Nabór na stanowisko: Opiekuna osoby niepełnosprawnej - edycja 2024


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu
poszukuje
Opiekuna osoby niepełnosprawnej

do realizacji programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego
 - edycja 2024

Warunki pracy:

Usługi opiekuna osoby niepełnosprawnej będą świadczone w oparciu o umowę zlecenie - na rzecz członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym oraz dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością w formie pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej

Wymagane kwalifikacje:

  • dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie: asystent osoby niepełnosprawnej, pielęgniarka, siostra PCK, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, fizjoterapeuta lub
  • co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami, doświadczenie zawodowe, doświadczenie w udzielaniu wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w formie wolontariatu.

 Posiadanie doświadczenia powinno być udokumentowane pisemnym oświadczenie podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

Czas trwania usługi:

  • 7 dni w tygodniu, w godz. 6.00 - 22.00, nie przekraczając 12 godzin dziennie dla jednej osoby niepełnosprawnej,
  • Limit 240 godzin przypadający na uczestnika Programu,
  • Usługa będzie realizowana w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej w ramach pobytu dziennego,
  • Program obejmuje działania opiekuna w okresie od daty podpisania umowy do 13 grudnia 2024 r.

Zadania:

  • odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez przejęcie opieki nad osobą niepełnosprawną oraz wsparcie ich w codziennych obowiązkach,
  • okresowe zabezpieczenie potrzeb dziecka/osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Opiekunowi oferujemy:

  • Wynagrodzenie 36,00 zł (brutto) za godzinę.

Dokumenty poświadczające posiadane uprawnienia należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sosnowcu
ul. 3 Maja 33 pok. 127 (Kancelaria)
 osobiście lub za pośrednictwem poczty.

Informacji w sprawie Programu udziela:

Zespół ds. Usług
Telefon tel: 32 296 22 93

Dział ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych
Telefon 
tel: 32 296 22 67