Wolontariat


dobrywol_logo.jpg" Nie ma takiej rzeczy,

której wola ludzka nie byłaby zdolna osiągnąć przez dobrowolne działania jednostek

połączonych we wspólnym wysiłku."

Alexis de Tocqueville

Program Wolontariat w OPS jest wzbogaceniem i uzupełnieniem oferty Ośrodka w zakresie zaspakajania potrzeb społecznych. Inspiruje do samopomocy, integruje społeczność, uwrażliwia mieszkańców na lokalne problemy społeczne oraz zachęca zwykłych ludzi z ulicy do włączania się w ich rozwiązywanie. Wolontariusze mają różne zadania. Pracują z dziećmi klientów, średnio raz, dwa razy w tygodniu odrabiają z nimi lekcje, rozmawiają - pokazują jak wartościowo spędzać czas. Wolontariusze pomagają zrozumieć, jak się uczyć, - ponieważ, to dla dzieci jest często największym problemem.

Wolontariusze pomagają również osobom niepełnosprawnym i starszym, jest to pomoc indywidualna w domu lub w placówkach i pomaga w przezwyciężeniu poczucia izolacji i stagnacji. Wolontariusze tworzą strony internetowe, apele dla osób niepełnosprawnych w celu pozyskiwania sponsorów.

Część wolontariuszy, którzy boją się pracować indywidualnie, mogą pracować z grupą, np. na świetlicach szkolnych, w Dziennych Domach Pomocy Społecznej oraz Środowiskowym Domu Samopomo

Będąc uczestnikiem projektu "Wolontariat w Ośrodkach Pomocy Społecznej", realizowanego przez Centrum Wolontariatu w Warszawie i współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, przystąpiliśmy do wdrażania modelu funkcjonowania wolontariatu w OPS w lutym 2008 r.

Jeśli porzebujesz pomocy wolontariusza zgłoś się do nas.