Wolontariat


Pracownik Socjalny ds. Wolontariatu

Iwona Kłosowska

 ul. Zamkowa 8a, 41-200 Sosnowiec

Telefon tel. 785 773 203

E-mail email: wolontariat@mopssosnowiec.pl

 

Stały dyżur

Godziny czwartek: 7.30 - 15.30

 

Zadania:

  • organizowanie i promowanie wolontariatu
  • pozyskiwanie wolontariuszy i sprawowanie opieki nad wolontariuszami
  • inicjowanie, wdrażanie i koordynowanie projektami pomocowymi z udziałem wolontariuszy
  • prowadzenie współpracy z pracownikami Ośrodka, jednostkami organizacyjnymi Miasta Sosnowca działającymi na polu pomocy społecznej, społecznością lokalną, Urzędem Miejskim w Sosnowcu, podmiotami zewnętrznymi, w tym organizacjami pozarządowymi w zakresie propagowania i rozwijania aktywności wolontarystycznej
  • prowadzenie dokumentacji związanej z wolontariatem, w tym ewidencji wolontariuszy 
Więcej informacji w zakładce Wolontariat.