prowadzenie poradnictwa psychologicznego
  • organizowanie, koordynowanie i nadzór nad usługami opiekuńczymi dla osób z zaburzeniami psychicznycmi
  • koordynowanie spraw związanych z udzielaniem świadczenia w postaci mieszkań chronionych
  • koordynowanie spraw związanych z kierowaniem do domów pomocy społecznej i ośrodków wsparcia
  • prowadzenie postępowań w sprawach prowadzonych przez dział
  • kierowanie osób bezdomnych do ogrzewalni i noclegowni
  • współpraca z aresztem śledczym w zakresie pomocy osobom bezdomnym i zagrożonym bezdomnością
  • inicjowanie i koordynowanie akcji pomocowych adresowanych do osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością
  • kompleksowa obsługa spraw związanych z realizacją świadczenia w formie sprawienia pogrzebu

Uwaga: Szczegółowe informacje o zadaniach działu znajdują się w Regulaminie Organizacyjnym. Kryteria przyznawania pomocy oraz wnioski o przyznanie świadczeń znajdują się  w załącznikach umieszczonych na stronie BIP MOPS Sosnowiec