Książka teleadresowa


 

 

Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych

Telefon tel. 695 141 484,
Telefon tel. 695 140 219,

 

Dział Dodatków Mieszkaniowych

Telefon tel. 32 296 22 07

 

Dział ds. Rodzin

Telefon tel. 32 296 22 82 lub
Telefon tel. 32 296 22 79

 

Zespół ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej

Telefon tel. 32 296 22 81

 

Sekcja Realizacji Świadczeń  

Telefon tel. 32 296 22 57

 

Zespół ds. Usług

Telefon tel. 32 296 22 48

 

Zespół ds. Rehabilitacji Społecznej

Telefon tel. 32 296 22 71,
Telefon tel. 32 296 22 23

 

Dział ds. Należności

Telefon tel. 32 296 23 48 lub wew. 350, 353

 

Dział ds. Obsługi Kancelaryjnej i Administracji

Telefon tel. 32 296 22 39 lub
Telefon tel. 32 296 22 06

 

Dział ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych

Telefon tel. 32 296 22 68 lub
Telefon tel. 32 296 22 67

 

BHP/PPoż

Telefon tel. 32 296 22 51

 

Zespół Pracy Socjalnej

Telefon tel. 32 296 22 21 lub
Telefon tel. 32 292 02 03

 

Sekcja Asysty Rodzinnej

Telefon tel. 887 033 115

 

Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej

Telefon tel. 669 783 012

 

Dział Pomocy Środowiskowej ul. 3 Maja 33,

Telefon tel. 32 296 22 30 lub
Telefon tel. 32 296 22 08

 

Sekcja Pomocy Środowiskowej nr 1, ul Szpitalna 1,

Telefon tel. 695 140 383

 

Sekcja Pomocy Środowiskowej nr 2, ul Dobrzańskiego 99,

Telefon tel. 32 296 98 18

 

Sekcja Pomocy Środowiskowej nr 3, ul. Naftowa 35,

Telefon tel. 32 293 44 36, 695 140 731

 

Sekcja Pomocy Środowiskowej nr 4, ul. Zamkowa 8a,

Telefon tel. 887 997 611

 

Sekcja Pomocy Środowiskowej nr 5, ul. Hallera 5,

Telefon tel. 32 291 21 97

 

Klub Integracji Społecznej

Telefon tel. 695 140 748 lub
Telefon tel. 887 032 214

 

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Telefon tel. 32 296 23 45 lub wew. 345, 222

 

Karty parkingowe, legitymacje osób niepełnosprawnych

Telefon tel. 32 296 22 54

 

Więcej: