Psychoterapia DDA


     W ramach realizacji projektu systemowego ,,Moda na sukces-czyli kroki
w samodzielność” w dniu 17.09.2010 rozpoczęła się psychoterapia grupowa i indywidualna dla młodzieży w wieku 15-25 lat pochodzącej z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym. W terapii uczestniczy 7 osób.

     Indywidualne zajęcia z psychoterapii mają na celu oddziaływanie za pomocą środków psychologicznych. Psychoterapeuta ma być powiernikiem, wsparciem i towarzyszem w głąb siebie. Psychoterapia indywidualna ma być rodzajem pracy nad sobą , wzbudzaniem potencjału, przyglądania się swoim zasobom, pracą nad zrozumieniem i pomniejszaniem deficytów.
Psychoterapia grupowa ma na celu zastosowanie technik psychoterapeutycznych wobec uczestników grupy, uwzględnienia interakcji między uczestnikami grupy, które są istotnym narzędziem terapeutycznym powodującym zmianę w sposobie funkcjonowania w relacjach interpersonalnych.
     Psychoterapia grupowa prowadzona jest raz w tygodniu w piątki przez okres 10 tygodni od godziny 17.00 przez dwie godziny zegarowe. Psychoterapia indywidualna prowadzona jest od września dwa razy po jednej godzinie zegarowej od poniedziałku do piątku, wyłącznie w sytuacji wskazanej przez uczestnika. Działanie będzie zrealizowane do 26.11.2010 Wykonawcą jest Centrum Psychoterapii i Promocji Zdrowia ,,LOTOS” Pan Damian Zdrada.