Działamy dla ludzi - przez ludzi (zrealizowany)


formatka działamy dla ludzi.jpg

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia/działań w ramach projektu pn. „Działamy dla ludzi – przez ludzi” realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu

 

Lp.

Rodzaj wsparcia/działania
(w przypadku szkoleń – dokładna nazwa szkolenia)

Data udzielania wsparcia/działania

Godziny udzielania wsparcia/działania

Dokładny adres realizacji wsparcia/działania

Liczba uczestników

1.

Wizyta studyjna dla uczestników projektu - pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu

22.08.2018 r.

10.00 – 14.30

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Kraków

Filia nr 1 os. Teatralne 24

 

35

 

 

2.

Szkolenia wewnętrzne dla uczestników  projektu - pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu z zakresu:

  1. Narzędzia oraz metody pracy zespołów.
  2. Zmiany w strukturze organizacyjnej.

10.09.2018r.

10.09.2018r.

11.09.2018r.

11.09.2018r.

12.09.2018r.

12.09.2018r.

13.09.2018r.

13.09.2018r.

18.09.2018r.

18.09.2018r.

19.09.2018r.

 19.09.2018r.

7.30 – 12.30

13.00 – 18.00

  7.30 – 12.30

13.00 – 18.00

  7.30 – 12.30

13.00 – 18.00

  7.30 – 12.30

13.00 – 18.00

  7.30 – 12.30

13.00 – 18.00

  7.30 – 12.30

13.00 – 18.00

Wyższa Szkoła Humanitas

Sosnowiec 41-200

ul. Kilińskiego 43

sala 209

Uwaga:
w dniach 18 i 19.09 szkolenie odbędzie się w sali 207

21

23

24

12

22

19

26

21

12

24

19

 20
3.

Dwudniowe warsztaty wyjazdowe dla kadry kierowniczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Sosnowiec

21.09.2018r.

22.09.2018r.

14.00 – 18.30

  9.00 – 15.30

Hotel „Turówka”

32-020 Wieliczka

ul. Stefana Żeromskiego 1

20

20

 

4.

Wizyta studyjna dla uczestników projektu - pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu

09.10.2018r.

10.00 – 14.30

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Tarnowskie Góry 

ul. Sienkiewicza 8

32

5. Superwizja indywidualna i grupowa 06.02.2019r. 9.00 – 13.00

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu
(lokal pozostający w dyspozycji Ośrodka)

Sosnowiec


 ul. Ostrogórska 21 pok. 51

26
6.
Superwizja indywidualna i grupowa 08.02.2019r.
8.00 - 13.00

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu
(lokal pozostający w dyspozycji Ośrodka)

Sosnowiec


 ul. Ostrogórska 21 pok. 51
5
7. Superwizja indywidualna i grupowa 13.02.2019r. 7.30 - 15.30

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu
(lokal pozostający w dyspozycji Ośrodka)

Sosnowiec


 ul. Ostrogórska 21 pok. 51
29
8. Superwizja indywidualna i grupowa 14.02.2019r. 7.30 – 15.30 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu
ul. 3 Maja 33 pok. 006
(superwizja grupowa)
i pok. 308 superwizja indywidualna