Dział Dodatków Mieszkaniowych


Dział Dodatków Mieszkaniowych

 

Kierownik - Magdalena Pawłowska
Zastępca Kierownika - Agnieszka Klikiewicz

ul. 3 Maja 33, 41-200 Sosnowiec 

pokój 101

Telefon tel.: 32 296 22 17
E-mail e-mail: ddm@mopssosnowiec.pl

 

pokój 106 - informacja

Telefon tel./fax.: 32 296 22 07
Telefon tel.: 32 296 23 40

 

pokój 102 - przyjmowanie wniosków
Telefon tel.: 32 296 22 64

 

pokój 103 - refundacja podatku VAT za paliwo gazowe, dodatek osłonowy (decyzje, wypłaty)
Telefon tel.: 32 296 22 34

 

pokój 105 - dodatki mieszkaniowe oraz dodatki energetyczne (decyzje, wypłaty)
Telefon tel.: 32 296 22 85

 

Godziny przyjmowania klientów: 

Godziny poniedziałek w godzinach 8.00-17.30
Godziny wtorek - czwartek w godzinach 8.00-15.00
Godziny piątek w godzinach 8.00-12.45

 

Do zadań działu należy m.in. prowadzenie postępowań z zakresu ustalania prawa do:

  • dodatku mieszkaniowego
  • dodatku energetycznego
  • refundacji podatku VAT za paliwo gazowe
  • dodatku osłonowego

Szczegółowe informacje nt. zadań Dział Dodatków Mieszkaniowych znajdują się w Regulaminie Organizacyjnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu.
Informacje o kryteriach i warunkach przyznawania w/w świadczeń znajdziesz na BIP (kliknij i otwórz)

!!! WAŻNA INFORMACJA!!!
Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 759 ze zm.) wnioski o wypłatę dodatku energetycznego w okresie od 04 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. pozostają bez rozpoznania.

Szczegółowe informacje nt. zadań Dział Dodatków Mieszkaniowych znajdują się w Regulaminie Organizacyjnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu.